Ład korporacyjny

Zarząd i zrównoważone zarządzanie Capgemini.

Zarząd Capegmini

Zarząd określa strategiczne cele Capgemini i kierunek działalności. Powołuje dyrektorów wykonawczych odpowiedzialnych za realizację celów biznesowych, zatwierdza sprawozdania finansowe, zwołuje walne zgromadzenie akcjonariuszy i proponuje dywidendę roczną. Podejmuje ważne decyzje dotyczące działań i przyszłości Capgemini w celu stworzenia trwałej wartości biznesowej dla wszystkich akcjonariuszy i innych interesariuszy.

Information on the Board of Directors

Compensation of the executive corporate officers

Further information on the compensation of the executive corporate officers

Dokumenty źródłowe

Capgemini Binding Corporate Rules

As one of the world’s foremost providers of consulting, technology and outsourcing services to a wide array of clients around the world, Capgemini is committed to protecting privacy and the Personal Data entrusted to it.

Grupa Capgemini

Zespół zarządzający

Zarząd Capgemini kreuje wizję i kieruje działaniami firmy, tak, aby zrealizować jej ambicje i...

Board of Directors and Board Committees

At May 19, 2022, the Capgemini SE Board of Directors has 15 members.