Corporate Responsibility

Odpowiedzialność społeczna

W Capgemini zasady społecznej odpowiedzialności biznesu odzwierciedlone są  nie tylko w zakresie wypełniania obowiązujących przepisów prawa czy szeroko rozumianej dobroczynności. 

Dbamy o zaangażowanie społeczne naszych pracowników

Naszym celem jest dotrzymanie zobowiązań wynikających z zasad etyki biznesowej, odpowiedzialne zarządzanie pracownikami i miejscem pracy, zapewnienie wysokiej jakości obsługi klientów i relacji z dostawcami, a także wspieranie społeczności lokalnych i szacunek dla środowiska naturalnego.

Paul Hermelin, dyrektor generalny Capgemini

„Zrównoważony rozwój jest biznesowym imperatywem, który leży w centrum wszystkiego, co robimy, i dzięki któremu dokonujemy zmiany w sposobie naszej pracy, zwiększając osobiste zaangażowanie naszych kolegów. Współpracujemy z klientami i partnerami w celu budowania rozwiązań, które promują zrównoważony rozwój środowiskowy, pomagają społecznościom radzić sobie z wpływem rewolucji cyfrowej i automatyzacji oraz wspierają integrację w miejscu pracy, podkreślając bogate spektrum różnorodności społecznej”.

Architects of Positive Future

Nasze zobowiązania do CSR

 • Przywództwo, wartości, etyka: mówimy, co robimy, i robimy, co mówimy.
  Najważniejszymi wartościami są dla nas: uczciwość, odwaga, zaufanie, wolność, solidarność, umiar i zabawa. Mamy sprawdzony kodeks etyczny, będący podstawą wszystkich naszych praktyk biznesowych.
 • Nasi pracownicy: nasza kadra i miejsce pracy.
  Zobowiązaliśmy się być odpowiedzialnym pracodawcą, dla którego ludzie chcą pracować. Staramy się zapewnić, aby środowisko pracy oraz nasze praktyki biznesowe były bezpieczne i umożliwiały naszym pracownikom rozwój oraz uzyskiwanie jak największych korzyści. Nasza działalność opiera się na ludziach, dlatego koncentrujemy się na rozwoju zawodowym oraz dobrym samopoczuciu naszych pracowników. Nasza kultura nakazuje nam respektowanie oraz jak najlepsze wykorzystywanie odmienności poszczególnych osób.
 • Klienci: współpracując z klientami, staramy się zrozumieć ich rzeczywiste potrzeby biznesowe.
  Chcemy przyczynić się do uzyskania przez nich trwałej wartości i wymiernych rezultatów. Poważnie traktujemy uwagi i spostrzeżenia naszych klientów. Rozważamy również uwzględnienie koncepcji odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju w ofertach konsultingowych oraz technologicznych.
 • Społeczności: zapewnienie pozytywnego wpływu na społeczności, wśród których mieszkamy i pracujemy.
  Będąc jednym z głównych światowych pracodawców, współpracujemy na poziomie krajowym i międzynarodowym z lokalnymi władzami oraz organizacjami w ramach projektów dla społeczności. Zachęcamy naszych pracowników do angażowania się w rozwój społeczności.
 • Dostawcy i partnerzy biznesowi: praca z naszymi dostawcami i partnerami biznesowymi.
  To zobowiązanie do stosowania niezawodnych i stabilnych procedur zakupów w celu zapewnienia, że nasi dostawcy i partnerzy biznesowi stosują te same zasady, co my.
 • Środowisko: zdajemy sobie sprawę z naszego wpływu na środowisko.
  Staramy się redukować ujemny wpływ na środowisko w najbardziej newralgicznych dla naszej działalności obszarach, w szczególności w ramach zużycia energii, podróży oraz gospodarki odpadami. Kluczem do realizacji tych założeń jest długotrwały, zrównoważony rozwój. Staramy się zwiększyć świadomość pracowników w tym zakresie, redukować nasz wpływ na środowisko oraz zintensyfikować nasze działania w celu jego ochrony.

Nasze zaangażowanie społeczne

Kodeks etyki biznesowej

W dzisiejszym środowisku biznesowym etyka jest priorytetem dla coraz większej liczby naszych...

Różnorodność

Wierzymy, że praca z utalentowanymi osobami z różnych środowisk i o zróżnicowanym...

Program grantowy

Program grantowy „Inwestujemy w dobre pomysły” wspiera społeczne inicjatywy...

Projekt Teatr

Nasi pracownicy przez ostatnich 10 lat wcielali się w wiele ról podczas kolejnych odsłon...

Wspieranie lokalnych społeczności

Capgemini może pochwalić się długą tradycją wspomagania społeczności lokalnych na całym...

Zewnętrzne zobowiązania

Jesteśmy sygnatariuszami poniższych międzynarodowych i lokalnych zobowiązań

Współpraca z dostawcami

Współpracujemy z naszymi dostawcami i partnerami biznesowymi nad ustanowieniem niezawodnych...

Klienci

Firma Capgemini zdaje sobie sprawę, że jej klienci także poszukują praktycznych rozwiązań,...

Polityka środowiskowa

Firmy takie jak Capgemini powinny uczestniczyć w ochronie zasobów naturalnych oraz...

Polityka antykorupcyjna

Nasza polityka antykorupcyjna jest częścią naszego zobowiązania do utrzymania i promowania...

Zasady zrównoważonego zaopatrzenia

Oczekujemy, że nasi dostawcy będą postępować w relacjach z nami i z każdym z naszych...