Nasze zobowiązania:

  • Przywództwo, wartości, etyka: mówimy, co robimy, i robimy, co mówimy.Najważniejszymi wartościami są dla nas: uczciwość, odwaga, zaufanie, wolność, solidarność, umiar i zabawa. Mamy sprawdzony kodeks etyczny, będący podstawą wszystkich naszych praktyk biznesowych.
  • Nasi pracownicy: nasza kadra i miejsce pracy. Zobowiązaliśmy się być odpowiedzialnym pracodawcą, dla którego ludzie chcą pracować.Staramy się zapewnić, aby środowisko pracy oraz nasze praktyki biznesowe były bezpieczne i umożliwiały naszym pracownikom rozwój oraz uzyskiwanie jak największych korzyści. Nasza działalność opiera się na ludziach, dlatego koncentrujemy się na rozwoju zawodowym oraz dobrym samopoczuciu naszych pracowników. Nasza kultura nakazuje nam respektowanie oraz jak najlepsze wykorzystywanie odmienności poszczególnych osób.
  • Klienci: współpracując z klientami, staramy się zrozumieć ich rzeczywiste potrzeby biznesoweoraz przyczynić się do uzyskania przez nich trwałej wartości i wymiernych rezultatów. Poważnie traktujemy uwagi i spostrzeżenia naszych klientów. Rozważamy również uwzględnienie koncepcji odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju w ofertach konsultingowych oraz technologicznych.
  • Społeczności: zapewnienie pozytywnego wpływu na społeczności, wśród których mieszkamy i pracujemy.Będąc jednym z głównych światowych pracodawców, współpracujemy na poziomie krajowym i międzynarodowym z lokalnymi władzami oraz organizacjami w ramach projektów dla społeczności. Zachęcamy naszych pracowników do angażowania się w rozwój społeczności.
  • Dostawcy i partnerzy biznesowi: praca z naszymi dostawcami i partnerami biznesowymi oraz zobowiązanie do stosowania niezawodnych i stabilnych procedur zakupów w celu zapewnienia, że nasi dostawcy i partnerzy biznesowi stosują te same zasady, co my.
  • Środowisko: zdając sobie sprawę z naszego wpływu na środowisko,staramy się redukować ujemny wpływ na środowisko w najbardziej newralgicznych dla naszej działalności obszarach, w szczególności w ramach zużycia energii, podróży oraz gospodarki odpadami. Kluczem do realizacji tych założeń jest długotrwały, zrównoważony rozwój. Staramy się zwiększyć świadomość pracowników w tym zakresie, redukować nasz wpływ na środowisko oraz zintensyfikować nasze działania w celu jego ochrony.