Produkcja przemysłowa

Nowatorskie rozwiązania dla producentów przemysłowych

Capgemini ma wyjątkową możliwość wspierania branży produkcji przemysłowej w utrzymaniu konkurencyjności i innowacyjności. Wspieramy synergię między światem cyfrowym i inżynieryjnym, aby pomóc każdej firmie budować inteligentne produkty, operacje i usługi na dużą skalę, z zastosowaniem cyfrowych rozwiązań wszędzie, gdzie to możliwe. Dzięki temu przyczyniamy się do budowania zrównoważonej ery inteligentnego przemysłu.
 
Wykorzystując pełną moc inteligentnego przemysłu, firma Capgemini jest dobrze przygotowana do przyspieszenia, zabezpieczenia i zwiększenia skali transformacji w zakresie inteligentnej produkcji, tym samym przynosząc korzyści naszym klientom.

Wejdźmy razem na drogę do transformacji produkcji i przekształćmy Twoją firmę w inteligentne przedsiębiorstwo!

Accelerating industrial digital transformation through 5G

How to deliver rapid business value with 5G private networks and micro-services.

Czym się zajmujemy

5G i EDGE
Pomagamy opracowywać strategie, budować, przekształcać i realizować korzyści biznesowe dzięki bogatej specjalistycznej wiedzy informatycznej i sieciowej, pozwalającej zaprojektować i wdrożyć rozwiązania 5G i EDGE szybko, ekonomicznie i na dużą skalę.
Nasz podcast
Więcej informacji o naszej ofercie

Wykorzystanie mocy CPQ (konfiguracja-wycena-oferta) i wzmocnienie pozycji klientów
Rozwiązania CPQ doskonale sprawdzają się w branżach oferujących skomplikowane, niestandardowe opcje produktów, takich jak produkcja. Dzięki Fast CPQ firmy Capgemini można szybko składać klientom rozbudowane oferty, optymalizować ich doświadczenia od złożenia oferty do zapłaty i umożliwiać działowi sprzedaży wzrost wskaźnika pozyskanych klientów.
Więcej informacji

Zarządzanie cyklem życia produktów i usługi
Immersyjne doświadczenia w produkcji firmy Capgemini stanowią odpowiedź na wyzwanie cyfrowej ciągłości w całym cyklu życia produktu, od projektu po działalność operacyjną, obejmując innowacje i opracowywanie produktu, szkolenia, produkcję i montaż, obsługę terenową u klientów, kontrolę jakości i konserwację oraz doświadczenia klientów.
Więcej informacji

Fabryka przyszłości
Nasze podejście do tworzenia tzw. fabryk przyszłości pomaga producentom uzyskiwać możliwość zwiększania skali wymaganą do przekuwania dobrych pomysłów w rezultaty obejmujące całą firmę.
Więcej informacji

Zarządzanie działalnością produkcyjną (Manufacturing operations managementMOM)
Jako centralny element łączności, monitorowania i sterowania zaawansowanymi, inteligentnymi systemami produkcyjnymi, MOM umożliwia firmom ewoluowanie ku bardziej inteligentnej działalności produkcyjnej.
Więcej informacji

Zarządzanie cyklem życia usług
Cyfryzacja, urządzenia mobilne i Internet rzeczy rewolucjonizują tradycyjne modele usług. Coraz więcej spółek realizuje strategię cyfrową polegającą na świadczeniu inteligentnych usług zakotwiczonych w inteligentnych produktach i wspomaganej cyfrowo obsłudze. Przejście na usługowe modele biznesowe (serwicyzacja) otworzyło możliwości wzrostu przychodów, marż zysku i zróżnicowania rynków.
Więcej informacji

Projektowanie zrównoważonych produktów
W obliczu szybko zmieniającej się sytuacji makroekonomicznej producenci kapitałochłonnych produktów stają przed pilnym wyzwaniem, jakim jest zwiększanie możliwości po niższych kosztach, na co nakłada się rosnąca globalna konkurencja. Obserwujemy globalne dążenie do tworzenia bardziej zrównoważonego społeczeństwa poprzez konstruowanie produktów, które są ekologiczne i przyjazne dla środowiska, prowadzą do długoterminowych oszczędności energii i są bezpieczne dla pracowników.
Więcej informacji

Zrównoważony łańcuch dostaw
W obliczu powszechnych rewolucyjnych zmian tworzenie strategii odporności łańcucha dostaw uwzględniającej złożoność ma kluczowe znaczenie dla firm. Dzięki współpracy z nami firmy będą funkcjonować w ramach bardziej zrównoważonego, wyważonego, solidnego, proaktywnego i zorientowanego na klienta łańcucha dostaw, dobrze radząc sobie po okresie pandemii.
Więcej informacji

Strategia neutralności klimatycznej
Kierując się celami ustalonymi przez naukę, strategia neutralności klimatycznej wyznacza trajektorię, która pozwoli firmie szybko przejść od deklaracji do strategii dekarbonizacji. Po przeprowadzeniu szczegółowej oceny ryzyka i możliwości związanych z transformacją, przyspieszamy redukcję emisji dwutlenku węgla za pomocą opracowanej mapy drogowej, oceny dźwigni dekarbonizacji, zaprojektowania nadzoru oraz praktycznych strategii pozyskiwania energii odnawialnej i kompensacji emisji dwutlenku węgla.
Więcej informacji

Pomagamy firmom przemysłowym w pełni wykorzystywać zalety zaawansowanych technologii, aby osiągały cele inżynieryjne i biznesowe, które są dla nich najważniejsze. Zajmujemy się zarówno drobnymi codziennymi wyzwaniami, planowaniem, jak i wdrażaniem dużych, rewolucyjnych transformacji (i nie tylko), a także oferujemy kompleksowe usługi i rozwiązania inżynieryjne dla każdego etapu:

·      zintegrowanego opracowywania produktów;
·      tworzenia wbudowanej platformy;
·      projektowania doświadczeń;
·      konserwacji i wsparcia przez cały cykl życia produktów;
·      zaawansowanej produkcji;
·      cyfrowej transformacji działalności operacyjnej;
·      przemysłowego usieciowienia i łączności;
·      cyberbezpieczeństwa.

Klimat i technologia

Świat w równowadze: Nasz raport Capgemini Research Institute analizuje postępy firm w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Aktualności

Wspólnie skupimy się na konsekwentnej ekspansji systemu aplikacji przemysłowych Bosch Connected Industry Nexeed i wzmocnimy działania na rzecz klientów.

  Capgemini lideremw zakresie usług transformacji IT w chmurze publicz

  Zostaliśmy wyróżnieni w zestawieniu Gartner Magic Quadrant 2022.

  Capgemini lideremw zakresie usług aplikacji SAP S/4Hana

  Zostaliśmy uznani za lidera w Magic Quadrant 2022 firmy Gartner pod względem kompleksowości naszej wizji i zdolności do jej realizacji.

  Lider IDC pod względem usług w zakresie inteligentnej produkcji

  Zostaliśmy docenieni za nasze zdolności sprzedażowe i strategie w zakresie realizacji projektów inteligentnej produkcji.