Przejdź do Treści

Rozwój i zarządzanie aplikacjami

ADMnext. Nieskończone możliwości …

Dziś lojalność klientów wobec aplikacji jest synonimem przywiązania do marki. Dzięki rozwojowi i utrzymaniu aplikacji dział IT może pomóc w tworzeniu doświadczeń, których oczekują klienci – i dostarczać wartość, której potrzebuje Twoja firma.

ADMnext to pełen pakiet usług z zakresu rozwoju i utrzymania aplikacji (ADM), wspierany przez zestaw narzędzi organizacyjnych. ADMnext koncentruje się na najważniejszych kwestiach biznesowych, dzięki czemu można obniżyć koszty, poprawić wydajność, przygotować infrastrukturę IT na przyszłość i wykorzystać wszystkie nowe technologie.

Dzięki ADMnext będziesz w stanie dostarczyć korzyści biznesowe i zostać liderem w swojej branży, nie tylko dziś – stworzysz podstawy dla kreatywnych i przełomowych rozwiązań przyszłości – dla Ciebie i Twoich klientów.

ADMnext poprawia wyniki biznesowe i wzbogaca doświadczenia klientów bez ryzyka utraty koncentracji na wydajności operacyjnej.

Czym się zajmujemy

Usługi adaptacyjne, pierwsza warstwa naszego pakietu ADMnext, obejmuje zintegrowane portfolio łączące procesy biznesowe, platformy aplikacji i infrastrukturę hybrydową.

Oferta taobejmuje cały cykl rozwoju, od przejścia do tworzenia i wsparcia do wycofania z eksploatacji. Jest to adaptacyjna warstwa usług, która gwarantuje elastyczność i zdolność reagowania na zmiany w procesach biznesowych, aplikacjach i infrastrukturze. Umożliwia również łatwiejsze korzystanie z usług IT, które są dopasowane do wyników biznesowych. Ponadto organizacja zyskuje czas i zasoby, które można zainwestować w transformację.

ADMnext Business Insightful Services dostosowuje portfolio IT do celów biznesowych — napędzając postępujące usprawnienia procesów biznesowych oraz wnosząc doświadczenie branżowe.

Pozwala to lepiej zrozumieć wartość, jaką IT wnosi do firmy.

Warstwa usług modernizacyjnych ADMnext stale optymalizują środowisko IT w celu zmniejszenia trudności technicznych, złożoności, ryzyka biznesowego i całkowitego kosztu posiadania.

Jednocześnie warstwa ta zwiększa elastyczność i sprawność środowiska, dzięki czemu Twoja firma jest przygotowana na przyszłość.

Warstwa ADMnext dla nowych produktów i usług sprawi, że innowacje staną się jedną z najważniejszych części Twojej organizacji.

W warstwie tej gromadzone są najnowsze rozwiązania z całej Grupy – po to, by napędzać zmiany, jednocześnie minimalizując ryzyko związane z bezpieczeństwem i fragmentacją danych.

ADMnext: nieskończone możliwości dzięki usługom ADM, które są skoncentrowane na biznesie i umożliwiają przyspieszony rozwój Twojej firmy. Zmiany, innowacje, wyniki – i przyszłość, jakiej pragniesz.

    ADMnext dla rozwiązań SAP

    Pomożemy Twojej firmie stać się przedsiębiorstwem korzystającym z energii ze źródeł odnawialnych (Renewable Enterprise)

    Raport ISG: Capgemini, lider rynku usług ADM nowej generacji

    W czasach firmy potrzebują niezawodności — już drugi rok z rzędu firma ISG uznała Capgemini za lidera.