Przejdź do Treści

Inteligentne działania biznesowe

Pomagamy w przekształcaniu działań biznesowych dzięki usłudze Frictionless Enterprise.

Frictionless Enterprise płynnie łączy procesy i ludzi, inteligentnie, w miarę potrzeb. Dynamicznie dostosowuje się do warunków panujących w danej organizacji, aby rozwiązać każdy problem. To podejście pozwala zwiększyć spójność całego pakietu naszych produktów i usług. Dzięki temu możemy szybko reagować na zmieniające się oczekiwania i dostarczać konkretne wyniki biznesowe w sposób skoncentrowany na jakości. Pomagamy wykrywać, zapobiegać i pokonywać trudności, korzystając z naszego nowoczesnego sposobu myślenia, inteligentnych rozwiązań, aby zapewnić klientom prawdziwie bezproblemowe działania.

Capgemini’s Business Services

Odblokuj wartość dzięki operacjom nowej generacji opartym na sztucznej inteligencji. Przekształcą one obszar finansów w taki, który generuje płynne wyniki na poziomie przedsiębiorstwa, zwiększoną wydajność i wzrost przychodów firmy.

Dowiedz się więcej

Umieść swoich pracowników w centrum. Pomogą Ci w tym platformy cyfrowe, które ułatwią Twoje działania, przekształcając także sposób, w jaki rozwiązujesz problemy związane z talentami.

Dowiedz się więcej

Wprowadź do swojej organizacji zintegrowaną, bezproblemową i zorientowaną na klienta funkcję łańcucha dostaw, która zapewnia poznawcze, bezdotykowe operacje i przejrzyste podejmowanie decyzji na podstawie danych. Spowoduje to zwiększenie przychodów, rentowności i kapitału obrotowego, a także większe zadowolenie klientów. 

Dowiedz się więcej

Umieść swoich klientów w centrum działań biznesowych, integrując ludzi i maszyny w celu dostarczenia cyfrowego ekosystemu usług i platform opartych na sztucznej inteligencji. Umożliwi to bardziej znaczące, produktywne i bezproblemowe relacje między klientami i pracownikami. 

Dowiedz się więcej

Inteligentna automatyzacja procesów wykorzystuje unikalne i wyróżniające się podejście, które obejmuje całościową perspektywę od pomysłu do produkcji. Umożliwia to uzyskanie wskazówek dotyczących rozpoczęcia procesu automatyzacji, skalowania operacji, czerpania trwałych korzyści z automatyzacji.

Dowiedz się więcej

  Odkryj nasz Digital Global Enterprise Model

  Nasza platforma cyfrowej transformacji biznesowej obejmuje narzędzia i techniki do przekształcania i usprawniania procesów biznesowych.

  Odkryj rozwiązanie Digital Twin

  Stwórz podstawy bezproblemowej transformacji i ciągłych innowacji dzięki naszym rozwiązaniom Digital Twin.

  Odkryj naszą metodologię ESOAR

  Unikalna i prosta metodologia transformacji.

  Poznaj naszych partnerów

  Nasz ekosystem partnerów technologicznych zwiększa wartość dodaną dla naszych klientów.

   Nasze sukcesy

   Poznaj wyróżnienia dla naszych osiągnięć, ze strony wiodących analityków rynkowych i doradców.

    Nagrody branżowe

    Nagrody branżowe z ostatnich trzech lat za naszą pracę w dziedzinie inteligentnych operacji biznesowych.