Przejdź do Treści

Inteligentne operacje w łańcuchu dostaw

Zmieniaj swoją firmę dzięki zintegrowanemu i płynnemu łańcuchowi dostaw, który zapewnia inteligentne, bezdotykowe operacje i pozwala na podejmowanie decyzji w oparciu o dane.


Nasza oferta inteligentnego łańcucha dostaw przekształca go z centrum kosztów w zintegrowaną, płynną funkcję, która zapewnia przewagę konkurencyjną i większą wartość dla całej firmy. Obejmuje zwiększoną elastyczność i skalowalność, a także pozwala na lepsze podejmowanie decyzji i większą przejrzystość.

Współpracujemy z klientami w celu przekształcenia łańcucha dostaw w inteligentną funkcję opartą na sztucznej inteligencji, która zapewnia lepsze wyniki biznesowe, w tym zwiększenie kapitału obrotowego o 20%, zmniejszenie kosztów operacyjnych o 50%, zwiększenie zadowolenia klientów o 15% oraz zwiększenie przychodów o 5%.

“Wprowadzenie cyfrowego łańcucha dostaw wymaga zmiany kultury organizacyjnej w celu wdrożenia technologii, przebudowy procesów i podejmowania decyzji”

HFS Research

Czym się zajmujemy

Sprawniejsze planowanie dzięki zwinnemu i bezdotykowemu przetwarzaniu.

Nasza usługa planowania łańcucha dostaw z pomocą technologii bezdotykowych umożliwia bezproblemowe, zorientowane na klienta operacje w łańcuchu dostaw, z wykorzystaniem inteligentnej automatyzacji procesów. Dzięki temu można podejmować współpracę, która będzie ukierunkowana na indywidualne zapotrzebowanie klienta. Istotnym elementem naszej oferty jest wykorzystanie sztucznej inteligencji, po to by zapewnić lepsze doświadczenia klienta i obniżyć koszty.
Nasze rozwiązanie uwalnia wartość poprzez zapewnienie łatwiejszego planowania, szybsze podejmowanie decyzji, optymalizację technologii i zmniejszenie liczby wyjątków. To pozwala na uzyskanie szeregu lepszych wyników biznesowych.

Efekty: 5-8% poprawa terminowości dostaw, 2-4% wzrost bazy przychodów, 15-20% redukcja kapitału obrotowego, 10-15% poprawa satysfakcji klienta, 50-70% redukcja kosztów operacyjnych i 15-25% redukcja marnotrawstwa biznesowego.

Uwolnij wartość w całym przedsiębiorstwie! Zadbaj o kompleksową integrację biznesową w szybkim tempie i na dużą skalę, aby zapewnić zrównoważone, płynne wyniki biznesowe.

Nasze rozwiązanie One Operations zapewnia kompleksową integrację procesów w całym łańcuchu wartości planowania popytu, realizacji zamówień i odbioru gotówki, aby zadbać o wzrost i rentowność w szybkim tempie i na dużą skalę.

Możemy to osiągnąć dzięki zwiększonej zwinności, która pozwala na szybkie reagowanie na nowe trendy rynkowe i wymagania klientów, kompleksową integrację biznesową, która jest możliwa dzięki cyfrowemu modelowi Frictionless Enterprise, a także zwiększonej koncentracji na doświadczeniach klientów.

Dzięki temu osiągamy lepsze wyniki biznesowe, w tym 20% wzrost wskaźnika realizacji zamówień, 15% wzrost dokładności prognoz, 50% spadek DSO i 30% poprawę obsługi klienta.

Projektowanie, wdrażanie i obsługa cyfrowego modelu operacyjnego w zakresie działu zakupów, który wykorzystuje inwestycje technologiczne do zwiększania wartości biznesowej.

Nasze usługi Cognitive Procurement Services umożliwiają indywidualnym klientom kontrolę wydatków, przy jednoczesnej redukcji kosztów operacyjnych związanych z zarządzaniem zakupami i kategoriami poprzez zrównoważony, bezproblemowy model operacyjny. Zarządza on całkowitym kosztem popytu i cenami dostawców.

Nasze rozwiązanie pomaga w przyjęciu właściwych strategii w celu osiągnięcia optymalnej równowagi pomiędzy wydatkami, wydajnością i oszczędnością kapitału obrotowego, co pozwala na osiągnięcie lepszych wyników biznesowych. Obejmuje to zgodność wydatków o ponad 90%, wzrost wydajności do 50% oraz skrócenie czasu cyklu zaopatrzenia i zakupu do 80%.