Przejdź do Treści

Frictionless Finance

Stwórz nowe możliwości dzięki operacjom finansowym opartym na sztucznej inteligencji nowej generacji, które przekształcą Twoją sekcję finansową w taką, która zapewnia płynne wyniki w całym przedsiębiorstwie, lepszą wydajność i wzrost przychodów dla Twojej firmy.

Nasze rozwiązanie Frictionless Finance zapewnia nowoczesne operacje finansowe wspomagane przez sztuczną inteligencję, takie jak order-to-cash, purchase-to-pay, record-to-analyze oraz analitykę. Zwiększa ono efektywność i przynosi wzrost przychodów w Twojej firmie.

Wykorzystuje strukturę opartą na sztucznej inteligencji, personel wzmocniony sztuczną inteligencją, modele operacyjne oparte na sztucznej inteligencji i filozofię partnerstwa, aby kształtować przyszłość Twoich operacji biznesowych.

Dzięki współpracy z Capgemni będziesz w stanie usunąć wszelkie przeszkody z procesów finansowych, uzyskując korzyści, takie jak poprawa dokładności prognozowania do 25%, wzrost sprzedaży cyfrowej do 25% i redukcja należności do 50%.

Frictionless Finance wykorzystuje Digital Global Enterprise Model (D-GEM) firmy Capgemini – opartą na sztucznej inteligencji platformę transformacji biznesowej, która usprawnia procesy w celu zwiększenia wydajności, przyspieszenia czasu wprowadzania produktów na rynek i poprawy obsługi klienta.

Czym się zajmujemy

Płynne przetwarzanie zamówień z pomocą zespołu wspieranego przez sztuczną inteligencję.

Rozwiązanie AI.Receivables firmy Capgemini integruje się z systemami korporacyjnymi, wykorzystując sztuczną inteligencję w procesach gotówkowych i windykacyjnych, aby zapewnić bezproblemowy proces order-to-cash (O2C). Zwiększa to efektywność i przynosi wzrost przychodów w Twojej firmie.

Nasze rozwiązanie, oparte na cyfrowych ramach czynników umożliwiających, kadrze pracowniczej wspieranej przez sztuczną inteligencję, modelach operacyjnych opartych o sztuczną inteligencję oraz filozofii partnerstwa, pomaga usprawnić operacje i ograniczyć liczbę wyjątków w celu poprawy fakturowania, ściągania należności i strategii obsługi rachunków.

Wymierne potencjalne korzyści obejmują do 40% wzrost liczby dni zaległej sprzedaży, do 35% wzrost wydajności, do 90% wzrost automatyzacji dla aplikacji gotówkowych oraz do 60% wzrost bezproblemowego przetwarzania.

Bezproblemowe przechodzenie od zakupu do płatności, dostarczane przez zespół wspomagany przez sztuczną inteligencję.

Rozwiązanie AI.Payables firmy Capgemini wprowadza sztuczną inteligencję do procesów płatności, aby zapewnić bezproblemowe rozwiązania typu purchase-to-pay.

Nasze rozwiązanie wykorzystuje cyfrowe ramy czynników wspomagających, wsparcie sztucznej inteligencji dla zespołów projektowych, modele operacyjne oparte o sztuczną inteligencję oraz filozofię partnerstwa w celu usunięcia powtarzalnych, bezwartościowych zadań.

Zapewnia wgląd w strategie zaopatrzenia, efektywną realizację zakupów za pośrednictwem właściwych kanałów oraz zoptymalizowane strategie płatności.

Wymierne potencjalne korzyści obejmują wzrost zautomatyzowanego fakturowania do 90%, wzrost rabatów za wczesne płatności do 25% i redukcję ręcznego zarządzania danymi podstawowymi sprzedawców do 50%.

Bezproblemowe przeprowadzanie analiz dzięki pracy zespołów korzystających ze sztucznej inteligencji.

Rozwiązanie AI.Controllership firmy Capgemini wprowadza sztuczną inteligencję do procesów księgowania, uzgadniania, zamykania, raportowania i zgodności. Przynosi to bezproblemowe korzyści na poziomie przedsiębiorstwa, w tym zwiększoną wydajność i lepszą zgodność z przepisami.

Cyfrowe ramy rozwiązań, wraz z zespołami wspieranymi przez sztuczną inteligencję, modelami operacyjnymi opartymi o sztuczną inteligencję oraz filozofią partnerstwa, zapewniają ciągłość księgowania, szybsze zamykanie, lepszą kontrolę finansową przy niższych kosztach, dostęp do danych w czasie rzeczywistym oraz praktyczne wnioski umożliwiające szybsze i świadome podejmowanie decyzji.

Wymierne potencjalne korzyści obejmują do 80% wzrost automatycznego księgowania wpisów do dziennika, do 50% wzrost automatycznych certyfikatów i redukcję wysiłku związanego z uzgadnianiem oraz do 70% zmniejszenie wysiłku związanego z zamykaniem i raportowaniem.

  Czynniki umożliwiające bezproblemowe operacje finansowe

  Poznaj nasze oferty wspierające

  D-GEM dla SAP S/4HANA

  Pragmatyczne i efektywne kosztowo podejście do przygotowania organizacji na przyszłe potrzeby finansowe.

  Digital Twins

  Stwórz podstawy bezproblemowej transformacji i nieustannych innowacji.

  Rozwiązanie Finance Intelligence

  Uzyskaj praktyczne wnioski, które przewidują przyszłe wydarzenia i wspierają sprawne podejmowanie decyzji.

  AI.GRC

  Wyeliminuj ryzyko, wdrażając bezproblemowe mechanizmy kontroli z zastosowaniem sztucznej inteligencji.

  Rozwiązanie Transformation and Innovation Office

  Stwórz podstawy bezproblemowej transformacji i ciągłych innowacji.

    Frictionless Enterprise

    Zostaliśmy docenieni przez Everest Group za naszą skuteczność w rozwijaniu prawdziwego potencjału funkcji finansowej.

    Avasant RadarView — F&A Business Process Transformation 2020-21

    Zostaliśmy uznani za lidera w raporcie Avasant RadarViewTM for F&A Business Process Transformation.