Inteligentna automatyzacja procesów

Uwolnij wartość, wykorzystując inteligentną automatyzację i cyfrowo powiększoną siłę roboczą.

Nasza oferta w zakresie inteligentnej automatyzacji procesów wykorzystuje unikalne i wyróżniające się podejście, które obejmuje całościową perspektywę od pomysłu do produkcji — umożliwiając klientom poszukiwanie wskazówek dotyczących rozpoczęcia podróży w kierunku automatyzacji, skalowania operacji, czerpania trwałych korzyści z automatyzacji oraz dążenia do wzrostu zdolności i innowacji.

Nasza oferta, napędzana przez „złoty trójkąt” automatyzacji procesów, sztuczną inteligencję i inteligentną analizę, przekształca Twoją firmę w celu zapewnienia zwiększonej produktywności pracowników, zwiększonej wydajności operacyjnej, zwiększonego zadowolenia klientów, zwiększonych przychodów i zwiększonej elastyczności.

Czym się zajmujemy

Inteligentna automatyzacja procesów

Zbuduj cyfrową siłę roboczą na wielką skalę, wykorzystując inteligentną automatyzację.

Nasze rozwiązanie Intelligent Process Automation stawia Twoją organizację w centrum wszystkich działań, stymulując erozję barier organizacyjnych wokół procesów front-, middle- i back-office, co skutkuje powstaniem nowej, pozbawionej granic, wysoce zautomatyzowanej organizacji zorientowanej na klienta.
 
Zapewnia to szereg wymiernych efektów dla Twojej firmy, w tym poprawę jakości, zwiększenie produktywności pracowników, zwiększenie efektywności operacyjnej, zwiększenie zadowolenia klientów, zwiększenie przychodów i zwiększenie elastyczności.
 

  Lider w rankingu Everest IPA Solution Providers 2021

  Uznanie dla naszych silnych możliwości technologicznych, ekosystemów partnerskich, rozwiązań pakietowych, aktywów wielokrotnego użytku i akceleratorów procesów biznesowych.

  Lider inteligentnej automatyzacji w bankowości w ocenie NelsonHall

  Raport tłumaczy rozwój Capgemini w dziedzinie IA szerokim zakresem usług skoncentrowanych na konsultingu i wdrożeniach. 

  Lider: Avasant RadarViewTM dla inteligentnej automatyzacji

  W raporcie doceniono naszą konsekwentną doskonałość w każdym kluczowym wymiarze objętym raportem, a także nasz znakomity wpływ na rynek.