Inteligentna obsługa klienta

Zapewnij bezproblemowe doświadczenia klienta w całej organizacji, wdrażając skalowalną, opartą na chmurze platformę omnichannel, która stawia klientów w centrum uwagi.

Nasze rozwiązanie Intelligent Customer Operations wykorzystuje podejście do projektowania zorientowane na człowieka, które integruje ludzi i maszyny w celu dostarczenia cyfrowego ekosystemu usług i platform opartych na sztucznej inteligencji.

Nasze rozwiązanie umożliwia stworzenie bardziej znaczących, produktywnych i bezproblemowych relacji między klientami i pracownikami, zapewniając większą wartość biznesową w trzech głównych obszarach: Intelligent Customer Interactions, Connected Marketing Operations, oraz Digital Sales Operations.

Czym się zajmujemy

Dostarczaj płynne, cyfrowo rozszerzone globalne operacje marketingowe.

Rozwiązanie Connected Marketing Operations firmy Capgemini zapewnia łatwe w obsłudze, cyfrowo rozszerzone, oparte na danych operacje marketingowe, które oferują sprawniejsze nawiązywanie kontaktów i bezproblemową obsługę klientów. Ma to kluczowe znaczenie dla przekształcania firmy, kształtowania nowych wartości konsumenckich i napędzania sprzedaży.

Nasze cyfrowe rozwiązania marketingowe następnej generacji wykorzystują innowacyjne technologie marketingowe, aby wzbogacić strategię cyfrową o istotne informacje i dane, zmaksymalizować zasięg kampanii i kanałów oraz zapewnić doskonałość operacyjną i wydajność w ramach funkcji marketingowej.

Prowadzi to do szeregu lepszych wyników biznesowych, w tym 50% redukcji kosztów operacyjnych, 35% wzrostu wskaźnika konwersji leadów, 50% wzrostu zasięgu klientów i 30% szybszego wprowadzania produktów na rynek.

Zwiększ zaangażowanie i lojalność poprzez zapewnianie płynnej obsługi klienta.

Nasze rozwiązanie Intelligent Customer Interactions pomoże Ci skupić się na nawiązaniu relacji z klientami, aby napędzać Twój biznes. Naszym celem jest dostarczenie w imieniu Twojej organizacji cyfrowego, rozszerzonego, a jednocześnie skoncentrowanego na człowieku doświadczenia.

Nasze rozwiązanie to cyfrowa usługa centrum kontaktowego nowej generacji, wykorzystująca rozszerzoną sztuczną inteligencję w celu dostarczenia projektu usługi inspirowanej osobą, która integruje ludzi i maszyny. Umożliwia to nawiązanie bardziej znaczących, emocjonalnych i bezproblemowych relacji z klientami.

Pomożemy Ci poprawić wyniki biznesowe dotyczące spersonalizowanych doświadczeń klienta, procesu obsługi klienta w wielu kanałach sprzedaży, wyższego wskaźnika Net Promoter Score oraz większego zaangażowania klientów w interakcje z Twoją firmą.

  Inteligentna obsługa klienta w służbie zdrowia

  Prowadź bezproblemowe interakcje z pacjentami i personelem

  Inteligentna obsługa klienta w służbie zdrowia: nauki biologiczne

  Zadbaj o zapewnienie bezproblemowych doświadczeń klienta i pacjenta

  Inteligentna obsługa klienta wspierająca produkt

  Stymuluj doskonałe doświadczenia klientów w związku z produktami i wsparciem technicznym