Przejdź do Treści

EMPOWERED SALES

Dlaczego wartość zamówienia Twojego klienta jest niższa od standardowej? Możesz zwiększyć sprzedaż, poszerzyć zakres kanałów obsługi klienta, budować długoterminowe relacje B2B i podnieść kompetencje zatrudnionych osób.

Dzięki usłudze Empowered Sales pomagamy Ci zwiększyć wydajność osób, które pracują na stanowiskach sprzedażowych, jednocześnie zapewniając doświadczenia klienta spójne ze strategią firmy konsumenckiej. Pomożemy Ci zbudować spójną podróż przez cały cykl życia klienta, szybko i skutecznie reagując na jego potrzeby oraz pogłębiając jego zaangażowanie i lojalność.

Umożliwiamy zwiększenie sprzedaży i poprawę rentowności dzięki optymalizacji cen, zarządzania kontami, możliwościom samoobsługi i zautomatyzowanym transakcjom.

A new era of customer experience with Generative AI

Empower the next level of CX engagement

„Współczesny nabywca jest połączony cyfrowo, zaangażowany społecznie i na czasie z tym, co dzieje się dookoła. Oznacza to, że firmy muszą przekształcić swoje strategie sprzedaży, procesy i strukturę organizacyjną. Muszą one przejść od podejścia skoncentrowanego na sprzedawcy do zintegrowanego i współzależnego podejścia skoncentrowanego na kupującym/sprzedawcy. Takie podejście pozwoli stworzyć spersonalizowane, oparte na wartości doświadczenie prowadzące do satysfakcjonującego doświadczenia kupującego, zwiększenia sprzedaży i rentowności”.

Wanda Roland, Global Offer Leader, Empowered Sales

Oferujemy kompleksową ocenę dojrzałości sprzedażowej firmy. Pomaga ona zidentyfikować konkretne obszary wymagające poprawy, w tym prognozowanie i coaching, sprzedawców, strategię i proces sprzedaży, podróż kupującego i technologię. Rozpocznij z nami swoją podróż w kierunku płynnej transformacji sprzedaży.

Nasz eBook poprowadzi Cię przez trendy i wyzwania związane z transformacją sprzedaży, przytaczając jednocześnie historie sukcesu.

Czym się zajmujemy

Pomożemy Ci zoptymalizować ceny, co da możliwość wygrywania kluczowych kontraktów – a także pozwoli uniknąć problemów związanych z dłuższymi cyklami sprzedaży i mniejszą szybkością transakcji.

Zwiększymy wydajność portfela produktów i usług, aby zaoferować większą przejrzystość i nowy poziom dostosowania do wielkości organizacji. Pomożemy we wdrożeniu inteligentnej strategii cenowej, dzięki czemu zwiększysz przychody i marże, a jednocześnie utrzymasz swoją konkurencyjność.

Pomożemy Ci w usprawnieniu organizacji sprzedaży gwarantując, że procesy będą silnie skoncentrowane na kliencie.

Strategia sprzedaży, sztuczna inteligencja, technologia cyfrowa i wsparcie muszą współpracować ze sobą w procesie sprzedaży, aby w odpowiedni sposób angażować swoich klientów online.

Sprzedaż zmieniła się z osobistej na zdalną, na model fizyczno-cyfrowy, na kombinację obu. Firmy muszą teraz wprowadzić tzw. sprzedaż wspomaganą (ang. guided selling), aby wykorzystać unikalne doświadczenia, analizy i sugestie sztucznej inteligencji na każdym etapie sprzedaży.

Sprzedaż wspomagana to zintegrowany i współzależny proces koncentrujący się na relacji kupujący-sprzedawca, zwykle wdrażany jako oprogramowanie. Zaprojektowano go w celu wsparcia sprzedawców w całym cyklu sprzedaży i stworzenia sprzedażowego pipeline’u. Dzisiaj stosuje się dane, sztuczną inteligencję i rozwiązania techniczne, takie jak eCommerce, systemy CPQ, programy do rozliczeń i obsługi klienta jako środki pomagające sprzedawcy w realizacji transakcji.

  Szybka transformacja CX: Microsoft Dynamics 365 i Power Platform

  Przyjmij bardziej inteligentne podejście do tego, jak angażujesz się w relacje z klientami i zarządzasz swoją firmą.

  Fast CPQ with SAP Customer Experience

  Gospodarka cyfrowa zmieniła dynamikę kupujących/sprzedających. Kupujący chcą tworzyć własne, dostosowane do swoich potrzeb oferty online w czasie rzeczywistym.

  Innowacyjna telekomunikacja

  Nadszedł czas, aby zmienić model strategii biznesowej z tradycyjnych produktów na inteligentne połączone produkty i usługi nowej generacji. 

  Capgemini Invent

  Inteligentne połączenie mobilne (Smart Mobility Connect)

  Umożliwianie producentom OEM utworzenia ekosystemu mobilności przyszłości zaprojektowanego z myślą o ludziach.

  Capgemini Invent

  Innowacyjne zakupy

  Koncentracja na kluczowym pytaniu: jakiego sprzedawcy chcą Twoi klienci?

  Capgemini Invent

  Inventive Banking

  Teraz jest czas, aby rozwijać się w niezwykle dynamicznym środowisku cyfrowej bankowości nowej generacji.

  Capgemini Invent