Przejdź do Treści
Sunset over a Silhouette electrical substation
Solution

ADMnext for Electric Utilities

W miarę przekształcania sieci, operatorzy inteligentnych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych muszą się dostosować i sprostać wielu rosnącym wyzwaniom.

Wyzwania te obejmują większy udział rozproszonych i nieciągłych źródeł energii odnawialnej, co może skutkować większą niestabilnością sieci, a także potrzebą lepszych rozwiązań w zakresie przechowywania i wykorzystania rozwijających się technologii cyfrowych, takich jak IoT, 5G i AI, w celu osiągnięcia postępu.

Dostosowanie się do coraz większych wyzwań

W miarę przekształcania sieci operatorzy inteligentnych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych muszą się dostosować i sprostać wielu rosnącym wyzwaniom. Wyzwania te obejmują większy udział rozproszonych i nieciągłych źródeł energii odnawialnej, co może skutkować większą niestabilnością sieci, a także potrzebą lepszych rozwiązań w zakresie przechowywania i wykorzystania rozwijających się technologii cyfrowych, takich jak IoT, 5G i AI, w celu osiągnięcia postępu.

Istnieje również potrzeba większej odporności sieci na zjawiska pogodowe oraz odpowiedzialności za transformację energetyczną. Ponadto obecne modele biznesowe znajdują się pod coraz większą presją, ponieważ mikrosieci i zużycie własne wpływają na przychody z przesyłu i dystrybucji energii (T&D). Ogólnie rzecz biorąc, operatorzy inteligentnych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych muszą:

 • Efektywniej zarządzać siecią dystrybucyjną i dostosować ją do zmian architektury i przepływu dwukierunkowego.
 • Zintegrować nowe zastosowania i rozproszone generatory energii elektrycznej.
 • Rozpowszechniać, chronić i bezpiecznie udostępniać dane wielu interesariuszom.

W jaki sposób możesz zagwarantować, że sprostasz wszystkim tym wyzwaniom i rozwiniesz swoją działalność w tej szybko zmieniającej się przestrzeni?

Przedstawiamy rozwiązanie ADMnext firmy Capgemini dla zakładów energetycznych: Wspieranie podejścia skoncentrowanego na kliencie, cyberbezpieczeństwa, modernizacji, redukcji kosztów i zgodności z przepisami.

Rozwiązanie ADMnext for Electric Utilities od Capgemini dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej pomaga w realizacji wszystkich najważniejszych priorytetów, po pierwsze umożliwiając lepszą koncentrację na klientach końcowych dzięki spersonalizowanym usługom o wartości dodanej, skoncentrowanym na biznesie, które są możliwe dzięki przełomowym cyfrowym technologiom i rozwiązaniom:

 • Adaptacyjne usługi ADM stosują nasze możliwości hiperautomatyzacji z Platformą Inteligentnej Automatyzacji firmy Capgemini, aby pomóc w redukcji kosztów i ciągłym doskonaleniu.
 • Usługi modernizacji optymalizują zasoby IT i zarządzają infrastrukturą chmury i danymi, aby zapewnić konwergencję IT-OT.
 • Business Insightful Services obejmują Platformę Inteligentnej Automatyzacji Capgemini dla biznesu, która zapewnia podejście oparte na wynikach, zapewniające realizację kluczowych wskaźników efektywności biznesu i inteligentnego zarządzania oraz wydajność procesów.
 • Nowe usługi i produkty dostarczają rozwiązania dla inteligentnych sieci na dużą skalę, które pomogą w modernizacji inteligentnej sieci i zarządzaniu ryzykiem cyberbezpieczeństwa.

Stosując te usługi w swojej działalności, Capgemini ADMnext for Electric Utilities ściśle współpracuje z klientem, aby:

 • Wdrożyć rozwiązania inteligentnych sieci energetycznych w odpowiedniej skali.
 • Rozwijać usługi oraz poprawiać odporność i ciągłość dostaw.
 • Wykorzystać dane i umożliwić konwergencję IT-OT.
 • Obniżać koszty i wprowadzać ciągłe ulepszenia.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak można zapewnić sobie te wszystkie korzyści, pobierz pełną ulotkę informacyjną, znajdującą się po prawej stronie, i skontaktuj się z nami tutaj, aby dowiedzieć się więcej o ADMnext for Electric Utilities od Capgemini.