about us

Collaborative Business Experience™

Capgemini umożliwia osiągnięcie konkretnych wyników biznesowych poprzez podejście skoncentrowane na ludziach i technologii

People Matter, Results Count

Coraz więcej przedsiębiorstw, w dobie dynamicznie rozwijających sie technologii, aby odnieść rynkowy sukces, musi być lepiej przygotowanych na nieprzewidywalne wyzwania przyszłości. Nasz zespół ekspertów Capgemini, pracując ze zwinnymi metodologiami, zapewnia przewagę konkurencyjną, dzięki modelowi Collaborative Business Experience™.

Innowacyjne rozwiązania

Współpraca jest centralnym elementem modelu pracy Capgemini i filarem świadczenia naszych usług. Klienci korzystają z naszego podejścia, dostosowanego do ich potrzeb, od opracowania strategii, analizy wyzwań rynkowych, poprzez wdrożenie zmian i transformację biznesu.

Nasze narzędzia i metodologie współpracy dają dużą swobodę przekształcania i wdrażania korzystnych zmian. Oferujemy też wiedzę nabytą we współpracy z naszymi wiodącymi partnerami technologicznymi, udostępniając ją naszym klientom.

Kierujemy się kilkoma zasadami, dbamy o docelowe wartości, minimalizujemy ryzyko, optymalizujemy możliwości i dostosowujemy organizację do osiągnięcia strategicznego celu biznesowego.

Optymalna współpraca

Capgemini jest partnerem wielu wiodących firm z różnych sektorów. Nasz model Collaborative Business Experience™ pomaga organizacjom w zwiększeniu wydajności, poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. Zawsze identyfikujemy mocne i słabe strony organizacji, ich potrzeb i priorytetów. Pomaga nam to w osiąganiu lepszych wyników we współpracy z naszymi klientami.

Elementy współpracy

Wzrost wartości biznesowej

Nasze badania pokazują, że wzrost wartości biznesowej projektów jest dla wielu organizacji...

Redukcja ryzyka

W miarę zwiększania się rozmachu inicjatywy i przewidywanych zmian, zwiększa się również...

Optymalizacja możliwości

Dobry nauczyciel to taki, który sprawia, że informacje stają się interesujące i cenne, proces...

Dostosowanie organizacji

W procesie wprowadzania zmian cały zespół musi płynnie komunikować się i z chęcią...