Światowy Raport Jakości 2022-23: 72% organizacji uważa, że Inżynieria Jakości może przyczynić się do środowiskowego aspektu zrównoważonego IT

Publish date:

Nowy raport podkreśla również, że 85% organizacji uważa Inżynierię Jakości [1] za kluczową w procesie wdrażania nowych technologii w rzeczywiste użycie.

Paryż, 3 października 2022 – 14. edycja World Quality Report, opublikowana dziś przez Capgemini, Sogeti[2] i Micro Focus, analizuje kluczowe trendy i rozwój w dziedzinie Inżynierii Jakości i Testowania (QE&T), oraz podkreśla zrównoważone IT i Zarządzanie Strumieniem Wartości (Value Stream Management) [3] jako nowe obszary zainteresowania zespołów ds. jakości. Według raportu, zauważalny jest również znaczny optymizm wokół przyszłego wpływu nowych technologii, takich jak blockchain, metaverse i inne aplikacje Web 3.0.

Zrównoważony rozwój był jednym z nowych obszarów badanych przez tegoroczną edycję raportu. Badania wykazały, że choć rola jakości w ramach zrównoważonego IT wciąż ewoluuje, 72% organizacji uważa, że QE&T może przyczynić się do środowiskowego aspektu zrównoważonego IT. Respondenci są również optymistycznie nastawieni do korzyści płynących z zastosowania zielonej inżynierii jako części strategii zrównoważonego IT, przy czym 47% respondentów wymienia poprawę wartości marki jako najważniejszą korzyść. Tuż za nią plasuje się poprawa lojalności klientów (46%).

Raport pokazuje również, że organizacje coraz częściej zwracają uwagę na Inżynierię Jakości i Testowanie (QE&T) wkwestii wspierania wdrażania i sukcesu nowych technologii, takich jak blockchain i Web 3.0, a także rozwiązywania związanych z nimi wyzwań biznesowych w zakresie doświadczeń klientów, czasu wprowadzania na rynek, bezpieczeństwa i kosztów. Aby zapewnić bezproblemowe doświadczenia dla końcowych użytkowników, nowe technologie muszą być testowane w inny sposób niż dotychczas, z innym podejściem i rodzajami testów oraz walidacji jakości.

Ponadto, 96% respondentów uważa, że bez strategii jakościowej dla nowych technologii byliby narażeni na średnie lub wysokie ryzyko cyberataków. Z uwagi na gwałtonie rosnące tempo zmian technologicznych, w badaniach pojawiła się również kwestia dostosowania strategii cyberbezpieczeństwa w celu przeciwdziałania ryzyku cyberataków.

Przyspieszona zmiana funkcjii zapewnienia jakości w kierunku rzeczywistych praktyk

Podczas gdy rośnie świadomość tego, jak strategia jakości może zrównoważyć różne ryzyka związane z wdrażaniem nowych technologii, funkcja zapewnienia jakości przekształca się w szybkim tempie z wyłącznie testowania do rzeczywistych praktyk inżynierii jakości. 88% respondentów przyznało, że są narażeni na średnie lub wysokie ryzyko utraty udziału w rynku na rzecz konkurenta, a 90% potwierdza, że są narażeni na ryzyko wzrostu kosztów wdrażania nowych rozwiązań technologicznych bez strategii QE&T.

Nacisk na dane wciąż rośnie

Istnieje jednomyślność (89%), że solidne możliwości walidacji danych mogą poprawić proces podejmowania decyzji, efektywność i zwiększyć zyski. Zarządzanie Danymi Testowymi (TDM) jest integralną częścią cyklu życia oprogramowania, jednak tylko 20% respondentów posiada w pełni wdrożoną strategię dostarczania danych testowych w skali całego przedsiębiorstwa. Wiele organizacji ma poważne problemy z wdrożeniem skutecznej strategii walidacji danych; 42% uważa, że wdrożenie walidacji danych jest czasochłonne, podczas gdy 47% respondentów stwierdziło, że posiadanie wielu złożonych baz danych samo w sobie stanowi wyzwanie.

Potrzebna jest większa integracja pomiędzy zespołami biznesowymi do wykorzystania potencjału Agile

Coraz częściej uznaje się, że rozwój Agile i transformacja cyfrowa są kluczowymi czynnikami umożliwiającymi dalsze inwestycje w IT: Aby towarzyszyć szybkiej transformacji DevOps, uznano, że integracja QE&T na każdym etapie rozwoju produktu jest krytyczna dla wykorzystania pełnego potencjału tej funkcji.

W badaniu stwierdzono, że organizacje zgłaszają znaczące podniesienie jakości dzięki przyjęciu rozwoju Agile: 64% respondentów wymieniło terminowość dostaw jako największą poprawę. Kolejnym kluczowym usprawnieniem był obniżony koszt jakości (62%), a zaraz za nim lepsze doświadczenia klientów (61%).

Jednak organizacje nadal mają problemy z wdrożeniem rozwoju Agile w aplikacjach pakietowych i systemach korporacyjnych. Jest to związane z skomplikowanymi praktycznymi aspektami rozbicia przepływu pracy w ramach Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa (ERP) i całościowych praktyk biznesowych na pojedynczy backlog.

Mark Buenen, Global Leader, Quality Engineering and Testing w Capgemini Group, skomentował: „Ostatnie lata przyniosły bezprecedensowe przyspieszenie dla platform cyfrowych i ogólną modernizację aplikacji. Jednocześnie wyzwania związane z łańcuchem dostaw, zagrożenia cyberbezpieczeństwa i ciągły niedobór umiejętności oznaczają, że sytuacja przedsiębiorstw nigdy nie była bardziej złożona. Z kolei inwestycje w solidne zapewnienie jakości i inżynierię są podstawą zachowania elastyczności, zdolności reagowania i adaptacji organizacji. Patrząc głębiej, widzimy, że ta istotna funkcja może mieć namacalny wpływ na szersze wyniki biznesowe, w tym rentowność, a nawet zrównoważony rozwój”.

„Światowy Raport Jakości zapewnia doskonały wgląd w obecny stan i przyszłość IT, z dogłębnym spojrzeniem na to, jak pojawiające się technologie zmieniają potrzeby i praktyki jakościowe organizacji” – powiedział Rohit de Souza, Senior Vice President, General Manager – ITOM Product Group & ADM Product Group, Lider biura CTO i Product Security, Micro Focus. „Tegoroczne ustalenia uszczegóławiają fakt, że Inżynieria Jakości i Testowanie bierze pod uwagę ciągłość zmian oraz cechy organizacji, takie jak elastyczność, zdolność do adaptacji i reagowania, potrzebne do sprostania temu wyzwaniu, osiągając jednocześnie optymalną wydajność biznesową. Równocześnie organizacje skupiają się na generowaniu wartości dla klientów i końcowych użytkowników.”

Raport oraz dodatkowe informacje dostępne są tutaj.

Metodologia badania World Quality Report 2022

World Quality Report to jedyny globalny raport analizujący trendy w zakresie jakości aplikacji i testowania. Jest on tworzony corocznie od 2009 roku. W tegorocznej edycji prześledzono i zbadano najważniejsze trendy i zmiany w Inżynierii Jakości i Testowaniu, przeprowadzając ankiety wśród ponad 1750 przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej w 32 krajach i 10 sektorach. Wyniki badań ekspertów uzupełnione są komentarzami, przykładami i najlepszymi praktykami od ponad 15 osób z kadry kierowniczej z różnych organizacji z listy Fortune 500, które uczestniczyły w wywiadach dotyczących tych tematów.

Capgemini

Capgemini to światowy lider w dziedzinie doradztwa w zakresie transformacji i zarządzania biznesem poprzez wykorzystanie mocy technologii. Celem Grupy jest dążenie do odpowiedzialnej społecznie, zintegrowanej i zrównoważonej przyszłości, w której potencjał ludzki jest wspierany nowymi technologiami. Capgemini jest odpowiedzialną i wielokulturową organizacją, liczącą ponad 350 000 pracowników zatrudnionych w ponad 50 krajach. Dzięki silnemu 55-letniemu dziedzictwu i szerokiej wiedzy branżowej Grupa cieszy się zaufaniem swoich klientów, a także jest zdolna kompleksowo zaspokoić ich potrzeby biznesowe: od strategii i projektowania rozwiązań po działania operacyjne napędzane przez dynamicznie rozwijający się i innowacyjny świat technologii chmury, danych, sztucznej inteligencji, łączności, oprogramowania, inżynierii cyfrowej i platform. W 2021 roku Grupa odnotowała globalne przychody w wysokości 18 miliardów euro.

Get The Future You Want | www.capgemini.com

Micro Focus

Micro Focus to jeden z największych na świecie dostawców oprogramowania dla przedsiębiorstw, skoncentrowanym na rozwiązywaniu dylematu IT – jak zrównoważyć dzisiejsze potrzeby z możliwościami jutra. Dostarczamy technologie o znaczeniu krytycznym, które pomagają dziesiątkom tysięcy klientów na całym świecie zarządzać podstawowymi elementami IT ich biznesu. Nasz szeroki zestaw technologii w zakresie bezpieczeństwa, operacji IT, dostarczania aplikacji, zarządzania, modernizacji i analizy, wzmocniony przez nasze strategiczne usługi i organizacje wsparcia oraz rozległą sieć partnerów, zapewnia innowacyjne rozwiązania, których organizacje potrzebują, aby działać i przekształcać się w tym samym czasie.

[1] Inżynieria Jakości obejmuje cały cykl życia produktu, a nie tylko proces tworzenia oprogramowania.

[2] Będąc częścią grupy Capgemini, Sogeti tworzy wartość biznesową poprzez technologię dla organizacji, które potrzebują zarównko szybkiego wdrażania innowacji, jak i lokalnego partnera o globalnej skali. Dzięki kulturze zaangażowania i bliskości do klientów, Sogeti wdraża rozwiązania, które pomagają organizacjom pracować szybciej, lepiej i mądrzej. Łącząc swoją zwinność i szybkość wdrażania poprzez podejście DevOps, Sogeti dostarcza innowacyjne rozwiązania w zakresie inżynierii jakości, chmury i rozwoju aplikacji, a wszystko to napędzane przez AI, dane i automatyzację.

[3] Zarządzanie Strumieniem Wartości (Value Stream Management): metoda, która pozwala zoptymalizować kroki niezbędne do przewidzenia, wdrożenia i dostarczenia oprogramowania.

[4] W tworzeniu oprogramowania, praktyki Agile obejmują odkrywanie wymagań i doskonalenie rozwiązań poprzez wspólne wysiłki samoorganizujących się i wielofunkcyjnych zespołów z ich klientami/użytkownikami końcowymi, adaptacyjne planowanie, ewolucyjny rozwój, wczesne dostarczanie, ciągłe doskonalenie i elastyczne reagowanie na zmiany w wymaganiach, możliwościach i zrozumieniu problemów do rozwiązania. Ma to na celu zapewnienie lepszego reagowania na zmieniające się potrzeby biznesowe.

Press Release

Wielkość pliku: 123,15 KB File type: PDF