Corporate Responsibility

Polityka środowiskowa

Firmy takie jak Capgemini powinny uczestniczyć w ochronie zasobów naturalnych oraz bioróżnorodności, walcząc jednocześnie z zanieczyszczeniem środowiska i zmianą klimatu. Jesteśmy zaangażowani w ograniczanie naszego negatywnego wpływu na środowisko w zakresie zużycia energii, podróży służbowych oraz zarządzania odpadami.

Nasze cele i wpływ na środowisko

Stale dążymy do ograniczania naszego negatywnego wpływu na środowisko, jednocześnie współpracując z klientami nad wsparciem ich inicjatyw zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy zobowiązani do identyfikowania i przestrzegania wszystkich wymagań dotyczących wpływu na środowisko oraz zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska poprzez przyjęcie odpowiednich regulacji. Nasze priorytety w zakresie środowiska są określone w ramach Żrównoważonego Programu Ochrony Środowiska, który jest obecnie wprowadzany we wszystkich biurach Capgemini na całym świecie. Otrzymaliśmy certyfikat ISO14001 w Belgii, Francji, Holandii, Niemczech, Portugalii, Polsce, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Szwecji, oraz w USA, Kanadzie, Indiach i Brazylii.

Naszym celem jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w odniesieniu do swojej działalności nie później niż do 2025 r. Ambicją Capgemini jest również osiągnięciae zerowego poziomu emisji netto. Nasze założenie opiera się na dużym postępie w realizacji celu, jakim jest redukcja emisji dwutlenku węgla na jednego pracownika o 30% w styczniu 2020 r., dziesięć lat wcześniej niż pierwotnie.

Dodatkowo, firma przestrzega zasad inicjatywy ONZ Global Compact i jest sygnatariuszem programu ONZ „Troska o klimat”, który zachęca do podejmowania większej odpowiedzialności za środowisko oraz do rozwoju i rozpowszechniania technologii przyjaznych dla środowiska.

Pracujemy nad zmniejszeniem wpływu na środowisko i promowaniem polityki przyjaznej dla środowiska. Obejmuje ona min. następujące obszary:

  • Zużycie energii: na bieżąco monitorujemy zużycie energii w biurach oraz centrach danych w celu uzyskania oszczędności na skutek efektywnego wykorzystania energii. Zapewniamy również szkolenia w zakresie zarządzania środowiskiem dla menedżerów zajmujących się urządzeniami i budynkami.
  • Poprawa efektywności wykorzystania ograniczonych lub deficytowych zasobów, takich jak energia, woda i surowce oraz wdrażanie energii ze źródeł odnawialnych.
  • Podróże służbowe: nasze podróże służbowe autem, pociągiem czy samolotem oraz przebywanie w hotelu przyczyniają się do zwiększenia śladu węglowego. Preferujemy korzystanie odpowiednio z wideo-konferencji, które umożliwiają nam ograniczenie podróży biznesowych pomiędzy naszymi biurami na całym świecie. Dbamy również o ograniczenie emisji szkodliwych substancji przez nasze auta służbowe propagując samochody hybrydowe. W Polsce promujemy także tzw. carsharing – udostępniliśmy pracownikom firmy platformę www.dojazd.pl.capgemini.com umożliwiają podróżowanie z kolegami/ koleżankami z pracy. Ponadto wszystkie biura Capgemini w Polsce posiadają parkingi rowerowe (biura w Krakowie i Wrocławiu posiadają certyfikat Przyjazny Rowerom)
  • Zarządzanie odpadami: nasza działalność powoduje powstawanie odpadów, dlatego prowadzimy gospodarkę cyrkulacyjną odpadami. W naszych biurach posiadamy urządzenia do recyklingu, stosujemy przyjazne dla środowiska metody likwidacji sprzętu oraz recykling elektronicznego wyposażenia. Zarządzamy odpadami również z pomocą certyfikowanych i licencjonowanych organizacji.

Priorytety zrównoważonego rozwoju

Podejście Grupy Capgemini do odpowiedzialnego biznesu jest regulowane przez następujące zasady, które są regularnie aktualizowane:

 

Dowiedz się więcej na temat naszej działalności: elzbieta.sieniawska@capgemini.com

Dodatkowe informacje

Współpraca z dostawcami

Współpracujemy z naszymi dostawcami i partnerami biznesowymi nad ustanowieniem niezawodnych...

Zasady zrównoważonego zaopatrzenia

Oczekujemy, że nasi dostawcy będą postępować w relacjach z nami i z każdym z naszych...