Corporate Responsibility

Polityka środowiskowa

Firmy takie jak Capgemini powinny uczestniczyć w ochronie zasobów naturalnych oraz bioróżnorodności, walcząc jednocześnie z zanieczyszczeniem środowiska i zmianą klimatu. Jesteśmy zaangażowani w ograniczanie naszego negatywnego wpływu na środowisko w zakresie zużycia energii, podróży służbowych oraz zarządzania odpadami.

Nasze cele i wpływ na środowisko

Stale dążymy do ograniczania naszego negatywnego wpływu na środowisko, jednocześnie współpracując z klientami nad wsparciem ich inicjatyw zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy zobowiązani do identyfikowania i przestrzegania wszystkich wymagań dotyczących wpływu na środowisko oraz zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska poprzez przyjęcie odpowiednich regulacji. Nasze priorytety w zakresie środowiska są określone w ramach Żrównoważonego Programu Ochrony Środowiska, który jest obecnie wprowadzany we wszystkich biurach Capgemini na całym świecie. Otrzymaliśmy certyfikat ISO14001 w Belgii, Francji, Holandii, Niemczech, Portugalii, Polsce, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Szwecji, oraz w USA, Kanadzie, Indiach i Brazylii.

Naszym celem jest redukcja emisji CO2 o 20% do 2020 roku. W ramach naszego zobowiązania do ciągłego doskonalenia naszych działań w zakresie ochrony środowiska, powołany został System Zarządzania Środowiskiem (EMS/ Environmental Management System).

Dodatkowo, firma przestrzega zasad inicjatywy ONZ Global Compact i jest sygnatariuszem programu ONZ „Troska o klimat”, który zachęca do podejmowania większej odpowiedzialności za środowisko oraz do rozwoju i rozpowszechniania technologii przyjaznych dla środowiska.

Pracujemy nad zmniejszeniem wpływu na środowisko i promowaniem polityki przyjaznej dla środowiska. Obejmuje ona min. następujące obszary:

  • Zużycie energii: około 70% naszego zużycia energii jest związane z naszymi centrami danych, w których realizujemy usługi hostingu sprzętu IT naszych klientów. Otworzyliśmy Centrum Danych Merlin, będące częścią naszego programu usprawniania centrów danych, które naszym zdaniem jest najbardziej zrównoważonym centrum na świecie. Na bieżąco monitorujemy zużycie energii w biurach oraz centrach danych w celu uzyskania oszczędności na skutek efektywnego wykorzystania energii.  Zapewniamy również szkolenia w zakresie zarządzania środowiskiem dla menedżerów zajmujących się urządzeniami i budynkami.
  • Poprawa efektywności wykorzystania ograniczonych lub deficytowych zasobów, takich jak energia, woda i surowce.
  • Ochrona różnorodności biologicznej oraz zarządzanie, kontrola operacyjna i techniczna w celu zminimalizowania emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego.
  • Podróże służbowe: nasze podróże służbowe autem, pociągiem czy samolotem oraz przebywanie w hotelu przyczyniają się do zwiększenia śladu węglowego. Preferujemy korzystanie odpowiednio z wideo-konferencji, które umożliwiają nam ograniczenie podróży biznesowych pomiędzy naszymi biurami na całym świecie. Dbamy również o ograniczenie emisji szkodliwych substancji przez nasze auta służbowe propagując samochody hybrydowe. W Polsce promujemy także tzw. carsharing – udostępniliśmy pracownikom firmy platformę www.dojazd.pl.capgemini.com umożliwiają podróżowanie z kolegami/ koleżankami z pracy. Ponadto wszystkie biura Capgemini w Polsce posiadają parkingi rowerowe (biura w Krakowie i Wrocławiu posiadają certyfikat Przyjazny Rowerom)
  • Zarządzanie odpadami: nasza działalność powoduje powstawanie odpadów, dlatego prowadzimy gospodarkę cyrkulacyjną odpadami. W naszych biurach posiadamy urządzenia do recyklingu, stosujemy przyjazne dla środowiska metody likwidacji sprzętu oraz recykling elektronicznego wyposażenia. Zarządzamy odpadami również z pomocą certyfikowanych i licencjonowanych organizacji.

Priorytety zrównoważonego rozwoju

Podejście Grupy Capgemini do odpowiedzialnego biznesu jest regulowane przez następujące zasady, które są regularnie aktualizowane:

Dowiedz się więcej na temat naszej działalności: elzbieta.sieniawska@capgemini.com

Dodatkowe informacje

Współpraca z dostawcami

Współpracujemy z naszymi dostawcami i partnerami biznesowymi nad ustanowieniem niezawodnych...

Zasady zrównoważonego zaopatrzenia

Oczekujemy, że nasi dostawcy będą postępować w relacjach z nami i z każdym z naszych...

ciasteczka.

Kontynuując nawigację w tej witrynie, akceptujesz wykorzystanie plików cookie.

Aby uzyskać więcej informacji i zmienić ustawienia plików cookie na swoim komputerze, przeczytaj naszą politykę prywatności.

Zamknij

Zamknij informację o ciasteczkach