Przejdź do Treści
Marta Szymakowska

Marta Szymakowska

Junior Manager

Executives

Delivery excellence

Strategy and Transformation

Click here for English version


Twoje pierwsze stanowisko w Capgemini to…

Na początku pracowałam jako Junior Accountant. Szczerze mówiąc, księgowość nigdy szczególnie mnie nie pasjonowała, ale na pewno była to świetna lekcja na sam początek. 🙂

Pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, gdy myślisz o Capgemini to…
Ciągły rozwój.

Jak wygląda Twój typowy dzień pracy?
Zaczynam od sprawdzenia kalendarza i nadchodzących spotkań > potem sprawdzam skrzynkę mailową > sporo rozmów, pytań, reaserch’ów, burze mózgów – praca w Powerpoint & Excel – czasem „dead ends”, ale też „eureka moments”. I oczywiście kawa! 

Czego nauczyła Cię praca w zespole IFAO Consulting?
To, co musisz zrobić – zrób natychmiast. Nie odkładaj tego „na później”. Nigdy nie wiesz, czy następnego dnia Twój kalendarz nie wywróci się do góry nogami.

Co cenisz sobie w pracy w zespole IFAO Consulting?
Wgląd w szczegóły organizacji, tworzenie relacji z naszymi klientami, a nie tylko dostarczanie usług. Widzimy, jak wiele elementów jest potrzebnych do stworzenia sprawnego rozwiązania i dobrej współpracy. Cenię sobie również fakt, że środowisko, w którym pracuję jest naprawdę różnorodne.

Jakie predyspozycje powinna posiadać osoba, która chce pracować w zespole IFAO Consulting?
Osoba, która chciałaby do nas dołączyć powinna być przede wszystkim ciekawa świata i samodzielna. Ważne jest też, aby zadawać dużo pytań. Nawet takie, które mogą wydawać się oczywiste – z perspektywy nowej osoby (która dołączyła do zespołu IFAO), odpowiedź czasem może zaskoczyć.

Twoje najlepsze wspomnienie z pracy w Capgemini to…
Każda niespodziewana zmiana planów, wymagająca ogromnej motywacji i zaangażowania od całego zespołu. Taka sytuacja stawia nas w zupełnie innym świetle i możesz zobaczyć, jak reszta zespołu radzi sobie, aby osiągnąć jak najlepszy wynik.

Jakiej rady udzielisz osobom, które chcą się rozwijać w zespole IFAO Consulting?
Prawdopodobnie do tej pory byłaś/eś odpowiedzialna/y za wiele zadań i jesteś już specjalistą w swojej dziedzinie. Śmiało, wykorzystaj całe swoje doświadczenie i pomagaj w tworzeniu nowych rozwiązań. Wiele się przy tym nauczysz i wiele stworzysz!

Zobacz jakie możliwości rozwoju czekają na Ciebie w naszym zespole!

Business Transformation & Consulting

Wejdź w niesamowity świat konsultingu, doradztwa i cyfrowej transformacji. Intelligent Finance and Accounting Operations (IFAO) odgrywa kluczową rolę w tworzeniu nowej generacji rozwiązań…

Dołącz do naszego zespołu!

Sprawdź aktualne oferty pracy

English version

Your first position at Capgemini was…
A Junior Accountant. Honestly, nothing I was particularly passionate about, but surely a great lesson for starters.

First thought that comes to mind when you think Capgemini is…
Constantly evolving.

What is your typical working day like?
Calendar check for meetings > mails handling > all the conversations – research – Powerpoint – questions – dead ends – excel files -brainstorming – eureka moments and all the coffee in between.

What unusual lessons have you learned from working in the IFAO Consulting team?
What you have to do – do it immediately, as you cannot be sure if your calendar is turned upside down the next day.

What do you value working in the IFAO Consulting team?
Having an insight into the details of the organization, creating the relation with our clients, not only delivering the service. You see how many elements it takes to create smooth solution and cooperation. You get to work with people of all different backgrounds.

What capabilities should present a person who wants to work at IFAO Consulting?
A newbie in FPIA should be curious and autonomous in the first place. Then, it is important to ask a lot of questions. Even on the topics that may seem obvious – as from the new (IFAO team) perspective the answer (or approach) may vary from what you know from the Delivery.

Your best memory with Capgemini is:
Any out-of-the-blue change of plans requiring huge motivation from the entire team. It really puts your teammates in totally new light and you get to see what they are capable of to get the best possible result.

What is your advice to people who want to develop at Capgemini in the IFAO Consulting team?
Probably you have been responsible for quite a few tasks up till now and you’re already a specialist in your field of expertise. Go ahead, put all your experience out there and assist in creating new solutions. You will learn a lot and you will create a lot during the way.

Check what is waiting for you in our Team!

Business Transformation & Consulting

Enter the amazing world of consulting, advisory and digital transformation.

Join our team!

Check our job offers!

Ścieżki kariery

W naszej firmie postawisz swoje pierwsze kroki i zyskasz opcję dalszego poprowadzenia swojej kariery w wybranym przez siebie kierunku.

W Capgemini stale poszukujemy ekspertów i ekspertek, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą mogą wzbogacić istniejące już zespoły projektowe.