Dane i AI w telekomunikacji

Nasi eksperci i ekspertki ds. danych, sztucznej inteligencji (AI) i chmury pomagają firmom w pełni wykorzystać wiedzę opartą na danych – po to, by umożliwić  im podejmowanie natychmiastowych decyzji, które mają wpływ na przyszłość prowadzonej działalności.


Operatorzy telekomunikacyjni są jednymi z największych na świecie agregatorów danych, z dostępem do ogromnej liczby źródeł danych i bezpośrednim połączeniem z milionami konsumentów. Dane muszą być interpretowane szybko, w sposób inteligentny i efektywny kosztowo, aby mogły stanowić podstawę inteligentnych decyzji biznesowych.

Zespoły Capgemini zajmujące się danymi i chmurą oferują portfolio usług, które wykorzystuje najnowsze technologie cyfrowe, analitykę i sztuczną inteligencję, aby pomóc firmom telekomunikacyjnym skutecznie zmodernizować starsze systemy – i uwolnić pełny potencjał ich danych.

Czym się zajmujemy

Zapewniamy kompleksowe angażowanie klientów z personalizacją we wszystkich punktach styku, w celu płynnego świadczenia usług.

Wykorzystujemy dane, analitykę i sztuczną inteligencję, aby dostarczać klientom oferty oparte na analizie kontekstu i ograniczać rotację klientów. Zwiększone zaangażowanie zapewnia lepsze przychody, marże, retencję i inne wskaźniki efektywności. Ujednolicamy dane z różnych wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych. Umożliwiamy korzystanie z samoobsługowych kanałów nowej generacji i nowych modeli obsługi klienta.

Wprowadzamy nowe technologie sieciowe i nowe analizy, aby zapewnić lepsze inwestycje, zarządzanie i wsparcie.

Analityka sieciowa monitoruje jakość usług za pomocą zaawansowanych platform telemetrycznych, identyfikuje słabe punkty za pomocą wykrywania nieprawidłowości oraz zapewnia lepsze wsparcie i rozwiązywanie problemów dzięki zautomatyzowanej analizie przyczyn źródłowych.

Nasze rozwiązania wykrywają awarie, zanim przerodzą się one w poważne problemy, monitorują ruch sieciowy, identyfikują przeciążenia na wczesnym etapie, wskazują obszary problemów i pomagają efektywnie zarządzać infrastrukturą fizyczną. Umożliwiają one optymalizację kosztów inwestycji w infrastrukturę sieciową, lokując pieniądze tam, gdzie jest wartość dla klienta, i osadzając sztuczną inteligencję w sieciach, aby były one samodzielnie zarządzane.

Wprowadzamy ramy, aby przyspieszyć drogę operatorów do realizacji sieci autonomicznych sieci z obsługą sztucznej inteligencji. NetAnticipate to jeden z takich frameworków Network AIOps firmy Capgemini, który przewiduje potencjalne nieprawidłowości w sieci, identyfikuje pierwotną przyczynę, podejmuje autonomiczne decyzje, uruchamia działania zapobiegawcze i samouczy się za pomocą autonomicznej pętli informacji zwrotnej w celu poprawy podejmowanych działań w odpowiednim czasie.

Przekształcamy dane w źródła przychodów, aby wspierać inwestycje i przepływ środków pieniężnych danego operatora.

Dzięki monetyzacji danych operatorzy telekomunikacyjni posiadają duże ilości informacji, które mogą być agregowane i anonimizowane, zachowując wartość dla siebie i partnerów.

Dane dotyczące lokalizacji i przemieszczania się ludzi są interesujące dla handlu detalicznego, turystyki, urbanistów i reklamodawców, którzy mogą dzięki temu poprawić efektywność własnych inwestycji.

Operatorzy telekomunikacyjni muszą wdrożyć platformy monetyzacji danych, aby komercjalizować dane i (co najważniejsze) uzyskane z nich informacje, gotowe do wykorzystania.

Dzięki modernizacji nieruchomości danych przenosimy zasoby danych do nowoczesnych środowisk danych, co umożliwia lepszą obsługę przy niższych kosztach.

Skorzystasz z elastyczności i możliwości rozbudowy nowoczesnych platform chmurowych dostarczanych przez naszych partnerów. Skorzystasz z lepszych produktów BI i danych, usuwając ograniczenia dostępu i wydajności, rozbijając silosy i umożliwiając samoobsługę. Uzyskasz łatwy dostęp do zaawansowanej analityki i sztucznej inteligencji, przy niewielkim wysiłku wdrożeniowym, aby rozszerzyć wgląd uzyskany dzięki korelacji danych telekomunikacyjnych.

Dzięki modernizacji zasobów danych umożliwimy czerpanie korzyści ze współdzielenia danych wewnątrz firmy oraz z partnerami i klientami, przy wysokim poziomie bezpieczeństwa i niskiej redundancji. Wiąże się to z niższymi kosztami przekształcenia CAPEX w OPEX i lepszym powiązaniem wydatków z przychodami.

Jesteśmy zaangażowani we wzmacnianie i wspieranie firm z branży telekomunikacyjnej w osiąganiu ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Dzięki rozwiązaniom Capgemini Invent w zakresie zrównoważonego rozwoju, przyspieszamy transformację naszych klientów od zerowego zużycia energii netto do zrównoważonych osiągnięć.