Przejdź do Treści

Połączony łańcuch dostaw i realizacja zamówień

Orkiestracja kompleksowego ekosystemu dostaw.

Dane i platformy cyfrowe przekształciły tradycyjną strategię wejścia na rynek i stworzyły wiele nowych dróg do konsumenta dla producentów. W rezultacie łańcuch dostaw jest obecnie strategicznym czynnikiem różnicującym w procesie obsługi konsumenta, a nie tylko centrum kosztów.
 
Wspieranie zmian niezbędnych do konkurowania w tym wielokanałowym świecie B2B/B2C wymaga fundamentalnego przekształcenia łańcucha dostaw w inteligentną, zwinną i elastyczną sieć dostaw.
Produkty konsumenckie muszą zapewnić elastyczność na dużą skalę — wykorzystując dane i technologię — aby stworzyć i zorganizować ekosystem przyszłości dla badań i rozwoju, produkcji i łańcucha dostaw.

Uznajemy łańcuch dostaw za strategiczny czynnik różnicujący.

Dlatego pomagamy firmom wzmocnić ich cyfrową dojrzałość, wzbogacając działania o dane, analitykę i sztuczną inteligencję, aby umożliwić większą adaptacyjność i elastyczność w łańcuchu dostaw.

Współpracujemy z naszymi klientami, aby stworzyć znaczące, aktualne i istotne spostrzeżenia, które pomogą im odkryć i zrozumieć, co jest ważne dla ich klientów — i jak dostroić swoją działalność, aby dostosować się do tych potrzeb i preferencji.

Nasze solidne możliwości w zakresie łańcucha dostaw, w połączeniu z głęboką wiedzą na temat branży produktów konsumenckich, są niezbędne dla organizacji, które chcą uzyskać dostęp do nowych modeli biznesowych, strumieni przychodów i strategii monetyzacji oraz zwiększyć ich skalę.

  Planowanie bezdotykowe

  Zapewniamy ramy dla rozwoju i wdrażania możliwości i procesów w całej firmie w celu zapewnienia większej szybkości, dokładności i responsywności.

  Transformacja rdzenia cyfrowego

  Czy zmaksymalizujesz wartość biznesową dzięki wdrożeniu S/4HANA?

  Cyfrowe operacje produkcyjne

  Nasze usługi w zakresie produkcji cyfrowej koncentrują się na wykorzystaniu potencjału technologii cyfrowych w celu przekształcenia krajobrazu produkcyjnego. 

  Inteligentne sieci dostaw

  Zapewniamy naszym klientom sprawność, która pozwala im szybko i inteligentnie poruszać się w przestrzeni poza łańcuchem dostaw.

  OutPerform

  Zapewniamy podejście do podróży oparte na wglądzie, które obejmuje rozpoczęcie od ograniczonego zakresu, pozwala uzyskać wartość w pierwszych tygodniach i umożliwia szybkie skalowanie.

  Centrum danych o ludziach (People Data Center, PDC)

  We współpracy z firmą Unilever jesteśmy odpowiedzią na zmieniające się zachowania konsumentów.