Przejdź do Treści

CAPGEMINI LIDEREM W RANKINGU EVEREST GROUP „FIRST PEAK MATRIX® FOR SUSTAINABILITY ENABLEMENT TECHNOLOGY SERVICES IN 2022”

Firma Capgemini uznana za lidera o największym wpływie na rynek

17 cze 2022

Firma Capgemini została uznana za lidera w raporcie Everest Group „Matrix® for Sustainability Enablement Technology Services 2022”. W tym inauguracyjnym raporcie Everest Group przedstawia szczegółowe oceny 14 dostawców usług IT w oparciu o ich możliwości i ofertę usług zrównoważonego rozwoju dotyczących ludzi, planety i zysków. Liderzy na tym rynku dysponują dojrzałą ofertą usług związanych ze zrównoważonym rozwojem, która obejmuje kompleksowy łańcuch wartości zrównoważonego rozwoju.

W raporcie podkreślono kluczowe mocne strony Capgemini, takie jak:
· silny nacisk na rozwiązania oparte na danych w zakresie zrównoważonego rozwoju pod kątem strategii zerowej emisji netto, oceny cyklu życia oraz inżynierii produktów zrównoważonego rozwoju;
· solidny zbiór partnerstw ukierunkowanych na zrównoważony rozwój oraz wspólne wprowadzanie rozwiązań na rynek z wybranymi partnerami;
·możliwości techniczne i zdolność do skutecznego wdrażania nowych technologii.

 „Jesteśmy bardzo dumni, że zostaliśmy uznani za lidera w zakresie usług zrównoważonego rozwoju przez Everest Group w pierwszej ocenie usług z dziedziny technologii wspomagających zrównoważony rozwój. Cieszymy się też, że firma Capgemini uzyskała najwyższą ogólną ocenę za wpływ na rynek” — mówi Benjamin Alleau, lider oferty grupy ds. zrównoważonego rozwoju w Capgemini. „W Capgemini dążymy do osiągnięcia maksymalnego wpływu na bardziej zrównoważoną przyszłość. Mając to na uwadze, opracowaliśmy kompleksowe ramy oferty poświęconej zrównoważonemu rozwojowi, aby wspierać naszych klientów w ich działaniach w tej sferze. Jesteśmy na drodze do zapewnienia klientom możliwości ograniczenia ekwiwalentu CO₂ o 10 milionów ton i to znacznie przed naszym pierwotnym celem, który przypadał na rok 2030”.
 
„Przedsiębiorstwa stosują potrójne podejście do zrównoważonego rozwoju, które łączy w sobie koncentrację na ludziach, planecie i zyskach. Technologia staje się kluczowym czynnikiem, który umożliwia projektowanie odpowiedzialnych modeli biznesowych, a przedsiębiorstwa współpracują z dostawcami usług w celu realizacji solidnego planu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju” – mówi Rita Soni, główny analityk Everest Group. „Koncentrując się na ofertach zrównoważonego rozwoju w całej organizacji, ukierunkowanych przejęciach (takich jak zakup firmy Purpose) w celu umocnienia narracji związanej z ludźmi i silnego nacisku na oparte na danych oferty zrównoważonego rozwoju, które wykorzystują technologie nowej generacji, firma Capgemini uzyskała pozycję lidera w badaniu Everest Group ‚Sustainability Enablement Technology Services PEAK Matrix Assessment® 2022’”.