Przejdź do Treści
banner 2880 x 1800
Future-shaping projects

WYKORZYSTANIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO WYŻYWIENIA ŚWIATA

Rozwój oprogramowania do monitorowania potrzeb żywieniowych

Dział Applied Innovation Exchange firmy Capgemini współpracuje z globalnymi organizacjami i fundacjami charytatywnymi, aby położyć kres niedożywieniu i pomóc w budowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich z nas.

Głód na świecie to jedno z największych wyzwań naszych czasów. Według Światowego Programu Żywnościowego ponad 800 milionów ludzi na całym świecie jest dotkniętych brakiem bezpieczeństwa żywnościowego. Ponad 60% z nich mieszka na obszarach nękanych trwającymi konfliktami politycznymi i społecznymi, co powoduje, że wiele z tych osób jest poważnie niedożywionych.

„W większości przypadków na obszarach klęsk żywiołowych organizacje i fundacje charytatywne znajdują się pod dużą presją czasu” – mówi Maartje de Laat, starszy konsultant ds. innowacji w dziale Applied Innovation Exchange (AIE) firmy Capgemini w Utrechcie. „Mogą one nie mieć czasu lub środków, aby zapewnić różnym grupom osób odpowiednio dobraną żywność, której te potrzebują w walce z niedożywieniem. W rezultacie często konieczne staje się sięganie po podstawowe produkty, ale nie zawsze jest to najlepszy wybór”.

Wraz ze Światowym Programem Żywnościowym, Johns Hopkins Center for a Livable Future i laboratorium Zero Hunger Lab Uniwersytetu w Tilburgu, AIE stara się rozwiązać ten problem przy użyciu dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji w ramach projektu „ENHANCE: Environment, Nutrition, and Health Analytics for National, Consumer, and Emergency diets”.

Ponowne spojrzenie na koszty żywienia

W ramach projektu ENHANCE powołanego w 2020 roku obecnie trwają prace nad ulepszeniem aplikacji o nazwie Cost of Diet. Platforma ta została pierwotnie opracowana przez organizację Save the Children i pozwala obliczyć, ile pieniędzy potrzeba, aby zapewnić niedożywionym rodzinom wystarczającą ilość żywności, aby zaspokoić ich potrzeby żywieniowe.

„W tej chwili obliczenia są dokonywane poprzez udostępnianie zestawień kosztów, jednak ceny bardzo się zmieniają, dlatego przedstawicielom trudno jest pozyskiwać aktualne dane” – mówi Maartje. W dodatku analiza różnych punktów danych trwała zbyt długo. Organizacje musiały kontaktować się bezpośrednio ze Światowym Programem Żywnościowym, aby otrzymywać odpowiednie dane regionalne, a następnie czekać, aż ktoś przeprowadzi obliczenia.

Pojawiła się pilna potrzeba uczynienia platformy bardziej wydajną, dostępną i przyjazną dla użytkowników.

„Chcemy umożliwić różnym krajom i organizacjom samodzielne przeprowadzanie analiz, tworząc szablony i skracając czas reakcji. Dzięki automatyzacji procesu – na tyle, na ile to możliwe – ulepszona platforma będzie o wiele bardziej zwinna, dynamiczna, szybsza i łatwiejsza w użyciu. Wtedy powinniśmy być w stanie udostępnić ją jak największej liczbie osób” – mówi de Laat.

Oprócz wymogów dotyczących żywienia i wartości odżywczych, w kolejnej fazie programu ENHANCE będą brane pod uwagę takie czynniki, jak wyczerpywanie się zasobów kopalnych, zużycie wody lub ziemi, a także potencjalne wahania cen żywności. Dzięki temu aplikacja pozwoli opracowywać zrównoważone plany żywienia, odporne na zmieniające się koszty oraz dostosowane do różnych regionów i potrzeb żywieniowych.

Tworzenie szablonów na potrzeby lepszego świata

Podczas gdy Światowy Program Żywnościowy dostarcza najważniejsze dane i analizy, z których czerpie projekt, Johns Hopkins Center for a Livable Future nadzoruje dane środowiskowe. Laboratorium Zero Hunger Lab Uniwersytetu w Tilburgu pracuje z kolei nad algorytmem potrzebnym do optymalizacji wydajności platformy.

„Naszym zadaniem jest ułatwianie innym pracy” – wyjaśnia Maartje. „Tworzymy platformę z naszym partnerem hostingowym Amazon Web Services, który będzie w stanie oczyszczać dane i dbać o to, aby trafiały one do odpowiednich folderów – tak, aby algorytm mógł odbierać informacje i przesyłać je do pulpitu nawigacyjnego”.

„Szczegółowy panel wizualny umożliwi użytkownikom przeglądanie i porównywanie różnych zmiennych, takich jak koszty i wartości odżywcze, na potrzeby osób w różnych regionach i należących do różnych grup – np. dla kobiet w ciąży w Kenii”. Platforma Cost of Diet będzie również służyć jako cenne źródło informacji dla rządów, organizacji i fundacji charytatywnych, takich jak Save the Children.

Dotarcie do większej liczby osób

Choć dane będą początkowo dostępne tylko dla podstawowej grupy w Światowym Programie Żywnościowym, z czasem i w miarę przebiegu testów będą stawać się bardziej dostępne. Ostatecznym celem tej inicjatywy jest udostępnienie aplikacji jak największej liczbie osób. Obejmuje to między innymi organizacje partnerskie Światowego Programu Żywnościowego i ich przedstawicieli na całym świecie, którzy uzyskają dostęp do analiz dostosowanych do ich regionów i będą mogli realizować je w niezależny sposób. Dla Capgemini projekt ENHANCE jest częścią większej, nadrzędnej inicjatywy firmy o nazwie Food for a Better World, która ma na celu wyżywienie planety poprzez aktywne wspieranie projektów, które są zgodne z naszą wizją tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich ludzi.

Applied Innovation Exchange

Capgemini’s AIE is a global platform for innovation. It brings together a framework for action, a network of exchanges, and a diverse ecosystem