Polityka antykorupcyjna

Nasza polityka antykorupcyjna jest częścią naszego zobowiązania do utrzymania i promowania światowej klasy standardów uczciwości biznesowej i zaufania, niezależnie od tego, gdzie prowadzimy działalność.

Światowej klasy standardy uczciwości biznesowej

Polityka antykorupcyjna Grupy Capgemini jest częścią naszego zobowiązania do utrzymania i promowania światowej klasy standardów uczciwości biznesowej i zaufania, niezależnie od tego, gdzie prowadzimy działalność.

Polityka ta szczegółowo określa zasady antykorupcyjne, określone w naszym kodeksie etyki biznesowej, oraz definiuje nasze standardy antykorupcyjne.

Capgemini nie toleruje żadnego rodzaju korupcji, jest to sprzeczne z wartościami Grupy. Polityka antykorupcyjna ma zastosowanie do wszystkich naszych pracowników, na wszystkich szczeblach Grupy, a jej naruszenia są karalne.

Cele naszej polityki antykorupcyjnej

  • Identyfikacja i wyjaśnienie różnych rodzajów praktyk korupcyjnych i wytłumaczenie, co sprawia, że są one nielegalne.
  • Zdefiniowanie standardów Grupy w zakresie działań, takich jak wydatki promocyjne i sponsoring korporacyjny, które mogłyby prowadzić do praktyk korupcyjnych lub być interpretowane jako takie praktyki.
  • Uważamy, że uczciwość wspiera przewagę konkurencyjną. Pozwalając, aby uczciwość kierowała naszymi codziennymi działaniami – od badań po marketing, od codziennych rutynowych zadań po rozwój strategiczny – chronimy i zapewniamy długoterminowy zrównoważony rozwój Grupy. Uczciwość jest bardzo ceniona przez naszych klientów, partnerów biznesowych, pracowników i całe społeczeństwo.

Polityka antykorupcyjna Grupy

Aby chronić naszą reputację i uczciwość biznesową, Capgemini stara się współpracować wyłącznie ze stronami, które podzielają nasze wysokie standardy etyczne.  Oczekujemy, że nasi dostawcy zobowiążą się do uczciwości poprzez podpisanie naszych standardów postępowania dostawców Capgemini, które obejmują również zobowiązanie do przestrzegania przepisów antykorupcyjnych oraz unikania konfliktów interesów.

Nasze standardy postępowania dla dostawców nakreślają zobowiązanie naszych dostawców do prowadzenia działalności z zachowaniem najwyższych standardów uczciwości, unikania wszelkich form korupcji, przekupstwa, wymuszeń i malwersacji oraz nieuczciwych praktyk biznesowych.

Powiązane treści

Wartości i etyka

Siedem wartości leży u podstaw wszystkiego, co robimy. Nasz sukces opiera się w równym...

Kodeks etyki biznesowej

W dzisiejszym środowisku biznesowym etyka jest priorytetem dla coraz większej liczby naszych...

SpeakUp

SpeakUp to internetowe i telefoniczne narzędzie do raportowania i zarządzania incydentami,...

World’s Most Ethical Companies® recognition

For the 9th time in a row, Capgemini has been recognized in 2021 as one of the World’s Most...