Values/Ethics

Wartości i etyka

Siedem wartości leży u podstaw wszystkiego, co robimy. Nasz sukces opiera się w równym stopniu na wspólnych wartościach, co na umiejętnościach pracowników.

Etyczna firma, przejrzysta komunikacja i uczciwość biznesowa

Nasze wartości i etyka są częścią tego, co sprawia, że praca w Capgemini jest wyjątkowa. Umacniają one naszych pracowników w doskonaleniu swoich umiejętności, zarówno biznesowych , jak i technicznych, oraz umożliwiają członkom zespołu podejmowanie lepszych decyzji, opartych o uczciwość i integralność w budowaniu dobrych relacji z kolegami i klientami.

Od czasu utworzenia grupy w 1967 roku, nasza kultura i praktyki biznesowe były inspirowane naszymi siedmioma podstawowymi wartościami. Są to zasady przewodnie, za którymi wspólnie i indywidualnie opowiadamy się i które są podstawą naszego etycznego i odpowiedzialnego biznesu. Nasze wartości są nie tylko regułami zachowań, to także zasady nadrzędne firmy. Wbudowane w nasze DNA, kształtują one kulturę etyczną, tworząc wspólne nastawienie, które utrzymuje etykę w centrum decyzji i działań.

Wierzymy, że solidna etyka i uczciwość są podstawą rentownego i zrównoważonego biznesu. Nasz program Etyki i Zgodności (E&C), którego istotą są nasze wartości, ma kluczowe znaczenie dla sukcesu tak zróżnicowanej grupy jak nasza, w której zespoły wielokulturowe działają w ponad 40 krajach. Pomogło nam to stać się jedną z najbardziej zaufanych i szanowanych firm na świecie, uznawaną przez Instytut Ethisphere® siedem lat z rzędu od 2013 roku za „Jedną z najbardziej etycznych firm na świecie®”.

Siedem wartości


UCZCIWOŚĆ, rozumiana jako lojalność, prawość, rzetelność, zakłada całkowite odrzucenie manipulacji, jako metody osiągania celów w biznesie. Rozwój, zysk, czy niezależność nie mają żadnej wartości, jeśli nie stoi za nimi absolutna uczciwość i prawość. Każdy w Grupie ma świadomość, że jakikolwiek brak otwartości i uczciwości w obszarze naszej działalności biznesowej będzie karany.
ODWAGA, rozumiana jako zmysł przedsiębiorczości, chęć podejmowania rozważnego ryzyka i wykazania zaangażowania (oczywiście łącznie z pełną determinacją do wywiązywania się z własnych zobowiązań). To jest istota rywalizacji: stanowczość w podejmowaniu decyzji lub egzekwowaniu ich realizacji, gotowość do poddawania okresowej weryfikacji przyjętego kierunku działania i istniejącego stanu rzeczy. W rzeczywistości, odwaga wymaga także rozwagi i szczególnej przezorności, bez czego śmiały menedżer, to po prostu lekkomyślny menedżer.

 

ZAUFANIE, to gotowość do upoważnienia zarówno jednostek, jak i zespołów, do podejmowania decyzji. Zaufanie oznacza również przyznanie priorytetu prawdziwej otwartości wobec innych ludzi w firmie, oraz jak najszerszemu przepływowi idei i informacji pomiędzy nimi.

 

WOLNOŚĆ, oznacza niezależność w myśleniu, ocenianiu i działaniu, oraz ducha przedsiębiorczości i kreatywności. Oznacza również tolerancję, szacunek dla innych, oraz dla różnych kultur i zwyczajów – cechy szczególnie istotne w przypadku grupy międzynarodowej.

 

RADOŚĆ, czyli zadowolenie z przynależności do firmy lub zespołu, duma z tego, co się robi, poczucie spełnienia w poszukiwaniu lepszej jakości i większej wydajności, a także poczucie bycia częścią ambitnego projektu.


SKROMNOŚĆ, to prostota, rozumiana jako przeciwieństwo sztuczności, pretensjonalności, pompatyczności, arogancji i chełpliwości. Prostota nie implikuje naiwności, raczej sugeruje rozwagę, pokazywanie naturalnej skromności i zdrowego rozsądku, wyczulenie na sprawy innych i zadawanie sobie trudu bycia przez nich zrozumianym. Skromność to również szczere relacje w pracy, swoboda zachowania, poczucie humoru.

 

DUCH ZESPOŁOWY, to przyjaźń, lojalność, ofiarność i uczciwość w podziale korzyści z pracy zespołowej; to także przyjmowanie odpowiedzialności i instynktowna gotowość do podejmowania wspólnych wysiłków, nawet w niezbyt sprzyjających okolicznościach.

 

Inne informacje

Kodeks etyki biznesowej

W dzisiejszym środowisku biznesowym etyka jest priorytetem dla coraz większej liczby naszych...

World’s Most Ethical Companies® recognition

For the 9th time in a row, Capgemini has been recognized in 2021 as one of the World’s Most...

SpeakUp

SpeakUp to internetowe i telefoniczne narzędzie do raportowania i zarządzania incydentami,...