Przejdź do Treści

Jak wygląda proces rekrutacyjny?

Dowiedz się jak przejść przez proces rekrutacyjny w Capgemini. W chwili obecnej pracujemy w modelu hybrydowym. Proces rekrutacji i szkoleń wprowadzających odbywa się online.

Przygotuj się do procesu rekrutacji

Zapoznaj się z poszczególnymi etapami procesu rekrutacji, oceń swój poziom znajomości języków obcych według międzynarodowych kryteriów i dowiedz się, co warto wziąć pod uwagę przy rozmowie z rekruterem.

I. Aplikacja online

Wysyłasz swoje CV na interesujące Cię stanowisko. Na tym etapie kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Niestety nie jesteśmy w stanie odpisać każdej osobie, która do nas zaaplikowała, ze względu na duże zainteresowanie ofertami i ogromną ilość CV.

II. Pierwszy kontakt

Jeśli Twoja aplikacja spełnia kryteria oferty, to w przybliżeniu po 2 tygodniach od wysyłki CV dzwoni przedstawiciel działu rekrutacji, by umowić Cię na rozmowę kwalifikacyjną.

III. Rozmowa z rekruterem

Rozmowa trwa około 30-60 minut, podczas której opowiesz o sobie, swoim doświadczeniu i kwalifikacjach. Na tym etapie możliwa jest weryfikacja kompetencji językowych poprzez konwersację. Staramy się również ustalić oczekiwania finansowe, czy preferencje dotyczące podróży służbowych.

IV. Testy kompetencji

Ten etap nie jest regułą, ale dla niektórych stanowisk, gdzie wymagana jest obsługa klienta w języku obcym, mogą być prowadzone językowe testy online. Możliwe są też testy czy zadania techniczne, sprawdzające specjalistyczne kompetencje kandydatów.

V. Rozmowa merytoryczna

Na tym etapie rozmawiasz z menedżerem/menerżerem działu. Te rozmowy odbywają się online. W przypadku ról technicznych zawsze oprócz menedżera/menedżerki działu, w rozmowie uczestniczy SME (osoba sprawdzająca kompetencje techniczne).

VI. Zakończenie rekrutacji

Na podstawie finalnej rozmowy zostaje podjęta decyzja o Twoim zatrudnieniu. Rekruter bądź rekruterka kontaktuje się zarówno z wybraną osobą, jak i z pozostałymi. Jeśli zaproszono Cię do jakiegokolwiek etapu rozmowy, to możesz oczekiwać informacji zwrotnej. Pamiętaj, by zapisać dane kontaktowe Twojego rekrutera, ale nie oczekuj odpowiedzi na następny dzień.

Jaki jest czas rekrutacji?

Niestety nie ma reguły dotyczącej czasu rekrutacji na poszczególne stanowiska. Zarówno długość trwania procesu, jak i etapy rekrutacji mogą się różnić, w zależności od ilości aplikacji do rozpatrzenia, technicznych wymogów stanowiska, wymagań językowych, które muszą zostać zweryfikowane przed podjęciem zatrudnienia. Rzetelnie analizujemy wszystkie CV, by optymalnie dopasować kandydatom stanowiska pracy. Średni czas rekrutacji wynosi od trzech tygodni do miesiąca, ale proces ten może się skracać, może też trwać dłużej. Najbardziej czasochłonnymi etapami są rozmowy i spotkania z kandydatami, bywają też sytuacje, gdy mamy ogromny spływ aplikacji i musimy rozpatrzyć wiele kandydatur. Podjęcie ostatecznej decyzji jest też uwarunkowane wieloma czynnikami, stąd każda rekrutacja jest inna. Pamiętaj, nawet jeśli nie przejdziesz pomyślnie rekrutacji na dane stanowisko, to po uzupełnieniu kwalifikacji, podszkoleniu języka, czy przy wyborze innej oferty, zawsze możesz aplikować ponownie.

Przygotuj się do rozmowy rekrutacyjnej

Oceń swój poziom znajomości języków

Ważne, żeby na potrzeby rekrutacji w swoim CV określić poziom znajomości języków obcych według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego od A1 do C2. W naszej firmie, obok polskiego, posługujemy się również językiem angielskim, którym komunikujemy się z kolegami z innych krajów, a także z wieloma naszymi klientami. Jeśli aplikujesz na stanowisko, gdzie będziesz pracować z klientem w języku angielskim, to minimalnym wymaganym poziomem języka jest B2, ale nierzadko też wyższy poziom, jak C1. Jeśli aplikujesz na stanowisko, na którym wymagana będzie praca z klientem w innym języku, na przykład w języku francuskim, a Ty dobrze mówisz po francusku – to wtedy liczy się przede wszystkim biegła znajomość francuskiego. Znajomość języków będzie testowana na rozmowie kwalifikacyjnej w formie konwersacji.

Sprawdź jakie jest wymagane doświadczenie zawodowe

Oferujemy bardzo różnorodne stanowiska i zawsze określamy poziom, nierzadko też czas doświadczenia zawodowego, wymaganego dla danego stanowiska pracy. Potrzebujemy menadżerów i ekspertów, z dużym dorobkiem zawodowym. Zatrudniamy również starszych, jak i młodszych specjalistów. Mamy też pozycje dla juniorów, których szkolimy od podstaw, stąd nie wymagamy od nich wcześniejszego doświadczenia. Każdy business unit prowadzi również praktyki i programy rozwojowe dla studentów i absolwentów.

Sprawdź w ogłoszeniu jakie są systemy czasu pracy

Zatrudniamy na pełen etat, jak również na część etatu. Jeśli na danym stanowisku możliwa jest praca w niepełnym wymiarze godzin, taka informacja widnieje w ogłoszeniu (np. 20 lub 30 godzin tygodniowo). Na niektórych stanowiskach istnieje możliwość podjęcia pracy zdalnej, taką informację zawsze sygnalizujemy w ofercie. Mamy zróżnicowane godziny pracy, co jest uzależnione od systemu pracy naszych zespołów, a także naszych klientów. Część osób pracuje w systemie elastycznym, gdzie można dopasować godziny swojego przyjścia i wyjścia w standardowym przedziale czasowym 7-17. Część osób pracuje w systemie zmianowym, gdzie są wymagane ścisłe dyżury i jednego dnia trzeba być punktualnie od 7-15, a drugiego dnia od 9-17. Są też zespoły, które mają zmiany nocne. O wymogach czasowych danego stanowiska opowie rekruter w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.