Przejdź do Treści

Jak wygląda proces rekrutacyjny?

Dowiedz się jak przejść przez proces rekrutacyjny w Capgemini. W chwili obecnej pracujemy w modelu hybrydowym. Proces rekrutacji i szkoleń wprowadzających zazwyczaj odbywa się online.

Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej

Zapoznaj się z poszczególnymi etapami procesu rekrutacji, oceń swój poziom znajomości języków obcych według międzynarodowych kryteriów i dowiedz się, co warto wziąć pod uwagę przy rozmowie z rekruterem.

I. Aplikacja online

Wysyłasz swoje CV na interesujące Cię stanowisko.

II. Pierwszy kontakt

Jeśli Twoja aplikacja spełnia kryteria oferty, to w przybliżeniu po 2 tygodniach (lub niekiedy już w ciągu dwóch dni) od wysyłki CV dzwoni przedstawiciel lub przedstawicielka działu rekrutacji, by umowić Cię na rozmowę kwalifikacyjną. Pamiętaj jednak, że kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami i kandydatami, którzy spełniają kluczowe wymagania na dane stanowisko.

III. Rozmowa z rekruterem

W zależności od stanowiska, na jakie aplikujesz, rozmowa potrwa około 30-60 minut. W tym czasie opowiesz o sobie, swoim doświadczeniu i kwalifikacjach. Na tym etapie możliwa jest weryfikacja kompetencji językowych poprzez konwersację. Staramy się również ustalić oczekiwania finansowe, czy preferencje dotyczące podróży służbowych.

IV. Testy kompetencji

Ten etap nie jest regułą, ale dla niektórych stanowisk, gdzie wymagana jest obsługa klienta w języku obcym, mogą być prowadzone językowe testy online. Możliwe są też testy czy zadania techniczne, sprawdzające specjalistyczne kompetencje kandydatów.

V. Rozmowa merytoryczna

Na tym etapie rozmawiasz z menedżerem lub menedżerką działu. Te rozmowy przeważnie odbywają się online. W przypadku ról technicznych zawsze w spotkaniu uczestniczy również osoba sprawdzająca kompetencje techniczne.

VI. Zakończenie rekrutacji

Na podstawie finalnej rozmowy zostaje podjęta decyzja o Twoim zatrudnieniu. Rekruter bądź rekruterka kontaktuje się zarówno z wybraną osobą, jak i z pozostałymi. Jeśli zaproszono Cię do jakiegokolwiek etapu rozmowy, to możesz oczekiwać informacji zwrotnej zwykle w ciągu kilku dni. Pamiętaj, by zapisać dane kontaktowe osoby, która przeprowadzała z Tobą rozmowę.

Jaki jest czas rekrutacji?

Niestety nie ma reguły dotyczącej czasu rekrutacji na poszczególne stanowiska. Zarówno długość trwania procesu, jak i etapy rekrutacji mogą się różnić, w zależności od ilości aplikacji do rozpatrzenia, technicznych wymogów stanowiska, wymagań językowych, które muszą zostać zweryfikowane przed podjęciem zatrudnienia. Rzetelnie analizujemy wszystkie CV, by optymalnie dopasować kandydatom stanowiska pracy. Średni czas rekrutacji wynosi od trzech tygodni do miesiąca, ale proces ten może się skracać, może też trwać dłużej. Pamiętaj, nawet jeśli nie przejdziesz pomyślnie rekrutacji na dane stanowisko, to po uzupełnieniu kwalifikacji, podszkoleniu języka, czy przy wyborze innej oferty, zawsze możesz aplikować ponownie.

Przygotuj się do rozmowy rekrutacyjnej

Oceń swój poziom znajomości języków

Ważne, żeby na potrzeby rekrutacji w swoim CV określić poziom znajomości języków obcych według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego od A1 do C2. W naszej firmie, obok polskiego, posługujemy się również językiem angielskim. W ten sposób komunikujemy się z zespołami z innych krajów lub osobami niemówiącymi w naszym ojczystym języku, a także z wieloma naszymi klientami. Jeśli aplikujesz na stanowisko, na którym będziesz pracować z klientem anglojęzycznym, to minimalnym wymaganym poziomem znajomości języka jest B2, ale nierzadko też wyższy poziom, jak C1. Znajomość języków będzie testowana na rozmowie kwalifikacyjnej w formie konwersacji.

Sprawdź jakie jest wymagane doświadczenie zawodowe

Oferujemy pracę dla osób z różnym poziomem doświadczenia zawodowego. Poszukujemy ludzi na stanowiska menedżerskie i eksperckie, z dużym dorobkiem zawodowym. Zatrudniamy również osoby do pracy w roli starszych, jak i młodszych specjalistów/specjalistek. Mamy też pozycje dla tzw. juniorów, których szkolimy od podstaw, stąd nie wymagamy od nich wcześniejszego doświadczenia. Każda jednostka biznesowa w ramach Capgemini Polska prowadzi również praktyki i programy rozwojowe dla osób studujących i tych, które właśnie zakończyły proces edukacji.

Sprawdź w ogłoszeniu jakie są systemy czasu pracy

Zatrudniamy na pełen etat, jak również na część etatu. Jeśli na danym stanowisku możliwa jest praca w niepełnym wymiarze godzin, taka informacja widnieje w ogłoszeniu (np. 20 lub 30 godzin tygodniowo). Na niektórych stanowiskach istnieje możliwość podjęcia pracy zdalnej, taką informację zawsze sygnalizujemy w ofercie. Mamy zróżnicowane godziny pracy, co jest uzależnione od systemu pracy naszych zespołów, a także naszych klientów. Część osób pracuje w systemie elastycznym, gdzie można dopasować godziny swojego przyjścia i wyjścia w standardowym przedziale czasowym 7-17. Część osób pracuje w systemie zmianowym, gdzie są wymagane ścisłe dyżury i jednego dnia trzeba być punktualnie od 7-15, a drugiego dnia od 9-17. Są też zespoły, które mają zmiany nocne. O wymogach czasowych danego stanowiska opowie rekruter w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.