Przejdź do Treści

Poznaj nasze communities

W Capgemini łączymy ze sobą ludzi pełnych pasji do działania na rzecz wspierania różnorodności, sprawiedliwego traktowania i tworzenia inkluzywnych miejsc pracy.

W polskim oddziale Capgemini aktywnie działają m.in. communities takie, jak: OUTfront (wspierające działania na rzecz osób LGBT+), Women@Capgemini (społeczność kobiet) oraz Cultural Diversity Community (działające na rzecz osób z różnych kręgów etnicznych i kulturowych).

Cultural Diversity Community

Cultural Diversity Community to ludzie, którzy przeprowadzając się do Polski, znaleźli się w nowej rzeczywistości i wspólnie, wewnątrz naszej firmy stworzyli grupę łączącą osóby, w podobnej sytuacji. Nowy kraj, Polska, stał się dla nich zarówno nowym domem, jak i miejscem pełnym wyzwań. Celem działań tej wspólnoty jest przede wszystkim wzajemne wsparcie. Niejednokrotnie osoby te pracują w różnych miastach, czyli są rozsiane po całej Polsce, dlatego kolektyw, jakim jest Cultural Diversity Community ma być swojego rodzaju wspólnym miejscem, zrzeszającym wszystkich obcokrajowców z Capgemini Polska.

Misją Cultural Diversity Community jest wzmocnienie relacji pomiędzy nowymi i już osiadłymi pracownikami i pracownicami. Do grupy mogą dołączać osoby, które dopiero przeprowadziły się do Polski i chcą poczuć się pewniej, stawiając pierwsze kroki w nowym miejscu. Warto dodać, że w Capgemini Polska każda nowa osoba otrzymuje swojego opiekuna bądź opiekunkę, czyli tzw. „buddiego”. Jest to ktoś, kto daje wparcie, odpowie na nurtujące pytania i pomoże na pierwszym etapie. Obecność osoby buddiego, która posiada większe doświadczenie w życiu w Polsce, sprawi, że obcokrajowcy poczują się dużo pewniej.

OutFront Community

OUTfront to społeczność, której celem jest zapewnienie przestrzeni na edukację i świadomość, tak aby umożliwić rozwój zawodowy oraz autentyczność w miejscu pracy osób LGBT+ & osób wspierających poprzez tworzenie bezpiecznego i globalnego środowiska w Capgemini Polska.

Misją tej grupy jest stworzenie forum edukacyjnego i świadomościowego, które wesprze rozwój zawodowy osób LGBT+ poprzez tworzenie bezpiecznego środowiska w Capgemini Polska.

OutFront Community chce kłaść szczególny nacisk na włączenie osób transpłciowych do strategii zasobów ludzkich Capgemini, a także dąży do tego, by zwiększyła się ilość działań marketingowych w mediach LGBT+ i działań rekrutacyjnych w społecznościach LGBT+. Angażuje się w działania społeczności LGBT+ na całym świecie.

Women@Capgemini Community

Women@Capgemini to globalny program, który ruszył w 2012 roku, wspierany przez dyrektora generalnego, Paula Hermelina, w celu ustalenia nadrzędnych wytycznych dotyczących równowagi płci w całej Grupie. Został on uruchomiony również w Polsce w 2016 roku i aktualnie uczestniczy w nim ponad 100 kobiet.

Jaki jest cel działań Women@Capgemini? Społeczność tę stanowią kobiety związane zawodowo z Capgemini Polska z różnych miast, których pasją jest rozwój zawodowy i osobisty. Celem spotkań jest integracja środowiska przedsiębiorczych kobiet w naszej firmie, wspieranie aktywności kobiet w życiu zawodowym i społecznym, a także dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. Ważny jest networking i poznawanie innych kobiet w obrębie firmy oraz pogłębianie relacji prywatnych i zawodowych. Grupę łączy też chęć wspólnego działania na rzecz lokalnych społeczności, organizacja wspólnych inicjatyw, w tym działań na rzecz wzmocnienia szans i talentów kobiet.

Dlaczego powstała społeczność Women@Capgemini? Jest to imperatyw biznesowy, ponieważ udowodniono, że równowaga płci wpływa na większą efektywność organizacji. Community Women@Capgemini wnosi do Capgemini Polska innowacje i nowe wartości, a także przyczynia się do promowania bardziej zrównoważonego i integracyjnego środowiska. Wspiera również współpracę pomiędzy poszczególnymi działami czy miastami, w jakich znajdują się biura Capgemini Polska. Poprzez podejmowane inicjatywy i zwiększa zaangażowanie pracowników i pracownic. Pomaga także w przyciąganiu i utrzymywaniu talentów w organizacji.

Neuroability Community

Jest to grupa, która powstała w 2024 roku – mogą dołączać do niej osoby ze wszystkich działów Capgemini, a jej rolą jest aktywne promowanie inkluzywnej i bezpiecznej przestrzeni dla wszystkich osób neuroatypowych. Przestrzeni, w której każdy może poczuć się doceniany, szanowany i ma możliwość wnoszenia swoich unikalnych perspektyw i talentów.

W ramach swoich działań, grupa ma w planach organizację spotkań tematycznych, które będą areną do dzielenia się wiedzą na temat wsparcia osób neuroatypowych w środowisku pracy, a także okazją do wymiany spostrzeżeń i opinii w tym temacie.

CapAbility

Celem działań tej grupy jest wspieranie różnorodności w miejscu pracy, ze szczególnym skupieniem się na osobach z niepełnosprawnością. Chcemy stworzyć bezpieczna przestrzeń, gdzie każda osoba, bez względu na jakim etapie swojej ścieżki się znajduje czy z jakimi wyzwaniami się mierzy, będzie mogła odnaleźć wsparcie i zrozumienie.  Community to zostało uruchomione w 2024 roku.