Przejdź do Treści
Capgemini_CRI_SUSTAINABLE-OPERATIONS
Sustainability

ZRÓWNOWAŻONA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA-Kompleksowy przewodnik dla producentów

Report from the Capgemini Research Institute

Sześć filarów zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój stanowi fundament dzisiejszych operacji produkcyjnych – zarówno jako sposób, w jaki organizacje realizują swoje umowy społeczne i środowiskowe, jak i źródło wymiernych korzyści: od zwiększonej sprzedaży po niższe koszty. Ale czy organizacje robią wystarczająco dużo, aby być zrównoważonymi pod względem środowiskowym? Chcieliśmy to sprawdzić.

W tym celu na potrzeby najnowszego raportu Capgemini Research Institute „Zrównoważona działalność operacyjna – kompleksowy przewodnik dla producentów” rozmawialiśmy z liderami ds. zrównoważonego rozwoju największych producentów i przeprowadziliśmy ankietę wśród blisko 1000 przedstawicieli kadry kierowniczej w różnych branżach: od sektora lotniczego i obronnego, przez motoryzację, przemysł i dobra kapitałowe, aż po produkcję zaawansowanych technologii, wyrobów konsumenckich, farmaceutyków i wyrobów medycznych.

Sześć filarów

Rozwiązanie, które znaleźliśmy, polega na uwzględnieniu sześciu filarów: redukcji, recyklingu, ponownego użycia, odzyskiwania, przeprojektowywania i regeneracji. Nasze badania wykazały, że dzięki inicjatywom na rzecz zrównoważonego rozwoju ponad 80% organizacji zdołało poprawić reputację swoich marek i uzyskać lepsze oceny ESG. Dodatkowo ponad 50% poprawiło swoją wydajność i produktywność, obniżyło koszty pakowania i zwiększyło sprzedaż. Mimo to zaledwie kilka organizacji jest na dobrej drodze, aby stać się zrównoważonymi producentami i tylko 11% inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju jest skalowanych na całe organizacje. Co ważne, technologie – zwłaszcza automatyzacja, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe oraz analiza danych – mają kluczowe znaczenie w przyspieszaniu realizacji planów zrównoważonego rozwoju.

W zwiększaniu wydajności organizacjom może pomóc przestrzeganie schematu pięciu najlepszych praktyk. Oznacza to dostosowanie operacji zespołów biznesowych i kadry kierowniczej ds. zrównoważonego rozwoju do wymogów programów zrównoważonego rozwoju organizacyjnego, współpracę z klientami i dostawcami w celu zmniejszenia pośrednich emisji, budowanie przejrzystości poprzez skuteczne raportowanie, zapewnienie rozliczalności, uwzględnianie zrównoważonych sposobów pracy i kultury operacyjnej oraz inwestowanie w technologie i innowacje oparte na danych. Ma to na celu zapewnienie, aby zrównoważony rozwój szedł w parze z rentownością.

Skuteczni producenci rozumieją, że wzięcie odpowiedzialności za środowisko nie tylko zaspokaja potrzeby planety i szerzej pojętego społeczeństwa, ale również stanowi integralną część całego łańcucha wartości produkcji i zapewnia znaczące korzyści i możliwości biznesowe.