Capgemini_CRI_Accelerating-the-5G-Industrial-Revolution
5G and Edge

PRZYSPIESZENIE REWOLUCJI 5G W PRZEMYŚLE

Report from the Capgemini Research Institute

Już w 2019 roku większość organizacji przemysłowych dostrzegła ogromny potencjał sieci 5G. Czego nauczyli się wcześni użytkownicy wraz z wprowadzeniem komercyjnego 5G i specyfikacji Wydania 16 i jak może to pomóc przyspieszyć wdrażanie? Chcieliśmy to sprawdzić.

W najnowszym raporcie Capgemini Research Institute „Przyspieszenie rewolucji 5G w przemyśle: stan 5G i Edge w operacjach przemysłowych” przeprowadziliśmy ankietę wśród przedstawicieli kadr kierowniczych wyższego szczebla z 1000 organizacji przemysłowych, które planują wdrożyć 5G w ramach swojej działalności, oraz 150 menedżerów wyższego szczebla z 75 organizacji telekomunikacyjnych, które dysponują sieciami 5G lub planują je wdrożyć.

Okazało się, że większość organizacji dopiero rozpoczyna swoją podróż w kierunku 5G. W rzeczywistości tylko 30% osiągnęło etap testów i rzeczywistego wdrożenia. Mimo to pierwsi użytkownicy dostrzegają już wymierne korzyści biznesowe, a aż 60% z nich zdołało zwiększyć swoją efektywność operacyjną. Mimo to maksymalizacja potencjału 5G nie jest pozbawiona wyzwań, takich jak brak urządzeń 5G, integracja z istniejącymi sieciami, wskazanie właściwych przypadków użycia, dostęp do rozwiązań specyficznych dla pionów, zarządzanie cyberbezpieczeństwem, organizacja środowiska wielu dostawców oraz ograniczanie wpływu wdrożenia 5G na środowisko.

Aby sprostać tym wyzwaniom, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy usług przetwarzania w chmurze, producenci OEM i inni partnerzy muszą wspólnie zbudować odporny ekosystem urządzeń, rozwiązań i usług. Na wczesnym etapie wdrażania 5G szczególnie ważne jest, aby operatorzy telekomunikacyjni szybko budowali niezbędne możliwości, aby stać się dostawcami rozwiązań specyficznych dla pionu, a nie tylko dostawcami łączności.

5G, w połączeniu z przetwarzaniem obliczeń brzegowych, może pomóc organizacjom uwolnić dodatkową wartość dzięki nowym zastosowaniom, wcześniej niemożliwym do wykorzystania w przemyśle.