Przejdź do Treści
Connecting the dots Dotcom banner_2880X1800
Data and AI

ŁĄCZĄC KROPKI: UDOSTĘPNIANIE DANYCH W SEKTORZE PUBLICZNYM

Od rządów oczekuje się dziś podejmowania wielu złożonych, wzajemnie powiązanych wyzwań, co wymaga spójnych, opartych na danych i dowodach działań. Mimo to nie wszystkie dane, które są w stanie najlepiej uzasadniać tego typu działania, są łatwo dostępne, dlatego też ekosystemy danych – zapewniające systematyczne podejście do ich udostępniania – stały się kluczowe dla organizacji sektora publicznego.

W najnowszym raporcie Capgemini Research Institute „łącząc kropki: udostępnianie danych w sektorze publicznym” przeanalizowaliśmy dogłębnie zagadnienie ekosystemów danych w sektorze publicznym, aby zbadać to, w jaki sposób organizacje publiczne mogą nawiązywać kontakt z ekosystemami danych. Na potrzeby naszych badań przeprowadziliśmy ankietę wśród 1000 wyższych urzędników z organizacji sektora publicznego oraz wywiady z ponad 20 liderami wyższego szczebla z sektora publicznego i pracownikami akademickimi.

Okazało się, że respondenci postrzegają ekosystemy danych jako znacząco korzystne dla sektora publicznego, wierząc, że mogą one przyczynić się do poprawy wydajności, skuteczności i wyników, a także do poprawy wykorzystania funduszy i zasobów o 9,5%. Jednak pomimo tego pozytywnego postrzegania tylko niewielki odsetek organizacji sektora publicznego w pełni wdrożył ekosystemy danych. Oprócz stawiania czoła wyzwaniom technologicznym, organizacje te muszą radzić sobie z zadaniami związanymi z ludźmi – w szczególności z perspektywy kultury i zaufania.

Mając na uwadze te wyzwania, organizacje muszą przyjąć strategiczne podejście. Nasze badania wyszczególniają cztery priorytety dla organizacji sektora publicznego, które chcą korzystać z dojrzałych ekosystemów danych.

Pobierz nasz pełny raport, aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania danych w sektorze publicznym. 

Join our Datamasters Rendezvous

The power breakthrough to decision making in public services

Stay informed

Subscribe to receive advance copies of our research