Przejdź do Treści
Capgemini_Research-and-Insights_Remodeling-the-future
Sustainability

KSZTAŁTOWANIE PRZYSZŁOŚCI NA NOWO

Report from the Capgemini Research Institute

Dyrektorzy z branży są zgodni: nowe modele w energetyce stanowią klucz do przetrwania

Pod wpływem nacisków ze strony inwestorów oraz potrzeby łagodzenia zmian klimatycznych, branża energetyczna i użyteczności publicznej zwraca się ku nowym modelom energetycznym. Obecnie większość (71%) menedżerów uważa, że wdrożenie nowych modeli energetycznych stanowi klucz do przetrwania. Jakie wyzwania stoją przed nimi i jak mogą przyspieszyć wdrażanie? Chcieliśmy to sprawdzić.

Na potrzeby najnowszego raportu Capgemini Research Institute „Kształtowanie przyszłości na nowo: jak transformacja energetyczna napędza nowe modele w energetyce i usługach użyteczności publicznej” przeprowadziliśmy ankietę wśród 530 organizacji oraz osobiste wywiady z wieloma menedżerami wyższego szczebla.

Jak udało nam się ustalić, istnieje nagląca potrzeba przejścia do nowych obszarów biznesowych, a 73% przedstawicieli kadr kierowniczych oczekuje, że nowe modele energetyczne staną się ich głównym nurtem biznesowym w ciągu najbliższych pięciu lat. Ci, którzy już zdecydowali się na ten ruch, odnotowują 6-procentowy wzrost przychodów z nowych źródeł, a wartość ta ma się prawie podwoić w ciągu najbliższych trzech lat. Poziom wdrożeń wciąż jednak pozostaje niski. Obecnie tylko 25% organizacji wdraża platformy energetyczne, 19% wdraża rozwiązania do magazynowania energii, a zaledwie 16% wdraża usługi zarządzania sieciami energetycznymi.

Aby przyspieszyć wdrażanie nowych modeli energetycznych, organizacje muszą zwiększyć swoją zdolność do wprowadzania innowacji i stać się bardziej otwarte na nawiązywanie nowych partnerstw, inwestując w technologię i talenty oraz opracowując nowe sposoby mierzenia sukcesu z nowych źródeł, aby uwzględnić niepewność, która nieodłącznie wiąże się z tym zagadnieniem. Wreszcie, muszą wspierać globalne, a nie lokalne podejście do monitorowania zachodzących zmian.

Więcej informacji na temat transformacji energetycznej można znaleźć w raporcie.