Przejdź do Treści
Daria Świętojańska

Daria Świętojańska

Junior Project Support Analyst

Students and graduates

Data management

Click here for English

Nazywam się Daria Świętojańska, mam 19 lat i aktualnie nie chodzę do szkoły, ani nie studiuję. Zaraz po maturze nie byłam pewna, jaki kierunek wybrać dla siebie – wolałam zdobyć doświadczenie zawodowe, które później pomogłoby mi w podjęciu decyzji o konkretnych studiach. Jestem zadowolona ze swojej decyzji, bo mimo, że jestem tu jeszcze “świeżakiem”, widzę, ile jest możliwości rozwoju, również w kontekście wyboru studiów. Chcę się rozwijać i staż mi to umożliwił. Prywatnie jestem miłośniczką kotów, lubię tatuaże, fotografię, gotowanie i podróże.

Jak długo jesteś w Capgemini? Dlaczego zdecydowałeś się do nas aplikować?
W Capgemini jestem od 12.07.2021, wtedy rozpoczął się mój staż, czyli ponad cztery miesiące. Od października jestem stałym pracownikiem firmy. Do aplikowania skłoniły mnie opinie krążące w internecie, ale także wśród rodziny i znajomych. Robiąc research na temat Capgemini, obejrzałem mnóstwo filmów na YouTube i pomyślałam, że musi tutaj być świetna atmosfera i wiele możliwości rozwoju – nie zawiodłem się. Bardzo się cieszę, że wysłałam tutaj swoje CV.

Czego nauczyłaś się podczas stażu?
Podczas stażu zdecydowanie poprawiłam swoje umiejętności informatyczne. Nauczyłam się wielu nowych rzeczy w tej dziedzinie. Dzięki Pluralsight mogłam poznać DevOps, co sprawiło, że bardzo zainteresowałem się tym obszarem. Dodatkowo stopniowo poznawałam zadania, które wykonuję na co dzień. Umiejętności miękkie szkoliłam na kursach, podczas których nauczyłam się profesjonalnie rozmawiać z ludźmi w organizacji i poza nią. Dodatkowo trenowałam myślenie produktywne i zadaniowe.

Twoja rola, co obecnie robisz w Capgemini?
Moje obecne stanowisko to Junior Project Support Analyst. Wraz z moim przełożonym i niektórymi osobami z zespołu aranżuję rozmowy rekrutacyjne dla managerów w Data Services, przeprowadzam audyty wewnętrzne, wysyłam miesięczną komunikację – DS Newsletter oraz pracuję przy zadaniach związane z finansami.

Jaką masz radę dla przyszłych stażystów?
Moim zdaniem każdy z nich po otrzymaniu takiej szansy powinien ją wykorzystać w stu procentach. Nie bój się pytać, bądź aktywny i skup się na rozwoju dzięki wielu ciekawym szkoleniom, które naprawdę się przydadzą. Pozwól sobie poczuć się tu komfortowo, a wtedy będzie to nie tylko praca, ale i wspaniała przygoda, która nie musi kończyć się wraz z ostatnim dniem stażu.

Zobacz, jak może wyglądąć Twoja kariera w zespole Cloud & Infrastructure Services!

Cloud & Infrastructure Services

Dołącz do zespołu i rozwijaj się w dziedzinie Storage and Data Protection, Cloud, Network & Security, Application Operations, Server czy End User Computing.

Dołącz do naszego zespołu!

Sprawdź aktualne oferty pracy

My name is Daria Świętojańska, I’m 19 years old and I’m not studying at the moment. Soon after graduating from high school, I was not sure yet what course to choose for myself – I preferred to gain professional experience, which would later help me decide on specific studies. I am happy with my decision, because I am still a “freshman” here and I can already see how many possibilities there are and it also gives me some suggestions regarding my studies. I want to develop, the internship has made it possible for me. Privately, I am a cat lover, I like tattoos, photography, cooking and traveling.

How long have you been at Capgemini? Why did you decide to apply to us?
I’ve been in Capgemini since 12/07/2021, that’s when my internship started, so over four months. I have been a regular employee of the company since October. I was prompted to apply by opinions circulating on the Internet, but also among family and friends. When I was doing research on Capgemini, I watched a lot of videos on YouTube, I thought that there must be a great atmosphere and development opportunities – I was not disappointed. I am very glad that I sent my CV here.

What did you learn during the internship?
During the internship, I definitely improved my IT skills, I learned a lot of new things. Mainly thanks to Pluralsight, I was able to get to know DevOps, which made me very interested in that area. In addition, I was gradually learning the tasks that I do on a daily basis, some of them came with soft skill courses, where I learned how to professionally talk to people within and outside the organization. Additionally, I trained productive and task-oriented thinking.

Your role, what are you currently doing at Capgemini?
My current position is Junior Project Support Analyst. Together with my supervisor and some people in the team, I arrange recruitment interviews for managers in Data Services, conduct internal audits, submit monthly communication – DS Newsletter and tasks related to finances.

What advice do you have for other interns?
In my opinion, each of the future interns, after getting such a chance, should use it one hundred percent. Don’t be afraid to ask, stay active and focus on development with lots of interesting training that really comes in handy. Let yourself feel comfortable here and then it will not only be a job, but also a great adventure that does not have to end with the last day of the internship.

Check how your career in Cloud & Infrastructure Services Team can look like!

Cloud & Infrastructure Services

Join the team and develop in the field of Storage and Data Protection, Cloud, Network & Security, Application Operations, Server or End User Computing.

Join our team!

Check our job offers!

Ścieżki kariery

W naszej firmie postawisz swoje pierwsze kroki i zyskasz opcję dalszego poprowadzenia swojej kariery w wybranym przez siebie kierunku.

W Capgemini stale poszukujemy ekspertów i ekspertek, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą mogą wzbogacić istniejące już zespoły projektowe.

Do naszych zespołów poszukujemy także osób mających bogate doświadczenie w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań i wykorzystywaniu technologii do realizacji celów biznesowych.