Przejdź do Treści

CAPGEMINI LIDEREM W BADANIU EVEREST GROUP „RISK & COMPLIANCE IN BFS IT SERVICES PEAK MATRIX® ASSESSMENT 2023”

29 maj 2023

Firma Capgemini została uznana za lidera w raporcie Everest Group „Risk & Compliance in BFS IT Services PEAK Matrix® Assessment 2023”. Przedsiębiorstwo uzyskało miano lidera spośród 26 dostawców usług IT w zakresie ryzyka i zgodności BFS ze względu na silną domenę i wiedzę techniczną, ciągłe ulepszanie ekosystemu partnerstwa i współinnowacje z klientami poprzez tworzenie laboratoriów badawczych i innowacyjnych.

W raporcie określono szereg kluczowych mocnych stron Capgemini, w tym szeroko zakrojone inwestycje w rozwój wewnętrznych narzędzi zwiększających służących zwiększeniu oferty w zakresie ryzyka i zgodności z przepisami, nowatorskie przywództwo myślowe, ulepszony ekosystem partnerski, strategiczne przejęcia oraz silny rozwój praktyk ochrony przed ryzykiem i zgodności z przepisami w sektorze BFS dzięki solidnym możliwościom w zakresie technologii, domen i danych.

Przedsiębiorstwa, które świadczą usługi bankowe i finansowe (BFS), dążą do przekształcenia swoich systemów informatycznych i technologicznych w odpowiedzi na pojawiające się zagrożenia i rosnącą presję regulacyjną. Jest to odpowiedź na coraz częstsze ataki cybernetyczne, zakłócenia w łańcuchach dostaw, zmiany makroekonomiczne i nowe modele zaangażowania klientów. Rynek usług IT w zakresie ryzyka i zgodności z przepisami w sektorze BFS musi pozostać silny, ponieważ firmy starają się uzyskać ściślejszą i bezpieczniejszą kontrolę nad swoimi bazami danych, budować zwinne modele oceny ryzyka oraz przestrzegać wymogów ESG.

Capgemini wyróżnia się dzięki swoim strategicznym przejęciom, ulepszonemu ekosystemowi partnerskiemu, w tym specjalistom ESG i RegTech, oraz solidnym inwestycjom w IP/akceleratory w sferze ochrony przed ryzykiem i zgodności. Ponadto firma Capgemini została doceniona przez swoich klientów ze względu na jej wiedzę techniczną i branżową oraz za to, że jest dla nich partnerem strategicznym. Pomogło to przyspieszyć wzrost na rynku BFS pod kątem ryzyka i zgodności z przepisami oraz umocnić pozycję lidera w zakresie ryzyka i zgodności według badania Everest Group „BFS IT Services PEAK Matrix® 2022”.

Kriti Gupta, dyrektor ds. praktyk, Everest Group

Raport w witrynie Everest Group można znaleźć tutaj.

About Capgemini

Capgemini is a global leader in partnering with companies to transform and manage their business by harnessing the power of technology. The Group is guided everyday by its purpose of unleashing human energy through technology for an inclusive and sustainable future. It is a responsible and diverse organization of over 350,000 team members in more than 50 countries. With its strong 55-year heritage and deep industry expertise, Capgemini is trusted by its clients to address the entire breadth of their business needs, from strategy and design to operations, fueled by the fast evolving and innovative world of cloud, data, AI, connectivity, software, digital engineering and platforms. The Group reported in 2021 global revenues of €18 billion.

Get The Future You Want | https://www.capgemini.com/