Przejdź do Treści
EV story Web banner 3 2880 x 1800

USŁUGI CYFROWE JAKO WSPARCIE ROZWOJU BRYTYJSKIEJ SIECI DOMOWYCH ŁADOWAREK POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

Klient: The Office for Zero Emission Vehicles
Region: United Kingdom
Branża: Public Sector/Automotive

Capgemini wspiera Urząd ds. Pojazdów Bezemisyjnych w celu odświeżenia i uproszczenia dostępu do dotacji na rozbudowę infrastruktury punktów ładowania pojazdów elektrycznych w większej liczbie domów.

Wyzwanie: Urząd ds. Pojazdów Bezemisyjnych chciał przeprowadzić cyfryzację i automatyzację procesu składania wniosków o dotacje, aby przyspieszyć rozwój sieci ładowania pojazdów elektrycznych w Wielkiej Brytanii.

Rozwiązanie: po szczegółowym zbadaniu i analizie potrzeb użytkowników Urząd nawiązał współpracę z Capgemini w celu wdrożenia portalu internetowego opartego na chmurze, który zapewniłby pojedynczy punkt dostępu i repozytorium danych na potrzeby wszystkich wniosków o dotacje.

Korzyści:
• szybka i dokładna ocena kwalifikowalności;
• większa efektywność w rozpatrywaniu wniosków i przyznawaniu dotacji;
• szybsze płatności na rzecz wnioskodawców i instalatorów;
• obniżenie kosztów administracyjnych związanych z wnioskami o dotacje.

Przyspieszenie rządowego programu rozbudowy sieci punktów ładowania

Zobowiązanie do zakończenia sprzedaży nowych pojazdów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi do 2030 r. oraz do zapewnienia, aby wszystkie nowe samochody osobowe i dostawcze stały się bezemisyjne do 2035 r., jest głównym punktem przełomowego planu dekarbonizacji transportu w Wielkiej Brytanii i kluczowym elementem tego, jak osiągnąć ogólne cele zerowej emisji netto.

Transport jest największym czynnikiem przyczyniającym się do emisji gazów cieplarnianych w Wielkiej Brytanii, a podróże drogowe stanowiły prawie jedną czwartą całkowitej emisji w 2019 roku. Urząd ds. Pojazdów Bezemisyjnych (OZEV) koordynuje wysiłki rządu na rzecz przejścia na pojazdy bezemisyjne poprzez promowanie stosowania pojazdów typu plug-in i zapewnianie dostępu do finansowania infrastruktury ładowarek. Ostatecznym celem tej inicjatywy jest stworzenie samowystarczalnego rynku pojazdów elektrycznych.

 „Wielka Brytania przyspiesza swoje działania na rzecz osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku. Jesteśmy zdeterminowani, aby zapewnić najlepszą na świecie sieć ładowania pojazdów elektrycznych, jednocześnie budując bardziej ekologiczne rozwiązania i wspierając wzrost gospodarczy w całym kraju”.

Rachel Maclean, minister transportu

1,6 mld funtów na infrastrukturę punktów ładowania

Podstawą sukcesu przejścia na pojazdy elektryczne jest trwająca inwestycja w rozbudowę krajowej sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych na kwotę 1,6 miliarda funtów. Zgodnie z jej założeniami, ładowanie ma być dostępne wszędzie tam, gdzie mieszkają i pracują ludzie – w całym kraju.

W celu poprawienia dostępności i zarządzania różnymi programami, które pozwalały uzyskać dotacje na instalację infrastruktury punktów ładowania, Urząd ds. Pojazdów Bezemisyjnych wyznaczył Capgemini do przeglądu istniejącego środowiska, określenia tego, w jaki sposób można usprawnić procesy składania wniosków o dotacje i przepływy pracy, oraz zbadania, jak technologia cyfrowa jest w stanie przekształcić strukturę i sposób świadczenia tych kluczowych usług.

Według statystyk Departamentu Transportu (DfT) w kwietniu 2022 roku w całej Wielkiej Brytanii dostępnych było ponad 30 000 publicznych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Podczas gdy liczba ta stale rośnie, kluczowym priorytetem dla rządu i OZEV było stymulowanie rynku pojazdów elektrycznych na obszarach, gdzie dostępność punktów ładowania była mniejsza.

Nowa inicjatywa polityczna została uruchomiona w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia właścicielom domów i najemcom mieszkających w budynkach wielorodzinnych, którzy chcą kupić własne ładowarki, a także właścicielom budynków i wynajmującym, którzy zarządzali parkingami dla mieszkańców i chcieli świadczyć usługi ładowania swoim klientom.

W ramach zwinnego programu wykorzystującego techniki projektowania zorientowanych na użytkownika, OZEV podjął współpracę z Capgemini w celu oceny istniejących zasad i schematów składania wniosków.

Ponadto badania przeprowadzone wśród użytkowników pozwoliły upoznać poglądy i potrzeby kluczowych interesariuszy, takich jak mieszkańcy, właściciele budynków, instalatorzy i administratorzy wniosków o dotacje w Agencji ds. Rejestracji Kierowców i Pojazdów (DVLA), co co zapewniło, że rozwiązanie trafiło do osób, na które miało oddziaływać.

Uwzględnienie potrzeb wszystkich stron

W Wielkiej Brytanii instalatorzy punktów ładowania pojazdów elektrycznych ponoszą znaczną odpowiedzialność za składanie wniosków o dotacje w imieniu swoich klientów. W związku z tym potrzebowali oni prostego procesu aplikacyjnego, który ułatwiłby współpracę między nimi a ich klientami i umożliwiłby terminowe dostarczanie odpowiednich ładowarek. Instalatorzy potrzebowali również możliwości jednoczesnego składania wielu wniosków, śledzenia ich statusów w jednym miejscu oraz pewności, że będą w stanie uniknąć problemów z przepływem środków pieniężnych poprzez wcześniejsze otrzymanie dotacji.

Również właściciele pojazdów elektrycznych, właściciele budynków i wynajmujący potrzebowali dostępu do wiedzy o tym, że autoryzowany instalator zainstaluje u nich punkt ładowania – szybko i za cenę, na którą mogą sobie pozwolić. Oznaczało to uzyskanie dostępu do prostego, przystępnego systemu sprawdzania kwalifikowalności instalatorów i wysokości dotacji, o które mogliby się ubiegać, otrzymując jednocześnie wskazówki dotyczące odpowiedniej infrastruktury w danej nieruchomości.

Aby osiągnąć ten cel, OZEV i DfT potrzebowały zautomatyzowanej, przejrzystej platformy do przyznawania dotacji, która pozwoliłaby znacznie skrócić czas poświęcany na rozpatrywanie wniosków. Ponadto rząd poszukiwał łatwego do opanowania rozwiązania, które zapewniałoby spójne doświadczenia użytkownikom i pozwoliłoby na obsługę wielu dotacji i dużych wolumenów w krótkim czasie – tak, aby umożliwić jednoczesne uruchamianie wielu programów w opłacalny sposób.

Kompleksowy proces cyfrowego składania wniosków

OZEV i Capgemini, w ścisłej współpracy z DfT i interesariuszami DVLA, podjęły współpracę w ramach zwinnych zespołów. Zdolność skalowania pozwoliła stopniowo budować rozwiązanie, korzystając z najnowszych narzędzi DevOps, aby w pełni zautomatyzować proces przyznawania dotacji, umożliwiając w ten sposób szybkie i przewidywalne świadczenie wysokiej jakości usług.

OZEV i Capgemini koordynowały prace nad stworzeniem zindywidualizowanego, bezpiecznego i zgodnego z przepisami portalu internetowego opartego na technologiach open source i hostowanego w chmurze Google Cloud. Jednocześnie platforma Microsoft Dynamics używana głównie przez pracowników DVLA przechwytuje wszystkie istotne dane, w tym formularze wniosków i zdjęcia ukończonych instalacji. Umożliwia to instalatorom sprawowanie kompleksowego nadzoru nad procesem składania wniosków.

Współpraca między OZEV i Capgemini poskutkowała dostarczeniem w pełni cyfrowego, opartego na chmurze serwisu, w którym rozpatrywane są wnioski o dotacje na punkty ładowania pojazdów elektrycznych. Platforma ta zapewniła kwalifikującym się wnioskodawcom finansowanie w wysokości do 75% kosztów instalacji punktów ładowania pojazdów elektrycznych w obiektach na terenie całej Wielkiej Brytanii. Co więcej, platforma zastąpiła poprzedni program EV Homecharge Scheme, który opierał się na ręcznie rozpatrywanych procesach, w których wykorzystywano drukowane dokumenty. Teraz wszystkie aspekty kwalifikowalności są weryfikowane i potwierdzane przed rozpoczęciem prac, co zapewnia zainteresowanym stronom należyty spokój. Co ważne, wzrosło również tempo realizacji montaży.

Uruchomiona w sierpniu 2022 roku usługa przyznawania dotacji na punkty ładowania udostępnia szablon procesu i powtarzalną platformę technologiczną, która pozwala na pełną cyfryzację powiązanych (dotychczas ręcznych) usług składania wniosków.

Ładowanie często rozpoczyna się już w domu, a większość kierowców w Wielkiej Brytanii ma dostęp do parkingu poza drogą publiczną. Jako kierowca pojazdu elektrycznego wiem, że ładowanie w domu nie tylko zapewnia dostęp do niższych cen energii elektrycznej, ale także oznacza, że samochód jest każdego ranka naładowany i gotowy na nadchodzący dzień.

Grant Shapps, Sekretarz Stanu ds. Transportu, marzec 2022 r.