Przejdź do Treści

Praca hybrydowa

W Capgemini elastyczny sposób pracy to już codzienność. Bazując na naszej kulturze zarządzania opartej na zaufaniu, dążymy do tego, by każda pracująca u nas osoba, bez względu na to gdzie się znajduje, mogła tworzyć wyjątkowe rozwiązania – takie, które przyczynią się do budowy inkluzywnej i zrównoważonej przyszłości dla wszystkich zatrudnionych tu osób, naszych klientów i reszty otaczającego nas świata.

„Mamy dziś wyjątkową okazję do tego, by zmienić sposób, w jaki prowadzimy działalność biznesową, w jaki pracujemy i w jaki żyjemy. Mamy też szansę rozprawienia się z jednym z największych przeciwników naszego pokolenia: globalnym ociepleniem”.

Aiman Ezzat, Group Chief Executive Officer

Praca elastyczna

W Capgemini jesteśmy elastyczni pod względem czasu i miejsca wykonywania pracy. Dzięki temu możemy zachować lepszą równowagę pomiędzy życiem zawodowym, a życiem prywatnym oraz mieć większą swobodę działania. Każda zatrudniona u nas osoba może pracować w sposób dopasowany do swoich indywidualnych potrzeb – dlatego zachęcamy do współpracy z przełożonymi, którzy pomogą w ustaleniu najodpowiedniejszego rozwiązania, sprzyjającego aktualnej sytuacji osobistej i roli pełnionej w firmie.

W pełni wspieramy nasze zespoły w hybrydowym sposobie pracy. Od zapewnienia dofinansowania do wyposażenia domowego biura – po to, by praca z domu była wygodna i bezpieczna, aż po narzędzia, które zapewnią kontakt z innymi osobami z naszej firmy.

Częścią naszej polityki pracy elastycznej* jest program Flex Abroad, który pozwala na tymczasową pracę w ponad 25 krajach przez maksymalnie 45 dni w roku.
Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest podstawą pozytywnego doświadczenia pracowników. Flex Abroad daje możliwość dostosowania środowiska pracy do osobistych potrzeb. Pracownice i pracownicy międzynarodowi i dwunarodowi mogą wydłużyć czas trwania zagranicznej wizyty u rodziny lub przyjaciół o kilka dodatkowych dni roboczych, podczas gdy każda osoba, która odczuwa potrzebę okazjonalnej zmiany środowiska pracy, może to zrobić, niezależnie od powodu.

* Program elastycznej pracy Capgemini został opracowany i wdrożony w poszczególnych krajach, zgodnie z wymaganymi lokalnymi procesami prawnymi z udziałem przedstawicieli osób pracujących lub innych lokalnych interesariuszy.

“Wraz z zmianami, które doprowadziły nas do hybrydowego modelu pracy, wspólnie kształtujemy jutro, jakiego chcemy dla Capgemini – bardziej zrównoważone, bardziej cyfrowe i oparte na współpracy. Takie, w którym wszyscy będą bardziej szanować równowagę osobistą i różnorodność oraz będą bardziej otwarci na międzynarodowe działania – po to, by zapewnić naszym klientom najlepsze połączenie innowacji, wiedzy i bliskości”.

Vincent Moreau, Head of Global Talent Deployment

Hybrydowe środowisko pracy

Connected spaces

Zapewniamy najbardziej nowoczesne, elastyczne i wspierające współpracę przestrzenie biurowe. Umożliwiamy korzystanie z takich narzędzi cyfrowych, które sprzyjają innowacjom i wpływają na efektywność pracy – niezależnie od tego, czy jesteśmy w biurze, czy w domu.

Rozwój talentów w oparciu o umiejętności

Dzięki globalnej platformie cyfrowej każda osoba z naszego zespołu może dzielić się z innymi swoimi celami zawodowymi – przy wsparciu sztucznej inteligencji uzyskuje sie dostęp do oferty, która najlepiej odpowiada indywidualnym kwalifikacjom i celom. Dzięki temu można aplikować na wybrane przez siebie stanowiska, aktywnie uczestnicząc w wyborze kolejnego miejsca pracy.

Trzymamy rękę na pulsie

Korzystamy z poufnego narzędzia do zbierania opinii od zatrudnionych osób, aby poznać ich punkt widzenia, odczucia i zrozumieć, co jest dla nich ważne, niezależnie od tego, w jakim miejscu praują.

“Skuteczne przywództwo w środowisku pracy hybrydowej wymaga innych sposobów na budowanie zaufania wśród osób ze swojego zespołu czy wśród pozostałych ludzi, z jakimi współpracujemy na co dzień. Pozwala im na branie odpowiedzialności za swoje pomysły i działania oraz pozwala na elastyczność.”

Anne Lebel, Group Chief HR Officer

Nowe sposoby pracy są nie tylko lepsze dla ludzi, ale także dla środowiska. Zmniejszając potrzebę regularnych podróży i zużywanej przez nie energii, zapewniamy bardziej zrównoważony sposób realizacji naszych projektów, przyczyniając się do osiągnięcia naszego celu, jakim jest osiągnięcie zerowej wartości netto do 2040 roku.