Przejdź do Treści

Praca hybrydowa

W Capgemini dążymy do tego, by zapewnić wysoki stopień elastyczności i poczucie satysfakcji ze swojej pracy.

Z tego powodu w naszej firmie funkcjonuje hybrydowy sposób pracy, który opiera się na trzech kluczowych elementach takich, jak: flexible working connected spaces oraz anyone, anywhere – co zapewnia nowe możliwości rozwoju kariery.

Flexible working

Jesteśmy teraz bardziej elastyczni pod względem czasu i miejsca wykonywania pracy. Dzięki temu możemy zachować lepszą równowagę pomiędzy życiem zawodowym, a życiem prywatnym oraz mieć większą swobodę działania. W pełni wspieramy nasze zespoły w przechodzeniu na hybrydowy model pracy. Zapewniamy dofinansowanie do wyposażenia domowego biura w krzesło biurowe i monitor – po to, by zadbać o wygodę i bezpieczeństwo. Wdrożyliśmy rytuały zespołowe, które zachęcają do interakcji społecznych i wzmacniają relacje w zespołach, w czasach, kiedy nie spotykamy się w biurach codziennie. Prowadzimy szereg działań z zakresu wellbeingu, po to by tworzyć jeszcze lepsze i bardziej włączające miejsce pracy.

Korzystamy też z narzędzi do zbierania opinii, żeby poznać punkt widzenia osób pracujących w naszej firmie i zrozumieć, co jest dla nich ważne – bez względu na to, w jakim miejscu na świecie pracują. Poufne ankiety są dla nas źródłem informacji niezbędnym do planowania działań związanych z dobrym samopoczuciem, różnorodnością, integracją oraz zaangażowaniem.

Connected spaces

Jako globalny lider w dziedzinie transformacji cyfrowej wierzymy, że nowoczesne i integracyjne środowisko sprzyja innowacjom i wpływa na efektywność pracy. Chcemy, by każda osoba pracująca z biura z przyjemnością spędzała tam czas. Nowe projekty biur i stosowanie innowacyjnych narzędzi cyfrowych ułatwiają wirtualną współpracę i dostarczanie usług klientom na odległość.

Środowisko fizyczne, o jakim mowa, jest połączone z narzędziami cyfrowymi, ułatwiającymi wirtualną współpracę. Dzięki temu nasze zespoły, partnerzy i klienci mogą pracować zarówno razem, jak i osobno w bardziej elastyczny sposób, zapewniając jednocześnie większą wartość realizowanych usług. Nasi pracownicy otrzymają pełne wsparcie w przejściu na hybrydowy model pracy w postaci niezbędnych szkoleń i zasobów.

Anyone, anywhere

Dzięki hybrydowemu modelowi pracy nasi pracownicy i pracownice mogą rozwijać swoją globalną sieć kontaktów w ramach Capgemini, pracować w zróżnicowanych zespołach nad inspirującymi projektami. To zwinne podejście sprawia, że możemy oferować klientom lepsze rozwiązania, a osobom, które pracują w naszej organizacji szansę na zdobycie nowych umiejętności.

Rekrutacja zdalna

Elementem podejścia do pracy w sposób elastyczny jest również możliwość odbywania rozmów kwalifikacyjnych w sposób zdalny (online). Jak przygotować się do takiego spotkania?

  W kierunku Net Zero

  Nowy sposób pracy jest spójny z naszą polityką środowiskową i realizacją strategii Net Zero. Ograniczając konieczność regularnych podróży (w tym odwiedzanie biur), oszczędzamy energię, zapewniamy bardziej zrównoważony sposób realizacji naszych projektów.

   „Mamy dziś wyjątkową okazję do tego, by zmienić sposób, w jaki prowadzimy działalność biznesową, w jaki pracujemy i w jaki żyjemy. Mamy również możliwość, by rozprawić się z przeciwnikiem naszego pokolenia: globalnym ociepleniem”.

   Aiman Ezzat, Dyrektor Generalny Grupy

   Nowy sposób pracy jest wdrażany w poszczególnych krajach, zgodnie z wymaganymi lokalnymi procedurami prawnymi, przy udziale przedstawicieli pracowników lub innych lokalnych interesariuszy.