about us

Profil firmy

Capgemini jest wielokulturową firmą zatrudniającą ponad 270.000 pracowników w zespołach w 50 krajach.

Grupa Capgemini

Capgemini to światowy lider w dziedzinie doradztwa, usług technologicznych i transformacji cyfrowej. Celem Grupy jest dążenie do odpowiedzialnej społecznie, zintegrowanej i zrównoważonej przyszłości, w której potencjał ludzki jest wspierany nowymi technologiami. Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu w branży, firma cieszy się zaufaniem klientów w zakresie kompleksowej realizacji nowoczesnych usług biznesowych. Grupa specjalizuje się w tworzeniu strategii, projektowaniu rozwiązań, a także działaniach operacyjnych, opartych na innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się technologiach chmurowych, sztucznej inteligencji, jak również na sieci komputerowej i danych, oraz inżynierii cyfrowej, nowoczesnym oprogramowaniu i platformach. Capgemini jest wielokulturową i odpowiedzialną organizacją, liczącą ponad 270 000 pracowników zatrudnionych w 50 krajach. Grupa odnotowała w 2020 r. globalne przychody w wysokości 16 mld euro.

Ład korporacyjny

Szczegóły dotyczące globalnych struktur i zarządu firmy.

Zespół zarządzający

Główni dyrektorzy firmy.

Dane finansowe

Najważniejsze informacje biznesowe, sektorowe i dotyczące geolokalizacji.

Usługi biznesowe

Przegląd naszych usług doradczych, technologicznych i innych usług.

Ekspertyza branżowa

Informacje o wiedzy eksperckiej w poszczególnych sektorach.

Społeczna odpowiedzialność

Informacje na temat odpowiedzialności społecznej oraz wartościach naszej firmy.

Informacje na temat Capgemini

Zespół zarządzający

Zarząd Capgemini kreuje wizję i kieruje działaniami firmy, tak, aby zrealizować jej ambicje i...

Nasza misja i wizja

Tworzymy i dostarczamy rozwiązania biznesowe i technologiczne, które przynoszą oczekiwane...

Kodeks etyki biznesowej

W dzisiejszym środowisku biznesowym etyka jest priorytetem dla coraz większej liczby naszych...

Ład korporacyjny

Zarząd i zrównoważone zarządzanie Capgemini.

Nagrody i wyróżnienia

Każdego roku jesteśmy rozpoznawani jako innowacyjna firma w dziedzinie biznesu i IT przez...

Nowoczesne usługi dla biznesu

Doradztwo biznesowe, nowe technologie i profesjonalne usługi IT

Strategia działania

Capgemini opracowało swój własny model pracy – Collaborative Business Experience™...

Odpowiedzialność społeczna

W Capgemini zasady społecznej odpowiedzialności biznesu odzwierciedlone są  nie tylko w...