about us

Profil firmy

Capgemini jest wielokulturową firmą zatrudniającą ponad 270.000 pracowników w zespołach w 50 krajach.

Grupa Capgemini

Capgemini to światowy lider w dziedzinie doradztwa, usług technologicznych i inżynieryjnych oraz transformacji cyfrowej. Celem grupy jest wprowadzanie czołowych i innowacyjnych rozwiązań oraz udostępnienie klientom całej gamy możliwości cyfrowego świata, w oparciu o 50-letnią tradycję i szeroką wiedzę branżową. Firma kieruje się przekonaniem, że wartość biznesowa technologii pochodzi od ludzi i powinna im służyć. Capgemini jest wielokulturową organizacją, liczącą ponad 270 000 pracowników, zatrudnionych w 50 krajach. Grupa odnotowała światowy przychód na poziomie 17 mld EUR (2019).

Zapraszamy na stronę www.capgemini.com. People matter, results count.

Ład korporacyjny

Szczegóły dotyczące globalnych struktur i zarządu firmy.

Zespół zarządzający

Główni dyrektorzy firmy.

Dane finansowe

Najważniejsze informacje biznesowe, sektorowe i dotyczące geolokalizacji.

Usługi biznesowe

Przegląd naszych usług doradczych, technologicznych i innych usług.

Ekspertyza branżowa

Informacje o wiedzy eksperckiej w poszczególnych sektorach.

Społeczna odpowiedzialność

Informacje na temat odpowiedzialności społecznej oraz wartościach naszej firmy.

Informacje na temat Capgemini

Zespół zarządzający

Zarząd Capgemini kreuje wizję i kieruje działaniami firmy, tak, aby zrealizować jej ambicje i...

Nasza misja i wizja

Tworzymy i dostarczamy rozwiązania biznesowe i technologiczne, które przynoszą oczekiwane...

Kodeks etyki biznesowej

W dzisiejszym środowisku biznesowym etyka jest priorytetem dla coraz większej liczby naszych...

Ład korporacyjny

Zarząd i zrównoważone zarządzanie Capgemini.

Nagrody i wyróżnienia

Każdego roku jesteśmy rozpoznawani jako innowacyjna firma w dziedzinie biznesu i IT przez...

Nowoczesne usługi dla biznesu

Doradztwo biznesowe, nowe technologie i profesjonalne usługi IT

Strategia działania

Capgemini opracowało swój własny model pracy – Collaborative Business Experience™...

Odpowiedzialność społeczna

W Capgemini zasady społecznej odpowiedzialności biznesu odzwierciedlone są  nie tylko w...