about us

Profil firmy

Capgemini to wielokulturowa firma zatrudniająca ponad 350.000 pracowników w ponad 50 krajach.

Grupa Capgemini

Capgemini to światowy lider w dziedzinie doradztwa w zakresie transformacji i zarządzania biznesem poprzez wykorzystanie mocy technologii. Celem Grupy jest dążenie do odpowiedzialnej społecznie, zintegrowanej i zrównoważonej przyszłości, w której potencjał ludzki jest wspierany nowymi technologiami. Capgemini jest odpowiedzialną i wielokulturową organizacją, liczącą ponad 350 000 pracowników zatrudnionych w ponad 50 krajach. Dzięki silnemu 55-letniemu dziedzictwu i szerokiej wiedzy branżowej Grupa cieszy się zaufaniem swoich klientów, a także jest zdolna kompleksowo zaspokoić ich potrzeby biznesowe: od strategii i projektowania rozwiązań po działania operacyjne napędzane przez dynamicznie rozwijający się i innowacyjny świat technologii chmury, danych, sztucznej inteligencji, łączności, oprogramowania, inżynierii cyfrowej i platform. W 2021 roku Grupa odnotowała globalne przychody w wysokości 18 miliardów euro.

Ład korporacyjny

Szczegóły dotyczące globalnych struktur i zarządu firmy.

Zespół zarządzający

Główni dyrektorzy firmy.

Dane finansowe

Najważniejsze informacje biznesowe, sektorowe i dotyczące geolokalizacji.

Informację o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020 można znaleźć tutaj.

Usługi biznesowe

Przegląd naszych usług doradczych, technologicznych i innych usług.

Ekspertyza branżowa

Informacje o wiedzy eksperckiej w poszczególnych sektorach.

Społeczna odpowiedzialność

Informacje na temat odpowiedzialności społecznej oraz wartościach naszej firmy.

Informacje na temat Capgemini

Zespół zarządzający

Zarząd Capgemini kreuje wizję i kieruje działaniami firmy, tak, aby zrealizować jej ambicje i...

Nasza misja i wizja

Tworzymy i dostarczamy rozwiązania biznesowe i technologiczne, które przynoszą oczekiwane...

Kodeks etyki biznesowej

W dzisiejszym środowisku biznesowym etyka jest priorytetem dla coraz większej liczby naszych...

Ład korporacyjny

Zarząd i zrównoważone zarządzanie Capgemini.

Nagrody i wyróżnienia

Każdego roku jesteśmy rozpoznawani jako innowacyjna firma w dziedzinie biznesu i IT przez...

Nowoczesne usługi dla biznesu

Doradztwo biznesowe, nowe technologie i profesjonalne usługi IT

Strategia działania

Capgemini opracowało swój własny model pracy – Collaborative Business Experience™...

Odpowiedzialność społeczna

W Capgemini zasady społecznej odpowiedzialności biznesu odzwierciedlone są  nie tylko w...