Application Services MS Poland

Warszawa
Aplikuj!

Innowacyjne rozwiązania biznesowe, technologiczne i IT

Rozwój kompetencji to dla naszych ekspertów codzienność. Wysoko wykwalifikowani specjaliści Capgemini Application Services Market Segment Poland pełnią role kierowników projektów, architektów systemów, konsultantów technologii informatycznych, programistów i autorów innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Dzięki nim firmy, z którymi współpracujemy, otrzymują wsparcie w projektach wymagających opracowania i transformacji systemów informatycznych.

Cenimy wiedzę i doświadczenie naszych ekspertów, dlatego dajemy im realną odpowiedzialność za zarządzanie projektami na każdym etapie ich realizacji. Widzimy, jak ważna dla naszych pracowników jest różnorodność pracy, dlatego oferujemy im możliwość podejmowania wyzwań w różnych obszarach i pogłębianie zainteresowań zawodowych.

Obszary rozwoju w zespole Application Services Market Segment Poland

Rozwiązania ERP (SAP) oraz MS Dynamics

Doradztwo, wdrożenia, usługi integracyjne, roll-outs, wsparcie i audyty wdrożeń, utrzymanie i rozwój systemów.

Rozwiązania BPM/ECM

Analiza i projektowanie procesów biznesowych, doradztwo w wyborze systemów, wdrażanie rozwiązań IBM FileNet P8, IBM Case Manager, IBM BPM, Oracle BPM, Alfresco/Activity, integracja aplikacji w oparciu o rozwiązania firm IBM i Oracle.

Rozwiązania CRM

Projektowanie i wdrażanie systemów do zarządzania relacjami z klientami.

Zapewnienie jakości i testowanie

Strategia testów, testowanie aplikacji, zarządzane usługi testowe (oparte na metodologii TMAP), rozwiązania testów automatycznych, doradztwo strategiczne i transformacja testowa (w oparciu o metodologię TPI Next), zarządzanie wydaniami, oraz środowiskami w cyklu życia oprogramowania, oraz na wszystkich etapach testów.

RPA – Automation Drive

Usługi doradcze: doradztwo w obszarze robotyzacji procesów, wybór procesów biznesowych, przeprojektowanie i analiza w celu przeniesienia RPA, usługi programistyczne, związane z budowaniem i dostarczaniem robotów dla biznesu, utrzymanie działania zrobotyzowanego rozwiązania.

Tworzenie aplikacji i integracja

Budowa,oraz integracja rozwiązań transakcyjnych, integracyjnych, oraz portalowych, jak również ich utrzymanie.

Insight & Data, Social & Digital Marketing

Doradztwo w zakresie Insight & Data: przewidywanie i zapobieganie kryzysom cyfrowym, odkrywanie wpływowych i kluczowych liderów opinii, definiowanie psychologicznych wzorców konsumentów.