Przejdź do Treści
Capgemini_Solutions_Solutions-Blockchain-and-B2B-platforms
Solution

Blockchain i platformy B2B

Zaufana wymiana danych dla przyspieszonej transformacji cyfrowej

Ekosystemy-blockchain-i-platformy-B2B

Pobierz ulotkę informacyjną

Jako że organizacje coraz częściej łączą się w ekosystemy biznesowe partnerów — w tym klientów, dystrybutorów, dostawców, równorzędne firmy z branży i regulatorów — bezpieczne udostępnianie danych wokół procesów relacyjnych i transakcyjnych staje się krytyczne dla tych interakcji B2B.

Technologia blockchain dla przedsiębiorstw może ułatwić łączność i zaufaną wymianę danych między ekosystemami biznesowymi, zapewniając nowy rodzaj bazy danych, która wykorzystuje inteligentną automatyzację i optymalizację procesów do przechowywania i śledzenia danych w sposób rozproszony, zweryfikowany i bezpieczny.

W połączeniu z innymi przełomowymi technologiami, w tym chmurą, Internetem rzeczy (IoT) i sztuczną inteligencją (AI), technologia blockchain może działać jako kluczowy czynnik wspierający i strategiczny akcelerator transformacji cyfrowej, umożliwiając przełamywanie podziałów między firmami i zapewnienie poufnego dostępu do historycznych danych transakcyjnych między wieloma stronami.

Ulepszona łączność w ramach sieci biznesowych i pomiędzy nimi

Platformy i rozwiązania Capgemini z zakresu enterprise blockchain i B2B mogą radykalnie poprawić łączność w ramach sieci biznesowych i pomiędzy nimi, generując wartość dla Twojej organizacji w czterech kluczowych obszarach:

  • Zwiększona wydajność operacyjna
  • Nowe przychody i modele biznesowe
  • Lepsze ograniczanie ryzyka
  • Wpływ społeczny i środowiskowy.

Nasze zaufane rozwiązania do wymiany danych dla Know Your Customer (KYC), Know Your Supplier (KYS) and Procure-to-Pay (P2P) leverage blockchain to dramatically improve connectivity and secure and structured data exchange between your business networks. This unlocks value while ensuring privacy, traceability, and security.Dowiedz się więcej o naszych zaufanych rozwiązaniach do wymiany danych

Rozproszona, zweryfikowana i bezpieczna wymiana danych między ekosystemami biznesowymi

Nasze platformy blockchain i B2B oraz rozwiązania w zakresie zaufanej wymiany danych zapewniają szereg wymiernych wyników biznesowych, w tym:

  • Większą własność i kontrolę — przez wykorzystanie kryptografii w celu rozwiązania problemów związanych z prywatnością
  • Zwiększoną automatyzację procesów — dzięki wykorzystaniu cyfryzacji i inteligentnych kontraktów
  • Bezobsługowe uzgadnianie — przez zapewnienie jednego źródła rzetelnych informacji
  • Ulepszony dowód procesu i identyfikowalności — dzięki utworzeniu całościowej, niezmiennej ścieżki audytu
  • Zaufane ID — przez bezpieczną wymianę certyfikatów i zweryfikowanych danych uwierzytelniających
  • Mapowanie sieci — przez łączność sieciową i bezpośredni kontakt.

Wszystkie te wyniki pomagają we wdrożeniu tego, co nazywamy Frictionless Enterprise.

Frictionless Enterprise-blockchain dla łańcucha dostaw

Usługi Contact Business

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak nasze platformy blockchain i B2B mogą usprawnić Twoje działania biznesowe dzięki kompleksowej, zautomatyzowanej i zaufanej wymianie danych między ekosystemami biznesowymi, skontaktuj się z: businessservices.global@capgemini.com