Przejdź do Treści
Capgemini_Solutions_Capgemini-Cloud-Platform
Solution

Platforma Capgemini Cloud

Uzyskaj więcej korzyści z chmury

Platforma Capgemini Cloud łączy odpowiednie technologie, procesy i kulturę, aby pomóc organizacjom każdej wielkości wykorzystać wydajność i sprawność chmury. Jest to portfolio usług i akceleratorów chmurowych w jednej platformie zarządzania chmurą.

Przenieś swoją strategię chmury na wyższy poziom.

 • Gotowa do użycia platforma chmurowa: Gotowa, wypróbowana, przetestowana i sprawdzona platforma
 • Zaawansowany portal użytkownika: Pojedyncze, zintegrowane rozwiązanie z pełnym pakietem usług biznesowych w chmurze, pozwalające szybciej wdrażać nowe usługi
 • Automatyzacja: Zastępowanie ręcznych, powtarzalnych procesów zautomatyzowanymi zadaniami
 • Przejrzystość rozliczeń i zużycia: Pulpit nawigacyjny zużycia i codzienne aktualizacje dają pełną kontrolę nad wydatkami i zaleceniami dotyczącymi optymalizacji kosztów
 • Akceleratory chmury: Wsparcie dla szybkiego rozwoju nowych innowacyjnych usług przez automatyczne udostępnianie, konteneryzację, mikroserwisy, integrację i inne akceleratory
 • Docelowy model operacyjny chmury: Kultura wspierająca biznes w chmurze i w pełni wykorzystująca możliwości chmury

Pięć bloków usługowych, nieskończone możliwości.

Platforma Capgemini Cloud ma pięć zintegrowanych bloków usługowych, które dodają wiele zaawansowanych możliwości. Pierwsze cztery ułatwiają zarządzanie obciążeniem pracą; piąty przyspiesza i standaryzuje dostarczanie i obsługę przypadków użycia chmury.

Platforma Capgemini Cloud: Bloki usługowe

Dlaczego warto wybrać platformę Capgemini Cloud?

 • Wolność wyboru: Opcje dla wielu chmur, wielu dostawców i wielu technologii
 • Szybki czas reakcji: Wdrażanie za pomocą jednego przycisku i skalowanie na żądanie
 • Uproszczenie: Zarządzanie przez jedno okienko z zaawansowaną automatyzacją
 • Elastyczność: Adoptuj nowe możliwości chmury i skaluj w locie
 • Transparentność: Obserwuj zużycie w czasie rzeczywistym — bez niespodzianek!
 • Innowacyjność: Wykorzystaj chmurę hybrydową do przyspieszenia innowacji i wprowadzania na rynek
 • Redukcja kosztów: Zmniejszenie kosztów do 77% zostało osiągnięte dzięki optymalizacji

Poziomy usług*

 • Service desk: Poziom 1 Poniżej 30 minut na reakcję i poniżej 3 godzin na rozwiązanie w 95% przypadków
 • Service desk: Poziom 2 Poniżej 60 minut na reakcję i poniżej 8 godzin na rozwiązanie w 95% przypadków
 • Service desk: Poziom 3 Poniżej 8 godzin na reakcję i poniżej 5 dni roboczych na rozwiązanie w 95% przypadków
 • Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe: Poniżej 8 godzin (proste incydenty) lub poniżej 24 godzin (złożone incydenty) w 95% przypadków
 • Czas reakcji na wprowadzenie zmian: 24 godziny na rozpoczęcie planowania i dyskusji na temat budżetu 95% czasu
 • Analiza przyczyn źródłowych: Incydenty z poziomu 1 i poważne mają być obsłużone w ciągu 10 dni roboczych lub 3 dni roboczych w przypadku eskalacji 95% czasu
 • Tworzenie kopii zapasowych infrastruktury zostanie zainicjowane zgodnie z ustalonym harmonogramem z 99,9% wskaźnikiem powodzenia, a wszelkie nieobsłużone incydenty zostaną ponownie zainicjowane następnego dnia roboczego
 • Monitorowanie maszyn wirtualnych: Monitorowanie maszyn wirtualnych: pod kątem dostępności (99,9%), pojemności pamięci (95%), pojemności obliczeniowej (95%) oraz powiązanych dysków pamięci masowej (90%)
 • Monitorowanie antywirusowe: stanu agentów i wykrywania złośliwego oprogramowania raz dziennie.

*SLA są przedmiotem umowy i są określane indywidualnie dla każdej umowy.