Capgemini_Solutions-Connected-Marketing-at-High-Velocity
Solution

Connected Marketing at High-Velocity

Na dzisiejszym, zmiennym rynku bankowym, tradycyjne modele marketingowe już się nie sprawdzają. Marketing musi być zwinny i musi dostarczać wysoce spersonalizowane doświadczenia klientów w odpowiedniej skali.

Dyrektorzy marketingu (CMO) w branży bankowej stoją dziś przed bezprecedensowymi wyzwaniami. Wymagania klientów zmieniają się, rynki stają się coraz bardziej niepewne, a presja budżetowa rośnie.

Współpracuj z nami, aby wprowadzić swoje kampanie marketingowe w erę cyfrową i dotrzymać kroku wymaganiom klientów.

Dzięki rozwiązaniu Connected Marketing at High-Velocity od firmy Capgemini możesz zbudować stabilną, skalowalną i opartą na danych organizację marketingu, która zapewnia lepsze doświadczenia klienta i zwiększa zwrot z inwestycji (ROI).

Jak działamy

Create high impact marketing strategies that reveal evolving customer needs and business opportunities, and that take advantage of emerging technologies

Strategia doświadczeń:
• Planowanie scenariuszy biznesowych (rynek, klienci, konkurencja)
• Opracowanie uzasadnienia biznesowego i definicja KPI
• Segmentacja klientów i strategia personalizacji rozwoju osobistego
Strategia treści:
• Analiza lejka konwersji
• Wybór platformy technologicznej
Projektowanie doświadczeń:
• Projektowanie kampanii wielokanałowych
• Mapowanie podróży
Zarządzanie organizacją i zmianą:
• Przyszłościowe projektowanie organizacji marketingu
• Definiowanie procesów biznesowych
• Integrowanie zmian
• Ocena zdolności

Deliver hyper-personalized customer journeys with actionable marketing insights, execute at speed, and scale while optimizing costs.

Sprzedaż krzyżowa, lojalność i zarządzanie ofertą
Treści marketingowe i automatyzacja:
• Budowanie i migracja witryn
• Zarządzanie tagami
• Inteligentne zasoby
Wewnętrzny model agencji:
• Transformacja kosztowa w zakresie treści, danych, kampanii, kreacji, analityki i raportowania
Personalizacja oparta na danych:
• Analityka behawioralna w celu poprawy konwersji
• Ulepszone organiczne pozyskiwanie klientów dzięki listom, stronom intencyjnym i wyszukiwaniu kognitywnemu w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem grafów wiedzy
Marketing bez plików cookie:
• Strategia, architektura i wdrożenie: Przygotuj się na przyszłość i zadbaj o prywatność klientów
Pomiar i optymalizacja wydajności:
• Analityka marketingowa i raportowanie
• Platformy Challenger i optymalizacja punktów kontaktu
Platformy danych klientów:
• Ujednolicone dane o kliencie dla spersonalizowanych doświadczeń marketingowych w całym kanale
Atrybuty marketingowe:
• Identyfikacja, gromadzenie, wykorzystywanie i dystrybucja wiedzy w całej organizacji

Historie klientów

      Eksperci