Przejdź do Treści
Capgemini_Business-Services_Digital-Insurance-Operations
Solution

Cyfrowe Operacje Ubezpieczeniowe

Przekształć procesy ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych (P&C) oraz ubezpieczeń na życie i zdrowie (L&H), wdrażając rozwiązania oparte na platformie, zorientowane na klienta, pozwalające na redukcję kosztów, zwiększenie wydajności i zadowolenia klientów.


Nasze portfolio Cyfrowych Operacji Ubezpieczeniowych zapewnia bezproblemowe, kompleksowe, zorientowane na klienta usługi ubezpieczeniowe, które przekształcają podstawowe procesy i funkcje wsparcia.

Aby to osiągnąć, korzystamy z inteligentnej automatyzacji, kognitywnego przetwarzania dokumentów i inteligentnej analizy, aby dostarczać automatyczne rekomendacje, zgłoszenia i rozwiązania w zakresie roszczeń, a także usługi administracyjne stron trzecich (TPA).

Korzyści mogą obejmować 98% wskaźnik bezobsługowego rozpatrywania roszczeń, w pełni zautomatyzowane procesy wyszukiwania dokumentów, 30% skrócenie czasu realizacji usług dla ubezpieczonych oraz 50% wzrost zadowolenia.

Inventive Insurer

Uważamy, że aby odnieść sukces w dynamicznym środowisku, operatorzy muszą przyjąć i zaadaptować możliwości usługi Inventive Insurer.

Czym się zajmujemy

Seamless, digital convenience across the entire P&C claims value chain.

Nasze rozwiązanie Touchless Claims w zakresie ubezpieczeń P&C to elastyczna, oparta na danych, zorientowana na klienta funkcja, która zapewnia lepsze doświadczenia klienta, wydajność operacyjną i dokładność.

Wykorzystując inteligentną automatyzację, sztuczną inteligencję i szeroki ekosystem partnerów, oparty na wglądzie w dane, tworzy spersonalizowane, intuicyjne i bezobsługowe doświadczenie cyfrowe; umożliwia współpracę z partnerami ekosystemu w celu współtworzenia nowatorskich rozwiązań, które zwiększają elastyczność i wydajność, a także skraca czas cyklu w całym łańcuchu wartości ubezpieczenia P&C.

Korzyści obejmują nawet 4% poprawę wskaźników szkodowości, zmniejszenie o 30–40% kosztów likwidacji szkód oraz 10% redukcję kosztów przyjmowania wniosków.

Implement a smart, frictionless experience across your entire P&C endorsements value chain.

Rozwiązanie Touchless Endorsements firmy Capgemini w zakresie ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych (P&C) zapewnia lepsze doświadczenia klienta, wydajność operacyjną i szybkość wprowadzania na rynek w całym łańcuchu wartości ubezpieczeń.

Nasza oferta wykorzystuje inteligentną automatyzację i sztuczną inteligencję — w tym rozwiązanie Endorsement GenieTM, oparte na sztucznej inteligencji narzędzie do przetwarzania kognitywnego — aby pomóc w utworzeniu spersonalizowanego, intuicyjnego i bezobsługowego cyfrowego doświadczenia związanego z modyfikacją polisy. Poprawia to dokładność i czas realizacji w całym łańcuchu wartości ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych. Zwiększa elastyczność i wydajność zarządzania modyfikacjami polisy dzięki botom typu „human in-the-loop” (z udziałem człowieka).

Korzyści obejmują wzrost wydajności przetwarzania o 50–60%, lepsze doświadczenia klienta oraz większą dokładność, krótszy czas realizacji i skalowalność.

Drive frictionless, AI-augmented insurance automation.

Portfolio Capgemini, obejmujące aktywa i akceleratory oparte na danych i wykorzystujące sztuczną inteligencję, może pomóc w przekształceniu podstawowych operacji ubezpieczeniowych, a także funkcji pomocniczych, takich jak finanse, zasoby ludzkie i zaopatrzenie, przy jednoczesnym zwiększeniu zadowolenia klientów, poprawie wydajności operacyjnej i zmniejszeniu kosztów.
 
Nasze rozwiązania oparte na platformie oferują kompleksowe, skoncentrowane na kliencie operacje dostosowane do specyficznych wymagań firmy ubezpieczeniowej, zapewniając bezproblemowe przetwarzanie roszczeń, potwierdzeń i zgłoszeń.

Opinie ekspertów