Przejdź do Treści
Capgemini_Business-Services_DGEM
Solution

Digital Global Enterprise Model

Platforma cyfrowej transformacji biznesowej, która zapewnia Frictionless Enterprise.

Znana platforma Digital Global Enterprise Model (D-GEM) firmy Capgemini obejmuje narzędzia i techniki służące do przekształcania i usprawniania procesów biznesowych w celu zwiększenia wydajności, skrócenia czasu wprowadzania produktów na rynek oraz poprawy jakości obsługi klienta. To z kolei umożliwia Twojej organizacji przejście do tego, co nazywamy — Frictionless Enterprise.

Dynamicznie dostosowując się do warunków panujących w organizacji, aby zająć się każdym problemem w operacjach biznesowych, D-GEM umożliwia rozszerzenie technologii i procesów, a także zmianę kultury i sposobu myślenia w celu ograniczenia nieefektywności do minimum.

Osiągnięcie doskonałości operacyjnej w erze cyfrowej

W skrócie, D-GEM zapewnia pełny przegląd procesów, prowadząc właściwy cyfrowy model operacyjny dla Twojej organizacji i przyspieszając przejście do bezproblemowych, przyszłościowych procesów w sposób systematyczny i zorganizowany. Umożliwia to utrzymanie konkurencyjności w szybko zmieniającym się, cyfrowym kontekście biznesowym.

Zastosowanie naszej platformy D-GEM przyspiesza reagowanie na zmieniające się wymagania i dostarczanie konkretnych wyników biznesowych w sposób skoncentrowany na wartości. Pomaga to kształtować przyszłość operacji biznesowych Twojej organizacji w pięciu kluczowych obszarach: Inteligencje, Siła robocza, Bliskość, Kontrola i Technologia.

Frictionless Enterprise-blockchain dla łańcucha dostaw

Dowiedz się więcej o przedsiębiorstwie Frictionless Enterprise w opisie naszych Inteligentnych operacji biznesowych.