Przejdź do Treści

ZASOBY LUDZKIE I ORGANIZACJA

capgemini-invent

Przyspieszenie transformacji za pomocą nowego modelu operacyjnego, który leży u podstaw jej strategii i celu, wzmacnia pozycję osób zatrudnionych, w tym liderów i liderek, a także zmienia rolę działów HR w firmie.

Możliwość kształtowania przyszłości pracy została przyspieszona przez globalną pandemię, kiedy zdolności adaptacyjne firm zostały wystawione na próbę. Wszystko zostało zakwestionowane – od tego jak, gdzie, a nawet kiedy wykonuje się pracę, po sposób, w jaki kontaktujemy się z klientami i jak współpracujemy, by szybko wprowadzić nowe produkty na rynek. W tym kontekście dział HR odgrywa kluczową rolę we wspieraniu zmian biznesowych i rozwoju.

Współpracujemy z liderami i liderkami działów biznesowych i HR, współtworząc strategię personalną i cel firmy. Wspólnie projektujemy cyfrowe i zrównoważone firmy – od skutecznego zarządzania portfelem i programami po wspieranie osób zatrudnionych w przechodzeniu na nowe sposoby wykonywania zadań i umożliwianie im wywierania realnego wpływu społecznego.

HR wyposaża działy biznesowe w informacje i wiedzę potrzebne do podejmowania kluczowych, strategicznych decyzji personalnych – najlepiej w czasie rzeczywistym. Zorientowany na talenty i wykorzystujący dane dział HR jest niezbędny, by wspierać przechodzenie na nowe sposoby pracy, w którym „zarządzanie” ludźmi przestaje być jedynie funkcją pomocniczą, a staje się jednym z podstawowych elementów działalności.

Pomagamy działom HR zmodyfikować ich pracę poprzez wykorzystanie danych w czasie rzeczywistym do ponownej analizy doświadczeń pracowniczych i skupienia się na ludzkiej stronie transformacji biznesowej. Tworząc odpowiednią strategię i wdrażając ją, przekształcamy HR w siłę napędową firmy.

“Firmy posiadające rozwinięte umiejętności cyfrowe i przywódcze zwiększają przepaść między sobą a konkurencją – oczywiście na swoją korzyść”.

Capgemini Research Institute – Digital Mastery 2020

Odkrywanie pracy na nowo

Nadszedł czas, aby uwzględnić zmieniający się krajobraz organizacji i budować elastyczną przyszłość i skoncentrowaną na ludziach przyszłość.

Capgemini Invent

Czym się zajmujemy

Aby przetrwać i prosperować, spółki muszą opracowywać nowe strategie, które będą zgodne z celem, w który wierzą zarówno pracownicy, jak i klienci.

Firmy potrzebują takiego celu, który sprawi, że będą liczyć się w obecnym świecie. To fundament, na którym powstaje nowy model innowacji, projektowania i przekształcania nowoczesnego biznesu. Niezależnie od tego, czy mówimy o pracownikach czy klientach, są oni coraz bardziej świadomi kwestii zrównoważonego rozwoju i pragną, aby przedsiębiorstwa miały określony cel, który obejmuje planetę i ludzi, a nie tylko zysk.

Pomagamy w osiągnięciu tego celu za pomocą nowej wizji, struktury, nadzoru, możliwości i kultury firmy. Ale to nie wszystko. Współpracujemy, by zrozumieć i wdrożyć elementy, których firmy potrzebują do zrealizowania swoich planów – przekuwając skutki społeczne, różnorodność i zrównoważony rozwój w ambicje całego przedsiębiorstwa.

Osoby na stanowiskach menedżerskich pomagają przyspieszać zmiany poprzez realizację metodologii Agile, umożliwiając wykorzystywanie cyfrowych możliwości, których firma potrzebuje, by każdego dnia kierować się swoim celem.

Umiejętności to nowa „waluta” biznesowa. Stały rozwój zależy od wyposażenia osób zatrudnionych w odpowiednie umiejętności wzmacniane przez nowoczesne technologie umożliwiające nowe sposoby wykonywania zadań.

Jak z powodzeniem pokierować talentami przy wdrażaniu sztucznej inteligencji (AI) i automatyzacji? Ważne jest opracowanie zwycięskiej formuły polegającej na odpowiednich proporcjach czynnika ludzkiego i sztucznej inteligencji, w ramach której technologia cyfrowa zwiększa wydajność, zmniejsza koszty pracownicze, minimalizuje ludzkie błędy i sprawia, że miejsce pracy staje się lepsze.

Pomagamy firmom w dokonaniu tej zmiany w sposób budujący zaufanie i zaangażowanie. Oceniamy wpływ automatyzacji na osoby zatrudnione oraz określamy stanowiska i umiejętności potrzebne do cyfrowego przywództwa. Wdrażamy nową infrastrukturę talentów regulującą rekrutację, uzyskiwanie właściwego poziomu zatrudnienia oraz szkolenia, wspierającą stały rozwój lub zmianę drogi kariery. Pomagamy również dostosowywać się do nowych sposobów wykonywania zadań.

Działy HR muszą wykorzystywać bogatą w dane wiedzę, by dopasowywać kompetencje pracownicze do zmieniających się potrzeb firmy, umożliwiając jednocześnie pracownikom i pracownicom dostosowywanie się do nowych, cyfrowych sposobów wykonywania zadań.

Dział HR musi stawać się prawdziwym partnerem biznesowym w miarę tego, jak firmy zwiększają swoje możliwości adaptacji do wewnętrznych i zewnętrznych wyzwań. Cyfryzacja otwiera nowe i ekscytujące możliwości, lecz zmiana może być trudna. Tu właśnie pomaga zarządzanie ludźmi, które odgrywa ważną rolę w tym, jak pracownicy dostosowują się do zmian technologicznych i kulturowych.

Z kolei dział HR musi zadawać sobie ważne pytania dotyczące sposobu dopasowania swojego często przestarzałego procesu zarządzania do zmieniających się wymogów. Co potrzeba do sformułowania strategii HR zgodnej z celami korporacyjnymi? Jakich rozwiązań personalnych wymaga zarządzanie osobami z kilku różnych pokoleń, w jednej firmie? Czy dział HR może skorzystać na stosowaniu rozwiązań chmurowych i analizie danych w celu skuteczniejszej obsługi?

Pomagamy odpowiedzieć na te – i inne – pytania, od strategii po wdrożenie, przekształcając HR w siłę napędową firmy.

Nie chodzi o to, co robimy, ale jak to robimy. Transformacja nigdy nie jest łatwa, ale inteligentne zarządzanie oparte na danych i projektowanie zarządzania zmianą skoncentrowane na człowieku robią różnicę.

Wprowadzenie w życie transformacji zasobów ludzkich i transformacji organizacyjnej wymaga przede wszystkim ustalenia właściwego portfela inicjatyw, stanowiącego fundament zmian. Taka jest właśnie rola zarządzania programami, które stawia ludzi i dane w centrum transformacji.

Badania pokazują, że zaangażowani pracownicy i pracownice znacznie częściej robią więcej niż się od nich oczekuje lub nawet pracują po godzinach, gdy jest to konieczne. Nie dziwi zatem, że firmy o wysokim poziomie zaangażowania osób zatrudnionych wykazują wyraźny wzrost przychodów operacyjnych oraz duży wzrost zysku na akcję.

Dzięki inteligentnemu zarządzaniu programami na podstawie danych można wyznaczyć odpowiednie struktury, określić zagrożenia i zaangażować swoich ludzi w zmiany. Jakie umiejętności przywódcze trzeba w sobie rozwinąć, aby przyspieszyć zmiany? Jak budować zaangażowanie w dobie zmęczenia zmianami? Czy można wykorzystać narzędzia AI i ewolucje procesów potrzebne do poprawy i zmaksymalizowania wpływu transformacji?

Pomagamy odpowiadać na te pytania, stosując myślenie projektowe i metodologię Agile w odniesieniu do przywództwa, uczenia się i sposobu wywierania wpływu biznesowego poprzez przyspieszanie zmian.

Rozmowy o przyszłości pracy