Przejdź do Treści

Dane korporacyjne i analityka

capgemini-invent

Dane leżą u podstaw każdej transformacji. Wraz z wykładniczym wzrostem ilości danych korporacyjnych przekształcamy je w wymierne korzyści biznesowe, dzięki sztucznej inteligencji wbudowanej w kompleksową strategię danych.

Przedsiębiorstwa korzystające z danych osiągają znacznie lepsze wyniki niż ich konkurenci, odnotowując nawet o 22% wyższą rentowność i o 70% wyższe przychody na każdego pracownika. Obecnie jednak bardzo niewiele z nich można zaliczyć do kategorii naprawdę korzystających z danych, z powodzeniem przekształcających dane i wiedzę w rzeczywiste działania biznesowe.

Mimo że sztuczna inteligencja (AI) i analityka zmieniają zasady dotyczące danych, najpierw potrzebne są solidne podstawy. Oznacza to odpowiednią infrastrukturę, nadzór, działalność operacyjną i kulturę, umożliwiające generowanie przydatnej, godnej zaufania i wysokiej jakości wiedzy.

Nasze podejście, przekształcające proces przetwarzania danych, polega na współpracy z klientem w celu rozwijania i zwiększania możliwości w zakresie data science dzięki nowoczesnym narzędziom analitycznym i sztucznej inteligencji. Wspieramy firmy od strategii, poprzez dane i wiedzę, do rzeczywistych korzyści biznesowych na dużą skalę.

“Sztuczna inteligencja zmienia zasady gry, ponieważ zapewnia nowe możliwości i nowe sposoby uzyskiwania wartości z danych pozwalające zoptymalizować procesy operacyjne i świadczyć nowe usługi”

Conor McGovern, Vice President, Capgemini Invent

  Collaborative Data Ecosystem

  Od tradycyjnej wymiany danych i ich monetyzacji po nowoczesne udostępnianie danych i współtworzenie.

  Capgemini Invent

  Ryzyko i zgodność z przepisami

  Wykorzystując pełny potencjał danych, banki i ubezpieczyciele mogą zwiększyć konkurencyjność i zmniejszyć ryzyko i koszty związane z funkcjami F

  Capgemini Invent

  Odkrywanie pracy na nowo

  Nadszedł czas, aby uwzględnić zmieniający się krajobraz organizacji i budować elastyczną przyszłość i skoncentrowaną na ludziach przyszłość.

  Capgemini Invent

   Czym się zajmujemy

   Sprawdzone informacje oparte na danych generują wymierną wartość biznesową. Najpierw jednak potrzebne są solidne podstawy oparte na strategii i zarządzaniu danymi, nauce o danych i analizie biznesowej oraz silnej kulturze danych.

   Wiedza wykorzystująca dane wspiera transformację. Wiele firm ma jednak problemy z tym, by w pełni opierać się na danych. Pomagamy klientom w przekształcaniu ich procesu przetwarzania danych, wdrażając nowoczesne platformy danych i tworząc transformacyjną kulturę danych, służące uzyskiwaniu jak najwięcej korzyści z analityki i sztucznej inteligencji.

   Korzystając ze sprawdzonych ram i metodologii, definiujemy strategię danych, wdrażamy najlepsze praktyki nadzoru i realizujemy programy zarządzania danymi, w ramach zarówno osobnych projektów departamentalnych, jak i działalności operacyjnej całej firmy.

   Nasi specjaliści i specjalistki z zakresu data science pomagają wprowadzać innowacje bazujące na sztucznej inteligencji w dużej skali. Stosując tradycyjne i nowoczesne rozwiązania analityczne, umożliwiamy klientom nadążanie za zmianami oraz podejmowanie szybszych, bardziej świadomych i dokładniejszych decyzji. Przekształcamy informacje korporacyjne w innowacje.

   Ciągłe doskonalenie wymaga wiedzy o tym, czy proces dobrze funkcjonuje. Do jej uzyskiwania wykorzystujemy skalowaną eksplorację procesów i inteligentną automatykę, korzystające z data science.

   Dane cyfrowe z całej firmy stanowią bogate źródło informacji. Umożliwiają one wgląd w każdą fazę procesów leżących u podstaw wyników biznesowych, zrównoważonej działalności operacyjnej i rentowności. Eksplorując zarówno procesy, jak i generowane przez nie dane, można określać, monitorować i poprawiać wydajność operacyjną.

   Pomagamy to osiągać poprzez doskonalenie procesów na podstawie danych, wykorzystując narzędzia inteligentnej automatyzacji, takie jak eksploracja procesów, robotyczna automatyzacja procesów i sztuczna inteligencja.

   Dzięki systematycznej, skalowanej eksploracji procesów pozyskuje się dane ze śladów cyfrowych wszystkich procesów. Pozwala to zobaczyć przepływ pracy i zlokalizować wąskie gardła, powiązać projekty z kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI) przy użyciu inteligentnych tagów i automatyzacji oraz zoptymalizować procesy na podstawie informacji o działających i niedziałających elementach. Optymalizujemy jakość i wydajność procesów za pomocą inteligentnej automatyzacji korzystającej z nauki o danych.

   Wraz z nasilaniem się regulacji i przyspieszaniem innowacji zmienia się krajobraz finansów, ryzyka i zgodności z przepisami (FRC). Konkurencyjność i przestrzeganie przepisów wymagają wykorzystywania danych i sztucznej inteligencji do podejmowania świadomych decyzji biznesowych w czasie rzeczywistym.

   W świecie większej przejrzystości i potrzeby większej ochrony konsumentów komórki FRC muszą działać szybko, by móc przestrzegać rygorystycznych przepisów po minimalnych kosztach. Jednocześnie mają one silną pozycję, by pomagać firmie jako całości konkurować dzięki cyfrowym innowacjom. Liderzy FRC mogą to osiągać poprzez wykorzystywanie rozwiązań w zakresie danych, korzystając z możliwości regulacyjnych.

   Pomagamy to zrealizować, budując nowe centra danych lub rozszerzając istniejące z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i automatyzacji, prowadząc do rozwoju firmy. Tworzymy nowe ramy zarządzania, które powodują, że cała firma coraz bardziej koncentruje się na usługach. Te same ramy zarządzania zwiększą wydajność procesów i jednocześnie zagwarantują ciągłą i skuteczną zgodność z przepisami.

   Przekształcenie HR dzięki podejściu bazującemu na danych, które dostarczą przydatnej w praktyce wiedzy o pracownikach. Analityka personalna pozwoli po pierwsze znaleźć talenty potrzebne firmie do rozwoju działalności, po drugie zadbać o nie, a także będzie zapobiegać ich odejściu.

   Trwa nieustanna walka o talenty, w której kluczem do wygranej będzie sposób wykorzystywania danych personalnych, niezależnie od tego, czy budujesz ścieżkę rozwoju pracownika, zarządzasz osobami pracującymi zdalnie, czy tworzysz miejsce pracy bazujące na danych, zbudowane na zasadach zrównoważonego rozwoju.

   Narzędzia cyfrowe wykorzystywane codziennie przez ludzi tworzą ogromne ilości danych. Analiza tych danych przy użyciu naszych sprawdzonych ram i metodologii przekształca informacje personalne w wysokiej jakości, godny zaufania atut, umożliwiający odpowiednie dopasowanie talentów do firmy.

   Pomagamy opracowywać i wdrażać strategie danych, które informują o szkoleniach i rozwoju pracowniczym, ustanawiamy wewnętrzne możliwości analizy personalnej oraz zwiększamy wydajność osób pracujących w domu i zapewniamy im wsparcie. Zaoferujemy najlepsze praktyki w zakresie nadzoru do celów zarządzania danymi personalnymi i korporacyjnymi.

   Ethical AI conversaions

   Posłuchaj naszego podcastu

   007: The Secret to Scaling Artificial Intelligence Future Sight with Capgemini Invent