Przejdź do Treści

Strategia wzrostu

Era strategii czysto analitycznej już minęła. Nowoczesna strategia wymaga współdziałania analityki i wizjonerskiej kreatywności w celu kształtowania, oceny i aktywowania możliwych przyszłości.

Cel strategii nie zmienił się. Nadal chodzi o zrównoważony, rentowny wzrost. Jednak krajobraz konkurencyjny zmienia się w czasie rzeczywistym — z dnia na dzień staje się coraz bardziej dynamiczny, granice kategorii zacierają się, a na rynku pojawia się coraz więcej nowych podmiotów. Tradycyjne podejście do strategii nie zostało stworzone dla dzisiejszego świata.

Sprostanie tym nowym realiom wymaga połączenia głębokiej analityki z wybiegającym w przyszłość, pomysłowym sposobem myślenia, potężnymi narzędziami projektowymi, odwagą kulturową i rygorystyczną oceną potencjalnych inwestycji rozwojowych.

Nasze podejście rozpoczyna się od dogłębnego zbadania pojawiających się potrzeb ludzkich, zasobów, które można wykorzystać do ich zaspokojenia oraz realiów finansowych i operacyjnych. Razem zdefiniujemy, ocenimy i wyznaczymy priorytety, które pomogą nam osiągnąć znaczący wzrost biznesowy — od innowacyjnych produktów, usług i obsługi klienta, po nowe kanały sprzedaży, przejęcia konkurencyjnych firm, nowe modele biznesowe i struktury organizacyjne.

„Zajmujemy się tworzeniem przyszłości. Dane i analizy ugruntowują nas w prawdzie o dzisiejszym świecie, ale nie możemy wnioskować o tym, co jeszcze nie istnieje. Musimy sparować nasze dedukcyjne myślenie z indukcyjnymi hipotezami, aby stworzyć nowy rodzaj ROI — zwrot z wyobraźni”.

Courtney Pace, Szef strategii NA firmy frog

Czym się zajmujemy

Kształtowanie nowego kierunku strategicznego dla zrównoważonego, zyskownego rozwoju

Aby konkurować i zwyciężać w świecie bez barier, potrzebujesz wizji rozwoju z pomysłową perspektywą, która wykracza poza obecne realia, twórczo wyobraża sobie, co będzie dalej, jest poparta danymi i zapoczątkowuje namacalne, mające duży wpływ inicjatywy rozwojowe.

Pomagamy naszym klientom kształtować przyszłość, której pragną. Przyszłościowe strategie zrodzone z wysokiej klasy kreatywności i zdolności analitycznych wprawiają tę transformację w ruch.

Definiowanie, wymiarowanie i priorytetyzowanie szeregu strategicznych obszarów możliwości.

Wielkie wybory wynikają z wielkich możliwości. Łącząc spojrzenie z zewnątrz na dynamikę rynków wschodzących z wewnętrznym spojrzeniem na Twoje aktywa i cele, definiujemy inspirujący zestaw możliwości do wykorzystania, oceniamy ich korzyści i ryzyko oraz mapujemy je na horyzoncie czasowym, wyposażając Cię w narzędzia pozwalające na wykorzystanie Twoich zasobów na najlepsze okazje i poruszanie się wciąż do przodu.

Rozwiązanie dylematu budowy, zakupu, przedsięwzięcia lub partnerstwa

To żadna tajemnica. Wzrost poza rdzeniem można przyspieszyć i zmniejszyć ryzyko, wprowadzając aktywa z zewnątrz, zamiast je budować.

Nasze unikalne doświadczenie w zakresie strategii rozwoju, innowacji, przedsięwzięć, partnerstwa i fuzji i przejęć może pomóc Ci w zorganizowaniu tych niepotrzebnie wyodrębnionych dyscyplin, poruszaniu się po podziale na budowanie/kupowanie/podejmowanie przedsięwzięć/partnerstwo i bardziej holistycznej ocenie korzyści płynących z fuzji i przejęć, dzięki czemu kupujesz coś więcej niż zeszłoroczny bilans.

frog

frog, część Capgemini Invent, napędza realizowane na dużą skalę transformacje zorientowane na klienta poprzez innowacyjne i skoncentrowane na człowieku prace projektowe.

Historie klientów firmy frog

Przywrócenie strategii firmy do życia w warunkach zakłóceń na rynku.

Opracowanie strategii wzrostu w celu przezwyciężenia ograniczeń kategorii sportów motorowych.