Na drodze do zerowej emisji netto

Zwycięskimi markami “Next Economy” będą organizacje, które jako pierwsze w pełni przyjmą zasady zrównoważonego rozwoju.

Świat znajduje się w krytycznym punkcie zwrotnym dla klimatu i wspólnie musimy działać już teraz. Nie możemy dłużej utrzymywać biznesu jak zwykle. Nadszedł czas, aby wyjść poza zero netto i zbudować zrównoważoną, regeneracyjną przyszłość.

Konsumenci na całym świecie domagają się, aby zrównoważony rozwój znalazł się w centrum zainteresowania marek, z którymi współpracują. Organizacje, które nie przyjmują zasad zrównoważonego rozwoju, ryzykują, że będą narażone na działanie przepisów dotyczących ochrony środowiska i stracą znaczenie na rynku. Od innowacji produktowych i usługowych po historie marek, transformacyjne modele biznesowe i sposoby działania, pomagamy organizacjom w przejściu do Next Economy.

Współpracujemy z liderami biznesu i wewnętrznymi interesariuszami, aby zdefiniować cel, wizję, strategię i plan działania dotyczące zrównoważonego rozwoju, a także by możliwie jak najlepiej identyfikować możliwości wprowadzania zrównoważonych innowacji. Nasze multidyscyplinarne zespoły wyposażają organizacje w nowe procesy, praktyki, projekty i technologie, wpisując zrównoważony rozwój w ich DNA.

Razem zdefiniujemy i przyspieszymy Twoją drogę do osiągnięcia poziomu zero netto.

  Strategia Net Zero

  W jaki sposób nowoczesne przedsiębiorstwo może osiągnąć 45% redukcję emisji CO2 do 2030 roku i stać się zerowym netto do 2050 roku?

  Capgemini Invent

  Nowe modele biznesowe

  Czy możliwe jest prowadzenie biznesu, który zaspokaja potrzeby ludzi i planety, a jednocześnie przynosi zyski?

  Capgemini Invent

   Czym się zajmujemy

   Uwzględnienie ludzi i planety

   Dyrektorzy ds. doświadczeń (CXO) muszą być dziś gotowi do bycia liderami skoncentrowanymi zarówno na ludziach, jak i na planecie. W ciągu następnej dekady wszystkie organizacje będą musiały radykalnie zrewidować swoje modele biznesowe, aby osiągnąć wynik zgodny z założeniami nauki o klimacie 1,5 stopnia. Te, które nie wyprzedzą tej krzywej, pozostaną w tyle — złapane przez ustawodawcę lub wyprzedzone przez społeczeństwo i konkurencję.

   Współpracujemy z naszymi klientami w celu zidentyfikowania najlepszych możliwości i modeli służących ich działalności, klientom i planecie, przy jednoczesnym dostosowaniu się do wartości i celów zrównoważonego rozwoju oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska. Niezależnie od tego, czy jesteś liderem, który chce się rozwijać poza swoją podstawową działalność, czy też zarządzasz start-upem z pomysłem, nasze ustrukturyzowane podejście Venture Design zapewnia ukierunkowaną, szybką i sprawdzoną ścieżkę do zaistnienia na rynku.

   Aby naprawdę przestawić firmę na regeneracyjną przyszłość, przyglądamy się zarówno obecnym, jak i przyszłym możliwościom, pracując z Tobą nad budową firmy zorientowanej na zrównoważony rozwój: od celu marki po procesy i zespoły.

   Projektowanie dla regenerującej się przyszłości

   Wykorzystując najnowsze osiągnięcia w dziedzinie projektowania cyrkularnego i regeneracyjnego, pomagamy organizacjom opracowywać bardziej dynamiczne, zrównoważone i adaptacyjne produkty i usługi, które ponownie wykorzystują lub redukują zasoby, zmniejszają wpływ na środowisko i dbają o społeczności.

   Nasze podejście uwzględnia produkty w całym ich cyklu życia, od tego, jak są wytwarzane i używane, aż po ich naprawę i sposób, w jaki oddziałują na społeczności i planetę. Nasze sprawdzone ramy, metodologie i procesy umożliwiają klientom wizualizację problemów oraz zrozumienie prawdziwej przyczyny i skutku, dzięki czemu mogą oni jasno określić, jakie zmiany będą miały największy wpływ.

   Kształtujemy produkty, usługi i środowiska w taki sposób, aby dostosować je do wartości, oczekiwań i przepisów Next Economy.

   Tworzenie marki Next Economy

   W obliczu rosnących wymagań konsumentów i pracowników oraz zaostrzających się przepisów prawnych, największe sukcesy odniosą te organizacje, które kierują się silnym, zrównoważonym celem.

   Pomagamy organizacjom zdefiniować ten cel i dopasować go do całego przedsiębiorstwa, modeli biznesowych, produktów, usług i propozycji wartości. Tworzymy historie marki i budujemy aktywa, aby aktywować cel firmy zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, aby poprawić reputację firmy i ogólne zaangażowanie klientów i pracowników.

   Marka to już nie to, co mówisz, ale to, jak inni Cię doświadczają — w sposób autentyczny. Umożliwiamy marce przejście do Next Economy.

   Budowanie zespołów Next Economy

   Aby przewodzić firmom przyszłości, organizacje muszą wyposażyć swoje zespoły i przekształcić mentalność i kulturę, aby były gotowe do wprowadzania, utrzymywania i rozwijania zrównoważonych doświadczeń, produktów i usług.

   Nasi projektanci, stratedzy i technolodzy współpracują z organizacjami, aby stworzyć wewnętrzną infrastrukturę i przywództwo wymagane do stania się firmą Next Economy. Poprzez rozwój talentów, narzędzi, struktur i strategii, umożliwiamy organizacjom aktywne kształtowanie ich organizacji tak, aby stały się biznesem, w którym zespoły działają w oparciu o prawdziwy cel i konkretne działania w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska i rozwoju społecznego.

   Pomagamy naszym klientom skoncentrować się na ludziach i planecie.

   frog

   frog, część Capgemini Invent, napędza realizowane na dużą skalę transformacje zorientowane na klienta poprzez innowacyjne i skoncentrowane na człowieku prace projektowe.