Zaprojektuj przyszłość

Jak możemy przewidzieć i zaprojektować przyszłość? Patrząc przez pryzmat tego, co jest możliwe, warto sięgnąć po nowe rozwiązania, wprowadzić innowacje i przekształcić dzięki nim swoją firmę.

Opracowanie strategii dla niepewnej przyszłości jest trudne. Tradycyjne metody mają tendencję do konserwatyzmu i ograniczeń poprzez skupianie przyszłych założeń na tym, co wydarzyło się w przeszłości. Naszym celem nie jest przewidywanie przyszłości, ale zrozumienie sił, które ją kształtują, co pozwala na tworzenie pomysłów i możliwości biznesowych dla naszych klientów.

Korzystając z naszego autorskiego scenariusza FutureCasting, inspirujemy organizacje do wyobrażenia sobie, czego mogą potrzebować przyszli użytkownicy i jak te potrzeby mogą zostać zaspokojone. FutureCasting to proces twórczy, ramy i kanwa dla odważnego, prowokacyjnego myślenia. Kiedy już w pełni zanurzamy się w świat przyszłości, wykorzystujemy techniki design thinking do tworzenia koncepcji, opracowujemy strategię i plany realizacji oraz łączymy wielu interesariuszy w celu uzyskania maksymalnego poparcia.

Pomożemy Ci zaplanować przyszłość poprzez kreatywne kształtowanie nowej wizji strategicznej lub wprowadzenie innowacji do produktów, usług i doświadczeń.

Czym się zajmujemy

Zdefiniuj cel i zbadaj potencjalne kierunki przyszłości

Jak zachować aktualność, gdy świat wciąż się zmienia? Określenie głównego problemu biznesowego może być wyzwaniem. Dlatego też, przed przystąpieniem do badania potencjalnych scenariuszy przyszłości, naszym podstawowym punktem wyjścia jest określenie i skupienie uwagi wszystkich interesariuszy na pojedynczym, najważniejszym problemie, którym należy się zająć. Dzięki temu możemy prowadzić strategiczne dyskusje i opracować nowe pomysły.

Następnie sporządzamy wstępną listę hipotetycznych sił napędowych, które będą kształtować przyszłość. Przykładem mogą być wpływy takie jak globalne ocieplenie, nowe technologie, zmiana gustów, urbanizacja i styl pracy. Prowadzimy również badania w celu potwierdzenia, zakwestionowania i rozszerzenia tej listy.

Nasze badania nadają kontekst kluczowym pytaniom strategicznym poprzez zrozumienie otoczenia, w którym działa Twoja organizacja. Obejmuje to założenia i przekonania interesariuszy, jak również zmienne trendy rynkowe.

Zidentyfikuj siły napędowe i stwórz potencjalną przyszłość

Różnorodne techniki badań pierwotnych i wtórnych pomagają nam ocenić i zidentyfikować kluczowe siły napędowe, które określają sposoby, w jakie świat może się zmienić. Techniki te obejmują wywiady i wizyty w terenie, a także badania projektowe i rynkowe, analizę SWOT i ramy STEEP.

Bazując na naszych spostrzeżeniach i kreatywnym myśleniu, konceptualizujemy i rozwijamy potencjalne scenariusze przyszłości, które są zarówno przekonujące, jak i rozbieżne. Zajmujemy się również tworzeniem przedsięwzięć, które pozwalają nam zidentyfikować kluczowe momenty sygnalizujące zmiany technologiczne, kulturowe, regulacyjne lub branżowe na drodze do przyszłości.

Poprzez syntezę wniosków z naszych wywiadów i badań z interesariuszami, tworzymy treść warsztatów dostosowaną do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Potencjalne scenariusze przyszłości są kamieniem węgielnym naszych warsztatów i potężną bazą do tworzenia pomysłów.

Zbadaj optymalne strategie na przyszłość i innowacje

Nasze warsztaty praktyczne badają hipotetyczne przyszłości oczami wielu interesariuszy. Wciągające doświadczenia są kluczowe dla zaangażowania i podekscytowania uczestników.

Poprzez nasz strukturalny system planowania scenariuszy FutureCasting, pracujemy w zespołach nad analizą możliwości, szans, przeszkód i prawdopodobieństw. Razem badamy i zadajemy pytania: Co jest atrakcyjne lub przerażające w tej przyszłości dla naszego biznesu? Co ta przyszłość oznacza dla obecnych możliwości i kompetencji? Jak wpłynie na relacje z klientami/partnerami?

Przewidujemy, konceptualizujemy i definiujemy wartość dla nowej wizji strategicznej lub innowacyjnych produktów i usług. Zbieramy ulubione pomysły i dzielimy się przemyśleniami na temat tego, jak zmienić ideę w działanie. Następnie wprowadzamy pomysły w życie poprzez plan działania wraz z podręcznikiem realizacji.

frog

frog, część Capgemini Invent, napędza realizowane na dużą skalę transformacje zorientowane na klienta poprzez innowacyjne i skoncentrowane na człowieku prace projektowe.

Historie klientów firmy frog

Projektujemy przyszłość wiadomości i dziennikarstwa z Associated Press.