Przejdź do Treści

Budowanie kreatywnej organizacji

Aby zwiększyć skalę innowacji i odnieść sukces dzięki transformacyjnym doświadczeniom, Twoja firma musi być zorganizowana wokół klientów, a zespoły muszą mieć odpowiednie struktury, procesy i narzędzia.

Jeśli chcesz stworzyć organizację skoncentrowaną na kliencie, musisz mieć możliwość skalowania innowacji od wewnątrz. Pomagamy organizacjom wykorzystywać ich kreatywność i stosować podejście projektowania skoncentrowanego na człowieku, aby stawały się bardziej zorientowane na klienta, bardziej innowacyjne i bardziej zwinne.

Firmy, które stosują zasady myślenia kreatywnego, są w stanie zorganizować i zaktywizować swoje zespoły wokół klientów, dostarczając im ciągłej wartości w czasie. Prawdziwe zorientowanie na klienta wymaga dojrzałości i inteligencji, aby pielęgnować relacje w miarę ich rozwoju, a także spostrzegawczości i wolności wymaganej do podejmowania ryzyka, zanim zażąda tego rynek.

Nasze holistyczne spojrzenie na zmiany umożliwia firmom odkrycie i pokonanie organizacyjnych, operacyjnych i kulturowych barier stojących na drodze do sukcesu. Poprzez strategie Projektowanie organizacji oraz ramy DesignOps pomagamy klientom rozwijać ich wewnętrzne zdolności projektowe i budować kulturę innowacji, aby osiągnąć prawdziwą klientocentryczność.

„Nie wystarczy już zarządzać zmianami — zwycięskie zespoły potrzebują odporności na ciągłą zmianę. Wspieramy naszych klientów w budowaniu zdolności do zmian”.

Linda Quarles, Dyrektor Wykonawczy ds. projektowania i strategii organizacji w firmie frog, części Capgemini Invent

Czym się zajmujemy

Skoncentruj się na kliencie, przekształcając swoją organizację poprzez projektowanie zorientowane na człowieka.

Pomagamy naszym klientom zrozumieć ich gotowość do wspierania transformacji i skalowania innowacji. Jak? Poprzez ocenę wewnętrznych struktur ich organizacji, procesów, zachowań i sposobu myślenia.

Wykorzystując narzędzia projektowania skoncentrowanego na człowieku (human-centered design) oraz dostosowane ramy i warsztaty, identyfikujemy możliwości i obszary do poprawy, aby lepiej osiągnąć cele biznesowe. Tworzymy rekomendacje dotyczące nowych strategii, systemów, procesów, umiejętności i zdolności, a także opracowujemy plan działań, który pozwoli nam zakwestionować status quo i odnieść sukces w procesie zmian.

Stawiając klientów i pracowników w sercu organizacji, umożliwiamy firmom przyspieszenie innowacji, wzmocnienie wewnętrznych zespołów projektowych, a także przekształcenie kultury i działań operacyjnych, poprawę doświadczenia pracowników i osiągnięcie transformacji na dużą skalę.

Wzmocnij i rozwijaj wewnętrzne zespoły projektowe i możliwości, aby napędzać innowacje zorientowane na klienta.

Skuteczne projektowanie i operacje projektowe są kluczowe dla zaaranżowania zróżnicowanych doświadczeń klientów, skalowania innowacji i wzmacniania kreatywności, aby zachwycić klientów.

Korzystając z metodologii DesignOps, pomagamy klientom podnieść poziom projektowania w ich organizacji. Zaczynamy od oceny, aby zrozumieć struktury, procesy i potrzeby. Następnie współpracujemy z klientami w celu stworzenia systemów, metod, procesów, zachowań, sposobu myślenia i narzędzi, aby przyspieszyć i zwiększyć wewnętrzne możliwości projektowania, które już istnieją w ich organizacji.

DesignOps pomaga naszym klientom w rozwiązywaniu problemów związanych z celami projektowymi, talentami, procesami, technologiami wspomagającymi oraz strukturą organizacyjną. Zapewnia to dostosowanie do wizji zorientowanej na klienta i przyspiesza innowacje wspierające tę wizję.

frog

frog, część Capgemini Invent, napędza realizowane na dużą skalę transformacje zorientowane na klienta poprzez innowacyjne i skoncentrowane na człowieku prace projektowe.