Jak tworzymy innowacje

Skuteczne wprowadzanie innowacji w dzisiejszym coraz bardziej złożonym świecie napędzanym przez siły technologiczne, społeczne i środowiskowe wymaga strategii i kreatywności.

Jak wzmocnić innowacyjność bez zakłócania podstawowej działalności? Potrzebujesz inspirującej wizji i osiągalnego planu, uzupełnionego o strategiczne inwestycje i zaangażowanie zasobów niezbędnych do wprowadzenia w życie zmieniających rynek pomysłów.

Dzięki dogłębnemu zrozumieniu podstaw działalności firmy, możesz poruszać się po skomplikowanym rynku i trendach branżowych, aby zidentyfikować najbardziej realną i wartościową ścieżkę dla wpływowej innowacji. Nasz talent twórczy, wiedza i narzędzia pomogą Ci stworzyć kulturę innowacji i odpowiedzieć na najbardziej wymagające pytania.

Łącząc kreatywne, zorientowane na człowieka projektowanie z rygorystyczną analizą rynku i trendów, wymyślamy przyszłość, określamy, gdzie grać i definiujemy, jak wygrać. Opracowujemy innowacyjne produkty, usługi i modele biznesowe, pomagając klientom dokonywać odważniejszych wyborów, aby kształtować swoją przyszłość. Jesteśmy osobami rozwiązującymi problemy, które świetnie radzą sobie z nowymi wyzwaniami innowacyjnymi.

Czym się zajmujemy

Wymyśl i zbuduj kolejny przełom na rynku

Dla wielu organizacji innowacja może oznaczać błądzenie po omacku, co prowadzi do powstawania nowych produktów i usług, które nie przyczyniają się do długoterminowego rozwoju firmy.

Inspirujemy naszych klientów do podejmowania odważniejszych wyborów, tworzenia czegoś nowego i kwestionowania status quo. Jak? Poprzez połączenie naszej kreatywności ze szczegółową analizą rynku.

Nasze sprawdzone podejście zaczyna się od Twoich klientów i zdobycia głębokiego zrozumienia ich pragnień i potrzeb. Poprzez strategiczne planowanie scenariuszy inspirujemy firmy do wyobrażenia sobie tego, co mogłoby być, wybrania najbardziej realnych obszarów możliwości i wprowadzenia na rynek produktów, usług i doświadczeń niezbędnych do maksymalizacji wpływu na rynek i stworzenia regenerującej przyszłości.

Odkryj nowe sposoby na wygraną

W coraz bardziej złożonym świecie jedynym sposobem na zidentyfikowanie bitew, które można wygrać jest połączenie strategii i kreatywności.

Współpracujemy z klientami, aby przyjąć kreatywne podejście do wyobrażania sobie, tworzenia i skalowania nowych biznesów. Nasza sprawdzona metodologia łączy wielkie idee z wiedzą biznesową i technologiczną w celu zaprojektowania nowych modeli zrównoważonego wzrostu.

Poprzez wyposażenie organizacji we właściwe narzędzia, umiejętności i kulturę oraz skupienie interesariuszy wokół nowej strategii, organizacje mogą rozwijać się i wprowadzać innowacje od środka.

Sztuka mierzenia tego, co niemierzalne

Czy Jesteś gotowy, aby wykorzystać wspaniałe pomysły z Twojej tablicy i przekształcić je w rzeczywistość rynkową w celu zapewnienia trwałego wzrostu biznesu? To wyzwanie, przed którym stoją wszystkie organizacje.

Pomagamy klientom wyznaczać cele, definiować plan, a także identyfikować i budować zdolności niezbędne do jego pełnej realizacji oraz mierzyć zwrot i wpływ.

Wspólne działania strategów innowacji, inżynierów, projektantów, menedżerów produktu, naukowców zajmujących się danymi, marketingowców i ekspertów operacyjnych, sprawiają, że możemy wykorzystywać najlepsze pomysły, sprawnie przygotowywać prototypy, udoskonalać i skalować je w nowe przedsięwzięcia. Jest to najlepszy sposób, aby upewnić się, że produkt jest dopasowany do rynku i dać Ci pewność, że Twoja innowacja się zwróci.

frog

frog, część Capgemini Invent, napędza realizowane na dużą skalę transformacje zorientowane na klienta poprzez innowacyjne i skoncentrowane na człowieku prace projektowe.

Historie klientów firmy frog

Zbudowaliśmy laboratorium innowacji dla Marriott, aby dostarczyć autentyczne doświadczenia związane z jedzeniem i piciem dla millenialsów.

Napędzamy innowacje w dziedzinie opieki zdrowotnej poprzez budowanie nowych firm poza główną działalnością firmy Pfizer.

Najnowsze przemyślenia