Projektowanie modeli biznesowych

Innowacyjne modele biznesowe mają kluczowe znaczenie dla przełomowych rozwiązań, które zmieniają branże i wprowadzają w życie przełomowe pomysły.

Genialne produkty, usługi i przełomowe innowacje pojawiają się, gdy nowe możliwości technologiczne łączą się z nowymi doświadczeniami użytkowników i nowymi modelami konsumpcji.

Historia jest wybrukowana kamieniami milowymi, w których nowe modele biznesowe radykalnie zmieniły dynamikę branż. Uber i Lyft przeniosły transport z modelu „wyprodukuj i sprzedaj” na model pośrednictwa umożliwiający szybką ekspansję; Amazon przeszedł z transakcji na członkostwo z Amazon Prime wzmacniając lojalność behawioralną; a Spotify był mistrzem modelu freemium oferując darmowy produkt podstawowy, aby przyciągnąć wielu użytkowników i płatny plan premium dla zaawansowanych funkcji.

Dzięki naszej sprawdzonej metodologii i podejściu opartemu na myśleniu projektowym, zabieramy klientów w kreatywną podróż do prototypowania modelu biznesowego, od eksploracji i pomysłu do oceny i wyboru. Współpracujemy z klientami w celu przesunięcia granic i przełamania dominującej logiki branżowej, aby stworzyć modele biznesowe, które kształtują przyszłość i uwzględniają cele zrównoważonego rozwoju. Wspieramy klientów od pomysłu do wdrożenia.

Czym się zajmujemy

Prototype new possibilities

Od czego zacząć podróż po nowym modelu biznesowym? Tworzymy wizje przyszłych możliwości, współpracując z klientami po to by zbadać i wymyślić coraz lepsze możliwości.

Pracujemy nad analizą segmentu klientów, propozycjami wartości i relacjami z klientami, aż do tego, co jest potrzebne, aby wejść na rynek z nowymi i zmieniającymi grę modelami biznesowymi. W tym celu zagłębiamy się w strukturę kosztów, działania, zasoby, kanały, partnerów i strumienie przychodów. Ćwiczenia z mapowania modeli pozwalają również przyjrzeć się obecnym modelom biznesowym i ocenić, gdzie leżą ich słabe punkty.

Poprzez sesje strategiczne, interaktywne warsztaty i sprawdzone metodologie oparte na zasadach design thinking, inspirujemy organizacje do rozważenia zupełnie innych opcji. Mogą one pochodzić z wewnątrz własnej branży lub z dalszych obszarów w oparciu o zasadę podobieństwa, lub z technik konfrontacyjnych, które rozciągają granice, aby znaleźć jeszcze bardziej interesujące pomysły.

Identify high potential options

Szukasz przełomowego modelu biznesowego? Wybór opcji odpowiednich dla Twojej firmy nie jest łatwy, ale zawsze powinien odpowiadać na kluczowe pytanie: Jak modele biznesowe, które rozważamy, pomogą rozwiązać wyzwania, przed którymi stoimy?

Współpracujemy z naszymi klientami, aby sporządzić krótką listę 6-8 potencjalnych modeli, które są następnie poddawane dalszej ocenie w celu uchwycenia implikacji dla biznesu lub rozwinięcia koncepcji. Jest to dynamiczne środowisko, ponieważ dyskusje związane z wymianą wartości mogą spowodować korektę pomysłów, zanim te o największym potencjale przejdą do następnego etapu.

Po wybraniu modeli biznesowych o najwyższym potencjale, oceniamy je za pomocą modelowania ilościowego, analizując implikacje dla biznesu naszego klienta. Tworzymy mapę tego, w jaki sposób wartość jest tworzona, wymieniana i opłacana, a także testujemy każde założenie modelu. Przeprowadzamy testy rynkowe i eksperymenty, aby określić reakcję nabywców na proponowany model biznesowy, a następnie powtarzamy te działania, aby zebrać wnioski.

Dokumentujemy proponowane nowe modele biznesowe i tworzymy plan dla naszych klientów wraz z podręcznikiem realizacji, który sprawia, że pomysły stają się realne.

frog

frog, część Capgemini Invent, napędza realizowane na dużą skalę transformacje zorientowane na klienta poprzez innowacyjne i skoncentrowane na człowieku prace projektowe.

Najnowsze przemyślenia