Przejdź do Treści

Poznaj kompetencje najbardziej doceniane przez pracodawców

Capgemini
2021-03-05

Kompetencje – czym są i które z nich są najbardziej pożądane u pracowników

Martyna Kowalska, Recruitment and Business Relation Process Lead

Otwierając ogłoszenie o pracę można czasami odnieść wrażenie, że pracodawcy poszukują osoby na stanowisko „superbohatera”, wymagając niemalże nadludzkich zdolności, rodem z popularnych kreskówek z dzieciństwa? Okazuje się, że potrzebujemy specjalnych mocy, takich jak „multitasking”, „can-do attitude” i „hands-on approach”. Te kompetencje to tylko przykłady zapożyczeń z języka angielskiego, które często pojawiają się w ogłoszeniach o pracę. Jak myślisz, czy możesz zostać „superbohaterem” i odnaleźć się na współczesnym rynku pracy? Jeśli zadajesz sobie te pytanie, to czas przyjrzeć się najczęściej poszukiwanym wśród pracowników kompetencjom w ostatnim czasie.

Współcześnie można zaobserwować wyraźny podział wymaganych kompetencji na twarde, miękkie oraz językowe.

Photo by fauxels from Pexels

Kompetencje twarde to zwykle zestaw wiedzy i umiejętności umożliwiających efektywne realizowanie zadań na danym stanowisku pracy. Są one nabyte przez nas w trakcie edukacji – zwykle poparte wiedzą w formie licencji, certyfikatów czy też dyplomów.

Obok kompetencji twardych, można również wyróżnić, kompetencje językowe, które mogą być wymagane przez naszych pracodawców. Zarówno kompetencje twarde jak i językowe są mierzalne w bardzo prosty sposób i mogą być weryfikowane werbalnie (ustnie lub pisemnie). Jest to zwykle sprawdzane w trakcie rozmowy rekrutacyjnej przez ekspertów z danej domeny.

Photo by fauxels from Pexels

Kompetencje miękkie to zdolności osobiste i interpersonalne, nazywane umiejętnościami społecznymi, które mogą wspierać kompetencje twarde w ich realizacji. Kompetencje te określają również sposób i umiejętność zachowania się w życiu lub w pracy.

Niestety, zwykle nie są one tak dokładnie mierzalne jak w przypadku kompetencji twardych i może zdarzyć się, że zostaną one ocenione zbyt pochopnie. Dlatego też, stosuje się do ich oceny, tak zwane testy behawioralne (m.in. assesment center), aby móc w sposób obiektywny zweryfikować daną kompetencję miękką. Jak widać, kompetencje twarde trudno uśrednić, gdyż dotyczą one wykonywanego przez nas zawodu, jednak kompetencje miękkie można uszeregować w taki sposób, aby były one spójne dla najczęściej poszukiwanych stanowiskach pracy w obecnych czasach.

Najbardziej doceniane kompetencje miękkie

Poniżej przedstawiam cztery „supermoce”, które są poszukiwane we współczesnym świecie rekrutacyjnym:

Proaktywność

Photo by fauxels from Pexels

To umiejętność przewidzenia danych zdarzeń na bazie pewnej ilości danych, a także zdolność podejmowania decyzji, które mogą doprowadzić do zaniechania powstania ryzykownych sytuacji w biznesie. Ten aspekt jest często powiązany z umiejętnością inicjowania pomysłów dotyczących uniknięcia niepożądanych sytuacji w organizacjach. Zdolność odnalezienia się w tego typu scenariuszach biznesowych, jest często związana z długoletnim stażem pracy i pewną dojrzałością biznesową. Zwykle łączy się to z samodzielnością w rozwiązywaniu problemów. Ta umiejętność idzie również w parze z kreatywnością i innowacyjnością.

Samodyscyplina
To umiejętność samoorganizacji pracy i zadań delegowanych przez naszych przełożonych. Tej zdolności towarzyszy często umiejętność zarządzania własnym czasem pracy przy zachowaniu terminowości realizacji powierzonych zadań. Samodyscyplina to również umiejętność priorytetyzacji wykonywanych poleceń.

Asertywność
To umiejętność posiadania i wyrażania własnego zdania lub emocji przy zachowaniu interesów swoich i drugiej osoby. Asertywność to umiejętność argumentowania swojej opinii w sposób klarowny i zrozumiały. Ale nie tylko, to również umiejętność udzielania konstruktywnej krytyki, jak i jej przyjęcia. Pozytywnym rezultatem przeprowadzenia dialogu z wykorzystaniem tej umiejętności jest wypracowanie kompromisu dla obu stron. Podsumowując, asertywność to zdolność kontrolowania emocji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.

Umiejętność pracy w zespole
To zdolność konstruktywnej pracy z grupą  współpracowników. Praca w zespole to również umiejętność wyrażania swoich opinii i ich odpowiedniego argumentowania, gdzie celem jest wypracowanie kompromisu w realizacji wspólnego celu.

Inne kompetencje miękkie, które warto posiadać

Współczesny świat, zwłaszcza w czasach pandemii, zmienił swoje oblicze, co zmusiło pracodawców i pracowników do szybkiego odnalezienia się w nowej rzeczywistości i wykształcenia nowym kompetencji miękkich. Wśród tych najbardziej popularnych wymienia się:

  • Umiejętność dopasowania się do częstych zmian, szczególnie tych które niosą za sobą wdrożenia rozwiązań cyfrowych, wspierających pracowników w pracy zdalnej.
  • Umiejętność utrzymania transparentnej komunikacji w formowaniu oczekiwań w stosunku do podwładnych i przełożonych.
  • Umiejętność szybkiego uczenia się i wyciągania wniosków na bazie małej ilości danych, jak również parafrazowania celem zrozumienia intencji realizacji zadania.
  • Umiejętność samodyscypliny i skupienia się na realizacji zadań szczególnie w trakcie pracy z domu.

Często wymienia się również tak zwaną inteligencję emocjonalną oraz odporność psychiczną. To właśnie te zdolności mogą stanowić fundament sukcesu zawodowego we współczesnym świecie, wymagającym bezustannego dostosowywania się do zmian.

A czy Ty posiadasz te „supermoce”?

Powiązane posty

Hakaton QL Future

Marek Józef Kowalik
kwi 10, 2024

Jak nie tworzyć CV?

Michalina Żak
mar 5, 2024