Przejdź do Treści

Capgemini Partnerem hakatonu QL Future

Marek Józef Kowalik
Apr 10, 2024

Capgemini zostało Partnerem hakatonu QL Future – wydarzenia, które przybliża tematykę pozytywnego wpływu obliczeń kwantowych na obszary zdrowia i bezpieczeństwa.

W dniach 13-14 kwietnia br. w Poznaniu odbędzie się hackaton QL Future. To wydarzenie, którego celem jest zorganizowanie przestrzeni na burzę mózgów dla młodych ludzi oraz opracowania innowacyjnych pomysłów i rozwiązań związanych z kwestiami bezpieczeństwa i zdrowia. Capgemini Polska wraz z innymi firmami będzie wspierać PCSS (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe) w organizacji tego wydarzenia. W tegorocznej edycji zespoły biorące w nim udział będą miały szansę pracować nad zadaniem jakie sformuuje grupa ekspertów i ekspertek z naszej firmy.

Podczas hackatonu uczestnicy i uczestniczki będą mieli niepowtarzalną okazję wykorzystać moc obliczeniową pierwszego w Polsce komputera kwantowego.

Hackaton stanowi kontynuację ubiegłorocznej, pierwszej edycji skupionej na rozwiązaniach dotyczących życia ludzi, naszej planety i klimatu. Capgemini również wtedy było jednym z Partnerów, odpowiedzialnych za organizację jednego z wyzwań i mentoring osób uczestniczących w imprezie. Poza tym przedstawiciele naszej firmy wchodzili w skład jury. Aby przybliżyć Wam to wydarzenie, poniżej przedstawiam podsumowanie ostatniej edycji.

Podsumowanie QL Future 2023 – 27-28 Maj 2023:

Hackaton składał się z pięciu wyzwań związanych z: adopcją infrastruktury pojazdów elektrycznych, redukcją emisji gazów cieplarnianych, analizą danych medycznych, audytem węglowym w łańcuchach dostaw oraz wpływem finansowym podnoszącego się poziomu mórz. Dostępne były dwie formy opracowywania rozwiązań: podejście techniczne lub koncepcyjne.

Przez dwa dni, około 60 osób z różnym zapleczem zawodowym i wachlarzem doświadczeń, podzielonych na grupy pracowało nad jednym z zaprezentowanych wyzwaniań. Każdy z zespołów mógł wybrać sobie zadanie nad jakim będzie pracować w czasie hackatonu.

Zespół Capgemini Quantum Lab sformułował i zaprezentował jedno z wyzwań dla uczestników i uczestniczek, związane z tematem „skutki finansowe wynikające z podnoszącego się poziomu mórz”, a także zorganizował godzinny warsztat wprowadzający biznesowy kontekst wyzwania oraz podstawy teoretyczne finansowego modelu ryzyka klimatycznego na komputerach kwantowych wraz z przykładową implementacją prostego modelu na syntetycznych danych. Część osób podjęła to wyzwanie i przygotowała własny model w oparciu o realne dane na podstawie zaprezentowanego przez Capgemini syntetycznego modelu ryzyka klimatycznego.

Podczas hackathonu mentorzy i mentorki ze strony partnerów oraz zespołu PCSS byli do dyspozycji osób biorących udział w wydarzeniu, aby pomóc im we wdrażaniu teorii obliczeń kwantowych oraz ujęciu tego rozwiązania z biznesowego punktu widzenia. Wyzwania były skupione na różnorodnych obszarach, ale poszczególnym grupom w tym krótkim czasie udało się w imponujący sposób ukształtować i dopracować swoje rozwiązania.

Zespół pracujący nad wyzwaniem rzuconym przez Capgemini zajął trzecie miejsce w części technicznej, a dwa uczestniczące zespoły, z samego Capgemini, stanęły na podium w ścieżce koncepcyjnej [6]. Pascal Bertin, Magdalena Baczkowska, Jakub Styszyński, Arkadiusz Janusz i Arkadiusz Kowalski zajęli trzecie miejsce ze swoją propozycją planowania ładowarek pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem tzw. „Nurse Scheduling Problem” w wersji wyżarzania kwantowego. Michał Hordecki, Sofya Aksenyuk, Agata Wojciechowska, Wiktoria Bosiacka i Aleks Roszyk zdobyli drugą nagrodę za swoje rozwiązanie optymalizujące audyt emisji dwutlenku węgla [7].

Jury składało się z ekspertów biznesowych z różnych dziedzin. Członkami komitetu technicznego byli Piotr Biskupski (IBM Security SME), Piotr Beńke (CTO i dyrektor ds. sprzedaży technicznej, IBM), dr Krzysztof Kurowski (zastępca dyrektora PCSS) i Piotr Rydlichowski (koordynator ds. technologii kwantowych, IBM). W skład komitetu koncepcyjnego weszli Michał Mikucki (Site Head, Capgemini Poznań), Agata Chudzińska (AI Manager w Blue.ai i Apollogic), Agata Kuźmińska (Prezes FIZP – Fundacja Green Future Institute dla województwa wielkopolskiego) i Paweł Borucki (CEO Centrum Zdrowia La Vie).

Ponadto jury zauważyło, że wiele rozwiązań koncepcyjnych było wystarczająco szczegółowych z punktu widzenia algorytmicznego i można je było przedstawić również jako rozwiązania techniczne.

Podejście techniczne skupiało się na wdrożeniu – podejściu do problemu z perspektywy algorytmicznej. Głównymi kryteriami tego podejścia była wykonalność i skalowalność rozwiązania, poziom przyjazności dla użytkownika, technologiczne zaawansowanie i efektywność pod względem zużycia energii. Podejście koncepcyjne skupiało się na zastosowaniu i komercjalizacji rozwiązania. Uczestnicy pracowali nad rozwiązaniami opartymi na analizie rynku ze zdefiniowanymi grupami docelowymi. Podejście to było oceniane pod kątem atrakcyjności, użyteczności i wykonalności, a także skalowalności i kompletności.

Patrząc w stronę komercjalizacji technologii kwantowych w Polsce

Hackaton QL Future był nie tylko świetną okazją do zdobycia doświadczenia przez ludzi pragnących rozwijać swoją wiedzę w obszarze kwantów, ale także dobrym momentem do rozmowy na temat zastosowań technologii kwantowych w Polsce. Dr Voica Radescu (kierownik IBM Quantum na region EMEA) otworzyła wydarzenie, przedstawiając podejście do obliczeń kwantowych, opowiadając o tym, jak i gdzie może ono mieć pozytywny wpływ na naszą planetę. Następnie przedstawiciele PCSS przedstawili znaczenie zarówno ścieżki technicznej, jak i koncepcyjnej.

Michał Mikucki, Site Head Capgemini Poznań, będącym członkiem jury w części koncepcyjnej, podzielił się swoją wizją dotyczącą wagi wydarzenia:

“Obliczenia kwantowe to jedna z nowych technologii, która jest bardzo obiecująca i przełomowa. Bycie twórcami lub przynajmniej wczesnymi adaptatorami rozwiązań w tej dziedzinie może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłego biznesu. Jestem przekonany, że szerzenie wiedzy tutaj, w Poznaniu, ale także we wszystkich miastach, w których działa Capgemini, pomoże nam wykorzystać przewagę biznesową. W Capgemini innowacja jest wpisana w nasze DNA, dlatego musimy dbać o to, aby utrzymać wiodącą pozycję w technologiach takich jak obliczenia kwantowe.”

Marek Kowalik, programista z Capgemini Quantum Lab, który mentorował uczestnikom hackatonu, podzielił się swoją opinią na temat prezentowanych rozwiązań:

“Wyzwania hackathonu musiały być zaadresowane za pomocą dobrze uzasadnionych rozwiązań zawierających element kwantowy. Wymagało to znajomości algorytmów kwantowych, podstawowej wiedzy o branży dla podjętego rozwiązania i znalezienia przypadków użycia oraz implementacji/struktury, które by to wspierały. Zespołom udało się opracować rozwiązania o takiej jakości w zaledwie 24 godziny. Niektóre z nich były dość futurystyczne, inne bardziej pragmatyczne i wykonalne, ale wszystkie wykazały biegłość w rozwiązywaniu problemów branżowych i stosowaniu metod opartych na obliczeniach kwantowych. Ma to kluczowe znaczenie dla zamknięcia luki między teorią kwantową a wartością dodaną w biznesie.”

Nota o organizatorach:

PCSS jest ośrodkiem infrastrukturalnym „zapewniającym dostęp do światowej klasy e-Infrastruktury dla środowiska naukowego oraz badawczo-rozwojowego” [2]. Jednym z obszarów prac ośrodka jest informatyka kwantowa i komunikacja kwantowa [3]. 4 lutego 2022 PCSS dołączyło do IBM Quantum Network, uzyskując dostęp do centrum obliczeń kwantowych IBM i rozpoczęło współpracę „w celu opracowania technologii obliczeń kwantowych i ich zastosowań, w tym zaawansowanych rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji, technologii kosmicznych, metrologii i modelowania kryzysowego” [4] [5] .

References:

[1] QLFuture official site

[2] PSNC official site

[3] PSNC – quantum technologies

[4] PSNC quantum press release 2022/02

[5] Polish PSNC to Join IBM Quantum Network, Becoming First Hub in Central and Eastern Europe

[6] QL Future winners announcement

[7] QL Future final presentations stream

Marek Józef Kowalik

Junior Data Scientist, Quantum Developer