Przejdź do Treści

Chmura dla inteligentnego przemysłu

Branże są chętne do operacjonalizacji inteligentnych technologii. Nasza chmura dla inteligentnych usług przemysłowych wykorzystuje sztuczną inteligencję, analizę danych, automatyzację i postępy IoT/IIoT/OT, aby przynieść inteligentne możliwości biznesowe w różnych branżach.

Nasze usługi pomagają tworzyć inteligentne cyfrowe produkty i systemy wewnętrzne z łącznością od krawędzi do chmury; wbudowaną zwinnością, aby umożliwić szybki czas wprowadzania na rynek i wydajność operacyjną; oraz wbudowanym bezpieczeństwem od krawędzi do chmury.

Wspierają cyfrową ciągłość dzięki elastyczności i odporności poprzez modele płatności oparte na konsumpcji, które zmniejszają koszt TCO. Zapewniają też cyfrową konwergencję dzięki silnym partnerstwom z globalnymi hiperskalownikami, umożliwiając niskie koszty eksperymentowania w celu wspierania szybkiego rozwoju nowych modeli biznesowych i innowacji produktowych.

Corteva poprawia wydajność upraw i obniża koszty dzięki chmurze

Firma Corteva chciała zoptymalizować wydajność plonów dzięki szybszej i lepszej technologii sekwencjonowania genetycznego. Przenieśliśmy trzy aplikacje służące do badań genomicznych do chmury AWS, dzięki czemu Corteva może przetwarzać 10 razy więcej genomów rocznie, obniżyć koszty sekwencjonowania o 50% i przetwarzać pojedyncze sekwencje 5 razy szybciej.

Co oferujemy

Wykorzystaj naszą inteligentną, skalowalną, opartą na IoT platformę operacyjną Azure, aby ułatwić zamkniętą pętlę danych i zwinny rozwój aplikacji. Zapewniamy oparty na wartościach plan działania dla innowacji dostosowaną do celów biznesowych i ułatwiamy przejście do zwinnego wdrożenia w skali, aby stworzyć kulturę innowacji.

Uzyskaj dostęp do inteligentnej automatyzacji w celu redukcji zadań manualnych i kosztów stałych; zarządzania informacjami w czasie rzeczywistym w celu szybszego podejmowania decyzji/eskalacji; oraz konserwacji predykcyjnej, symulacji przepływu, zarządzania energią i innych dzięki zaawansowanej analityce, poprawiając wydajność i optymalizując zużycie zasobów.

Zapewniamy usługi mobilności za pośrednictwem oprogramowania brzegowego, bezpiecznej integracji danych, wykrywania anomalii, alarmów diagnostycznych i innych, dzięki czemu można zoptymalizować doświadczenia w pojazdach, globalne operacje flotowe i innowacje przy użyciu zdemokratyzowanych danych.

Przyspiesz swoje inicjatywy dotyczące pojazdów autonomicznych dzięki mapie drogowej rozwoju oraz architekturze i technologii wymaganej do zapewnienia pewności, bezpieczeństwa i zaufania. Oferujemy narzędzia do integracji i cyfrowej ciągłości, pozwalające na szybkie skalowanie infrastruktury ADAS za pomocą modeli chmury hybrydowej.

Skorzystaj z naszego gotowego zarządzania cyklem życia produktu (PLM) i zwirtualizowanego środowiska projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) w chmurze; zarządzania synchronizacją i przejściem w celu płynnej migracji do chmury; oraz zarządzania interfejsami w celu połączenia PLM z innymi aplikacjami dla płynnej wymiany danych.

Brak postów